Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 49, januari-februari 2017
Tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg

Grote publiekscampagne redt de Europese Natuurwetten

Commissievoorzitter Juncker en EU-Commissaris voor Natuur Vella hebben bevestigd dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen ongewijzigd blijven en niet worden uitgehold. Daarmee wordt een periode van twee jaar van onzekerheid over het lot van de Europese natuurwetgeving afgesloten. Tegelijk is er afgesproken om de natuurwetten sneller uit te voeren.
Dit is een grote overwinning voor de natuur in Europa, en ook de 500.000 burgers die de Commissie opriepen om de wetgeving te behouden en versterken, in het kader van de Europese NatureAlert- campagne. Nog nooit werden zoveel mensen gemobiliseerd voor een publieke consultatie van de Europese Commissie. Onder impuls van WWF, Natuurpunt en Natagora die deze campagne samen gevoerd hebben in België, waren de Belgen bij de meest talrijke ondertekenaars in Europa.
De Richtlijnen zijn fundamenteel voor de natuurbescherming in Europa, ze zorgen voor de bescherming van meer dan 1.400 bedreigde soorten en een miljoen km² aan natuurgebied. Ze zijn enorm populair, en worden fel verdedigd door wetenschappers, het brede publiek, bedrijven, het Europees parlement en de nationale overheden.
Milieuverenigingen zijn opgelucht na deze belangrijke beslissing en benadrukken tegelijk dat het meeste werk nog voor ons ligt. Deze wetten snel implementeren en doen naleven op het terrein is cruciaal om van deze beslissing een echte overwinning voor de natuur te maken.
Chris Steenwegen, algemeen directeur Natuurpunt: “België heeft een belangrijke rol gespeeld in deze belangrijke overwinning van de Europese natuur. 40.000 Belgen spraken zich uit voor het behoud van de richtlijnen, na een oproep van alle Belgische natuurverenigingen, België leverde met Mark Demesmaeker de rapporteur en op alle politieke niveaus kwam steun voor het behoud van de richtlijnen."
 
 

Is er nog natuur in 2030?

Joepi, ik denk dat ik nog iets gevonden heb!!!

Is dit alles wat wij voor onze kleinkinderen kunnen bewaren?
Neen toch, onze afdeling zal blijven vechten voor elke morzel natuur die er dreigt verloren te gaan. 

 

Vernieuwde wandelbrug 

Enkele vrijwilligers hebben de wandelbrug in het domein van de Klein Molen vernieuwd.

VOORUITBLIK  : Natuurpunt Noord-Limburg  op REIS in 2017 !

 
Beste Natuurpuntleden ,
 
Zoals je al lang weet ,we proberen voor onze leden een gevarieerd en gezellig aanbod te geven aan wandelingen in onze reservaten en ook aan vogelrijke en leerrijke uitstappen met de reisbus.
 
Iedereen vindt het natuurlijk gemakkelijk dat je met een bus meekan zoals met
de Zeelandreis , maar elk jaar zijn er meer en meer leden die op eigen houtje gaan , wat natuurlijk iedereen mag , maar de bus zit dan amper halfvol …
Wat is er gezelliger dan een volle bus met leden  die de laatste vogelnieuwtjes uitwisselen en een paar straffe verhalen vertellen (denk maar aan voeger …).En iedereen kan ontspannen reizen.
De info vind je in deze zonnedauw.
 
Onze driedaagse ,traditioneel met Hemelvaart (26-28 Mei), is ook nog steeds een succes met dik in de 20 deelnemers. Dit jaar gaan we terug naar Duitsland (Weidenbach) in de Eifel en we hebben 14 2-persoonskamers en 2 singlekamers gereserveerd .
De details komen in Zonnedauw nummer2 van2017.
 
De Polenreis van 6-20 Mei is ongeveer volgeboekt (17 deelnemers) . Dit gaat ook prima verlopen.
 
In het najaar (22-25 september) hebben weer een 4-daagse gepland . Deze keer reizen we naar de Sommebaai in Noord-Frankrijk . We komen langs Cap Blanc en Gris Nez . Wandelen in  Parc du Marquenterre , bezoeken het historisch stadje Saint-Valéry-sur -Somme ,fietsen naar Abbeville en uiteraard mosselen eten in Le Crotoy (8,5 euro met frieten).
We verblijven op camping Le RIDIN in de omgeving van Le Crotoy in chalets van 4 en 6 personen en in villa Le Ridin . In september 2016 zijn we deze trip gaan voorbereiden en het is ons zeer welgevallen.
Meer  info komt in Zonnedauw nummer 3.
 
Wil je al details mag je me altijd mailen marc@schilderwerken-mg.be  of bellen na 18u
Op nr. 0478 54 22 51
 
2 gouden tips !
 
Schrijf bij interesse deze reizen na mail al in je agenda.
Druk de digitale Zonnedauw af en prik ze op je prikbord of geef het aan gekende leden die daar niet zo handig in zijn of het misschien vergeten…
Zo kan de opkomst in de toekomst weer stijgen.
 
Groeten en tot de vogelende zitting !
Marc en co.
 
 
Beste natuurvriend,
Als bijlage vindt u de foto van het eerste deel van het "Verklarend en geïllustreerd Woordenboek van de Vlaamse Waternamen".  Hierin komen de namen van ongeveer 4000 waterlopen uit de provincies Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant  en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bod.
Water heeft altijd een bijzondere indruk op ons gemaakt. Doen waterlopen ons ook niet aan onze jeugdjaren  denken? Sommigen leerden er zwemmen of gingen er vissen. Soms herinneren we nog vaag hun naam, maar dikwijls waren en bleven ze gewoon "de beek".
Dankzij dit pas verschenen, lijvige boek krijgen onze sloten, grachten, beken en rivieren een naam. De lezer - wandelaar, natuurvriend, taalminnaar, geschiedenisliefhebber… - komt met de oude bronnenvermeldingen en de verklaringen rijkelijk aan zijn trekken. Woordkaarten en foto's zorgen voor een beeldende toelichting.
Uiteraard is dit aanbod voor u volledig vrijblijvend. Wie echter (eventueel een kennis of familielid) voor deze publicatie belangstelling heeft, kan ze via mij bestellen. Ik bezorg het boek bij u thuis, zodat u geen eventuele verzendingskosten hoeft te betalen. De prijs bedraagt 35 euro.
Bestellen kan via: vic.mennen@gmail. com
                        tel. 011/540521
 
Met vriendelijke groeten,
Vic Mennen
coauteur

Europese topnatuur bedreigd

door zonneparkplannen op Balimgronden

Decennialang bleef het gebied Balimgronden in Lommel afgesloten van de buitenwereld. Het resultaat is een uniek en ongerept landschap dat onveranderd is gebleven. De 300 ha heide en zandverstuivingen herbergen heel wat zeldzame soorten. Sommige van die populaties behoren tot de Europese top inzake natuur.

Helaas dreigt Balimgronden binnen afzienbare tijd plaats te moeten ruimen voor het grootste zonnepark van de Benelux. LRM en stad Lommel hebben immers het idee opgevat om op deze plek 377.000 zonnepanelen te plaatsen. In één klap zal 110 hectare topnatuur weggeveegd worden. Dit terwijl er in het noorden van Lommel met véél Europees geld geprobeerd wordt om nieuwe heide te creëren, welke vele tientallen jaren nodig zal hebben om de natuurkwaliteit van Balimgronden te evenaren, als dat al ooit zal lukken. Ondertussen liggen er in Lommel veel betonvlaktes ongebruikt bij. Samen met de vele daken van bedrijven, openbare diensten (waaronder het stadhuis) en huizen vormen deze een perfect en valabel alternatief.

Een simpele rekensom leert ons dat de 90 miljoen aan investeringen die men in het zonnepark wil pompen, ruim volstaan om alle daken van privéwoningen in Lommel te voorzien van zonnepanelen. Alleen hebben de projectontwikkelaars niet het algemeen belang of zelfs de Vlaamse klimaatdoelstellingen in gedachten, maar dienen zij uitsluitend het eigenbelang. De door LRM en Stad Lommel (AGB Lommel) geplande zonnepanelen dienen louter als lokmiddel om bedrijven aan te trekken. Nergens ter wereld vindt men een dergelijk voorbeeld waarbij groene energie misbruikt wordt om natuur te laten verdwijnen.
Balimgronden (ook wel Kristalpark III of Kristalpark West genaamd) staat op de kaart aangeduid als industriegebied. Helaas... want dit ca. 300 hectare grote gebied herbergt een enorme natuurrijkdom. Bij de omzetting naar industriegebied is dit gegeven destijds onderbelicht gebleven. De milieueffectenrapportage toont onverklaarbaar veel hiaten en resolute weglatingen.

Het gebied toont ons eeuwenoude heide. Hier komt de grootste populatie ter wereld van de zéér zeldzame lentevuurspin (foto) voor. Eveneens heeft de nog zeldzamere vuurspinnendoder zich hier gevestigd. Ook andere zeldzame soorten komen in grote aantallen voor. Zo wordt het aantal heivlinders op 5.000 exemplaren geschat, komen er meer dan 100 boszandloopkevers voor, zijn er een 80-tal zangposten van veldleeuwerik, een dozijn zangposten van boomleeuwerik en ook de nachtzwaluw voelt zich hier thuis. Eén van de laatste zeven populaties kommavlinder in België komt hier voor. Zo ook levendbarende hagedissen (foto), zandoorwormen, blauwvleugelsprinkhanen.... Samengevat: Een soortenlijst waar veel natuurbeheerders enkel maar van kunnen dromen.
De verenigde natuurverenigingen van Lommel (onder meer Natuurpunt, Vogelbescherming, Projectgroep Levend Zand) roepen op om de vernietiging van 300 hectare eeuwenoude heide en zandverstuivingen tegen te houden en gaan voor maximaal behoud van het terrein zoals het er vandaag bijligt. Zij kiezen resoluut voor biodiverse Balimgronden, als onmisbare schakel binnen de laatste uitgestrekte natuurgebieden in Vlaanderen en Nederland.
 

Activiteitenkalender

Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

Zondag  8  januari 2017

Geleide natuurwandeling in de Vloeiweiden te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgids : Henri Vaesen en Michel Emmers.
Samenkomst: om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat of om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS”.

 Aansluitend AV en nieuwjaarsreceptie in “Het wateringHUIS”.


Zaterdag  21  januari  2017

Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) organiseert jaarlijkse contactdag

Vanaf 8.45 uur is iedereen welkom in Gebouw D van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan in Diepenbeek. De plenaire zitting start om 9.15 uur.
Meer inlichtingen vind je op www.limburg.be/likona.
We komen samen bij A. Geuens om 7h45 zodat we samen kunnen te carpoolen.


Zaterdag  28  en zondag  29 januari  2017

Groot vogelweekend

Meer info op de website van natuurpunt  http://vogelweekend.natuurpunt.be/


Zaterdag  28  januari  2017

Beheerwerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te Lommel-Kerkhoven

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 9.00 uur aan “Den Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven (omgeving feestzaal Heidegalm).
Uit te voeren beheerswerken: bomen snoeien en takhout opruimen.


Zaterdag  4  februari  2017

Beheerwerken in de Dommelvallei te Eksel

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 9.00 uur aan het infobord Natuurpunt in de Schansdijkstraat te Eksel.
Uit te voeren beheerswerken : verwijderen van exoten op het onlangs gekocht perceel aan de Kenensdijk


Zondag  5 februari  2017

Geleide natuurwandeling en pannenkoekenfeest in “De Vloeiweiden” Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen: Rani Vandenberk
Samenkomst: om 14.00 uur einde Koloniestraat of 13.45 uur aan “Het wateringHUIS”.
Na deze winterse wandeling kan iedereen in “Het wateringHUIS” zijn eetlust verzadigen met lekkere pannenkoeken die tijdens deze namiddag voor ons gebakken worden.
Warm en smakelijk aanbevolen dus.


Zondag 19 februari  2017

JAARLIJKSE  WINTERREIS  NAAR  ZEELAND

Onze jaarlijkse winterse autocaruitstappen naar de Nederlandse provincie Zeeland zijn traditioneel steeds geslaagde vogelexcursies. Deze winter verkennen we Beveland, Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.
 
We maken zeker enkele wandelingen van ongeveer een uur zodat de chauffeur aan zijn wettelijke rust- en rijpauzes komt. We hopen vele soorten eenden, zwanen, steltlopers, roofvogels en diverse soorten ganzen te kunnen observeren.
Op de Brouwersdam tussen Schouwen en Goeree wordt het volop vogels observeren (Drieteen-, Paarse Strandloper, Steenloper, Aalscholver, Brilduiker, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Roodkeelduiker, Eidereend, zaagbekken...).zowel links aan de Noordzeezijde als rechts van ons landinwaarts op het uitgestrekte binnenwater van de Grevelingen. 
Onze picknick spelen we binnen (degenen die een warme tas koffie of soep willen) in restaurant de Heerenkeet aan de Prunjepolder.  Het programma kan flexibel aangepast worden naargelang van de weersomstandigheden.
           
Leiding: Rik Theuws en Luc Winters.
Onkosten:
  • Volwassenen: 15 Euro
  • Beneden 20 jaar:  10 Euro
  • Maximum:  40 Euro per gezin.
Er wordt betaald in de autocar tijdens de heenreis.

Niet vergeten: Verrekijker, eventueel telescoop, stevige wandelschoenen en grote knapzak.
Lichte regenkleding in de rugzak (voor de strandwandeling) kan altijd van pas komen.

Inschrijving:
Naam en opstapplaats doorgeven aan Marc Geuens (Tel.: 0478 54.22.51, na 18 uur), mailadres: marc@schilderwerken-mg.be
De plaatsen zijn beperkt, schrijf daarom tijdig in. Opgeven zeker vóór zondag 12 februari !
 
Vertrek autocar: OPGELET BEPERKTE OPSTAPPLAATSEN         
Overpelt aan OC Palethe om 6.30 uur
Lommel aan Krëfel (Winkelcentrum Binnensingel 46) om 6.50 uur


Dinsdag  28 februari 2017

Opstarten bevloeiingen in de Vloeiweiden

De eerste week van maart vangen de jaarlijkse bevloeiingswerkzaamheden op onze vloeiweiden-percelen weer aan zodat de bezoekers tijdens de geleide wandeling van de eerste zondag van maart, ter plaatse kunnen zien hoe er nu nog steeds “gewitterd” wordt. Ook de twee volgende weken van maart zal er gewitterd worden op de overige percelen. Gedurende de eerste helft van maart kunnen wij dus dagelijks hulp gebruiken van werkwillige liefhebbers. Iedereen is welkom, het werk is licht, werkmateriaal is voorradig, laarzen zijn in dit geval noodzakelijk.

Leiding: Jan Leroy.
Samenkomst: telkens aan het “Het wateringHUIS”
Uit te voeren werken:
De bevloeiing op de percelen inzetten

Voor meer inlichtingen kun je even naar Jan Leroy (0474/735911) of Albert Jansen (014/814935) bellen.

 Zondag  5  maart  2017  

Geleide natuurwandeling “Op ontdekking  in de Lommelse watering tijdens het Witteren in “De Vloeiweiden”” te Lommel-Kolonie (ism bosland)

Leiding: Noord-Limburgse Natuurgidsen: Willy Cox en Albert Jansen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan “Het wateringHUIS” of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.

In het midden van de 19e eeuw werd met man en macht gewerkt om Kempische heidegronden vruchtbaar te maken door bevloeiing. Vrijwilligers van Natuurpunt  houden deze oude techniek in ere door nog elk voorjaar te bevloeien. Het "witteren", een uniek gebeuren.
 
De wandeling is ook geschikt voor kinderen. Kom maar eens testen of je over alle slootjes kan springen.
Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor kinderwagens.

 

Zaterdag  18 maart  2017

Beheerwerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te
Lommel-Kerkhoven

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 9.00 uur aan “Den Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel-Kerkhoven (omgeving feestzaal Heidegalm).
 
Uit te voeren werkzaamheden: rozentuin opknappen,

 

Zaterdag 25 maart 2017

Onderhoudswerken in en om “Het wateringHUIS”

Opzet is om eenmaal per kwartaal “Het wateringHUIS” binnen, maar ook  buiten
(de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.
Iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het “Het wateringHUIS” van 9 uur tot 12 uur.

Slobkousjes......

In de vorige zonnedauw deden we nog ons beklag over het uiterst zwakke paddenstoelenseizoen en waren al blij dat we er op de laatste wandeling van oktober toch al enkele waren tegen gekomen. De daaropvolgende weken was het echt overvloed.

 


Of hoe moeten we anders deze weelde aan draadknotszwammetjes, sombere honingzwammen en zeldzame gele ridderzwammen noemen!
Om al dit moois te bewaren moeten ook af en toe de handen uit de mouwen. En ook dat doen de slobkousjes. Zoals hier in het sparrenbosje in Hechtel waar we de slijmige spijkerzwam graag willen behouden.


Tijdens die wekelijkse wandelingen komen we ook af en toe van die rare schepsels tegen zoals deze pijpknotszwam.
Intussen is het paddenstoelenrijk weer helemaal weg geschrompeld.
Vanaf nu zullen we dus onze mossenboeken weer moeten bovenhalen want een ding is zeker de slobkousjes gaan ook in 2017 gewoon door. Tot eind april blijft de wekelijkse afspraak op dinsdag voormiddag. Van zodra de avonden terug langer verlicht blijven starten we het plantenseizoen om in september weer naar paddenstoelen op zoek te gaan.
Wil je graag eens mee op pad aarzel dan niet om je te melden op slobkousjes@skynet.be zodat je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijft van de activiteiten.

Jan Leroy

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2016 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp