Copy
Deze mail bevat de nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Bekijk deze mail in uw webbrowser

Nieuwsbrief Zonnedauw

Jaargang 47, september-oktober 2015
Tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief van Natuurpunt Noord-Limburg
Gerard
Vrijdag 21 augustus kwamen we met de Natuurpunt afdelingen uit de regio samen om onze steun te betuigen aan Gerard. We laten hem niet in de steek.

Wist je dat...

het hooi van de Vloeiweiden weer binnen is
Wat de uren zonneschijn en temperaturen betreft,  hebben wij zeker een goede zomer gekend.  Ook voor onze hooiactiviteiten  kenden wij een vrij gunstig seizoen.  De planning is  jaarlijks om half juni te maaien indien de weersvooruitzichten 5 goede hooidagen beloven…  altijd een moeilijke beslissing !   Dit jaar werden op 13 en 14 juni de eerste 7 ha gemaaid en op 15 juni werden de “gezwaaien”  machinaal gebroken.  Op 16 en 17 juni werd er machinaal en manueel gehooid. Buiten onze vier vaste “machinisten”,  Pierre 1, André, Frans en Pierre 2, waren er telkens nog  8 tot 13 vrijwillige “handlangers”  met  gaffel en/of hooihark  present.  De voorlaatste  dag  werden er reeds  1385 pakken geperst en nog dezelfde dag/avond door de kopers opgeladen en afgevoerd, of rechtgezet, nog voor de aangekondigde regenbui passeerde.  ’s Anderendaags tijdens de laatste namiddag werd het overige hooi  nog eens in  505 pakken geperst.  Voorlopig resultaat 1890 pakken op 7 percelen en de aanpalende dijken.
Tijdens de twee laatste dagen kregen wij zelfs hoog bezoek, namelijk een Ooievaar (zeer zeldzaam en uitzonderlijk toch voor onze streek in deze periode van het jaar) kwam rustig foerageren op de percelen waarop wij met de tractoren hooiden.
 
De tweede maaibeurt verliep nog vlotter.  Nochtans maaide Pierre op 22 juni de laatste 3 percelen met de ruitenwisser aan…  Vier dagen later, 26 juni, echter perste André alles reeds en noteerden we 770 pakken.
Eindresultaat : 1890 + 770 = 2660 pakken hooi op 10 percelen.  Al onze vaste afnemers hadden het hooi dat ze wensten en de overige percelen bleven staan zodat de talrijke vlinders, kevers, en andere insecten konden genieten van de resterende bloemenpracht en de schapen mochten iets vroeger van de droge heide naar de malse vloeiweidengraslanden komen.
 
Albert Mertens
 
 
Nieuw boek over de Kempense wateringen :
PRATUM MARCIDUM
historische, geografische, sociale en ecologische achtergronden van de Kempense Wateringen
 

Meerdere Kempense natuur(punt)reservaten vinden hun oorsprong in het groots opgevatte bevloeiingsproject van de Belgische staat in het midden van de negentiende eeuw.  Zo zijn onder andere de Watering van Lommel, natuurgebied De Plateaux van Bergeijk, de Broekkant-Warmbeekvallei van St.-Huibrechts-Lille en de Warande in Achel  ontstaan dankzij de ontginningsijver van de Belgische staat. In de provincie Antwerpen zijn de Natuurpunt-reservaten De Maat en Den Diel in Mol, maar ook De Liereman in Oud-Turnhout voorbeelden van natuurgebieden die er niet zouden geweest zijn zonder het initiatief van de Belgische beleidsverantwoordelijken om woeste, economisch onrendabele gronden om te zetten in vloeiweiden.

 

Albert Jansen, actief als natuurgids in de Lommelse watering,  schreef een boek over dit onderwerp, waarin hij op zoek gaat naar de historische achtergronden van deze bevloeiingswerken : hoe ontstond het idee van weidebevloeiing en hoe werd het verspreid? Hij besteedt in dit boek ook aandacht aan de sociale gevolgen, zoals de oprichting van de landbouwnederzetting van Lommel-kolonie. Hij plaatst de aanleg van de Kempense wateringen in een ruimer Europees kader door ze te vergelijken met soortgelijke werken elders in Europa en probeert een antwoord te geven op de vraag wat er van de Kempense wateringen is overgebleven. Hij gaat op zoek naar de ecologische waarde van de restanten van deze bevloeiingswerken en toont aan dat ze het behoud meer dan waard zijn.

 

Het boek kan verkregen worden bij de uitgeverij : http://www.uitgeverijhetpunt.be/boeken/pratum-marcidum of http://www.deleeswinkel.be/pratum-marcidum.html. Het kan ook besteld worden bij de standaardboekhandel (ISBN 9789460792144) of door overschrijving van € 21,5 (€ 19 + € 2,5 verzendkosten) op rekeningnr.  BE91 0010 9708 7376 van Albert Jansen met vermelding van 'Pratum Marcidum' + Naam en adres.

Papiercontainer  te Neerpelt  Boseind

GIDSENWERKING

Op 20 augustus staken de gidsen in het wateringhuis de koppen bij mekaar.
We kunnen nog altijd gidsen gebruiken om scholen en groepen te begeleiden tijdens de normale werkuren. Wie zich aangesproken voelt stuurt maar een mailtje naar jan.leroy@skynet.be!
Ander belangrijk item was de samenwerking met Bosland. Een eigen gidsenwerking zit er bij Bosland voor volgend jaar nog niet in. We spraken af dat van zodra dit wel zou ontwikkelen al onze gidsen maar individueel moeten beslissen of ze willen instappen als Boslandgids. Intussen blijven we verder samenwerken en verzorgen we jaarlijks een aantal boslandactiviteiten in onze natuurgebieden.

Activiteitenkalender

Hieronder worden de activiteiten van de komende 3 maanden opgesomd

 

Zaterdag 5 september 2015

Jaarlijkse Barbeque in het WateringHUIS

Locatie:  vanaf 14h30 aan het WateringHUIS te Lommel-Kolonie.
Na de wandeling in de omgeving hebben we onze heerlijke jaarlijkse BBQ weer.


Zondag 6 september 2015

A : Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 6h30 (1/2 uur voor zonsopgang).
 

B : Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Willy Cox en Toon Janssen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.


Zaterdag 12 september 2015

Wandeling in ons reservaat 'De Dommelvallei'

Leiding: Albert Geuens.
Samenkomst: om 14.00 uur aan het infobord in de Schansdijkstraat te Eksel.

Laarzen kunnen nuttig zijn.


Zondag 13 september 2015

Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey.
Aanvangsuur: 6h45 (1/2 uur voor zonsopgang).
 

Zaterdag 19 september 2015

Beheerswerken in ons reservaat de 'Veewey

Leiding: Luc Winters.
Samenkomst: om 9.00 uur Ingang reservaat Kiefhoekstraat Eksel.

Heideterrein beheren.


Vrijdag 25 , zaterdag 27 , zondag 28 en maandag 29 september 2015

VIERDAAGSE UITSTAP naar de 'Dümmersee' in Duitsland

Dit jaar gaan we voor de derde keer in het najaar een nieuw gebied bezoeken.
Het Natuurpark Dümmersee ligt op 340 km, nabij Osnabrück in Noord-Duitsland.
Het gebied is vooral bekend bij de kraanvogelspotters omdat deze hier, zoals in Lac Du Der, in grote aantallen neerstrijken.
 

Zaterdag 26 september 2015

Beheerswerken in en om het WateringHUIS

Opzet is om eenmaal per kwartaal het WateringHUIS binnen, maar ook buiten (de onmiddellijke omgeving) een poets- en onderhoudsbeurt te geven.
Iedereen is welkom.
Samenkomst: aan het het WateringHUIS van 9 uur tot 12 uur.


Zondag 27 september 2015

Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 7h (1/2 uur voor zonsopgang).


Zaterdag 3 oktober 2015

Beheerswerken in ons Wielewaalreservaat ‘de Tip’ ism werkgroep Hesperia

Leiding: Werkgroep Hesperia
Samenkomst: om 10.00 uur Ingang reservaat langsheen Feestzaal Harmonie Kanaalstraat Lommel-Kerkhoven.
 
Deze werken zijn ten voordele voor de Veldparelmoervlinder.


Zondag 4 oktober 2015

A : Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 7h15 (1/2 uur voor zonsopgang).
 

B : Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie
      ism Bosland

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen:  Jan Leroy en Rani Vandenberk.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.
Tijdens een wandeling door de Grote watering bekijken we hoe de effecten van de klimaatopwarming ook al gevolgen hebben op onze natuur. We staan ook stil bij effecten op wereldschaal en ontdekken gelijkenissen met de aanleg van de watering.
De wandeling is ook geschikt voor kinderen. Het traject laat toe om het zelfstandig in te korten. Niet toegankelijk voor kinderwagens.

 

Zaterdag 10 oktober 2015

Beheerswerken in ons reservaat ‘Dommeldal’

Leiding: Luc Winters.
Samenkomst: om 9.00 uur Gerard Jannis Beemd, Hoksentstraat Eksel.

Maaisel afvoeren.


Zondag 11 oktober 2015

A : Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 7h30 (1/2 uur voor zonsopgang).
 

B : Natuurwandeling in Dommeldal’ te Eksel

Leiding: Albert Geuens
Samenkomst: om 14 uur aan het Zuiveringstation  Eikelbostraat te Eksel.
 
Laarzen kunnen nuttig zijn.

 

Zondag 18 oktober 2015

Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey'

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 7h30 (1/2 uur voor zonsopgang).

Zondag 25 oktober 2015

A : Vogeltrekwaarneming en telling in de 'Veewey' ism Bosland

Leiding: Albert Geuens
Locatie: op ons reservaat in de Veewey
Aanvangsuur: 7h (WINTERTIJD-omschakeling, 1/2 uur voor zonsopgang).
 

B : Boslandwandeling in het teken van vogeltrekwaarneming en ringwerk

Leiding: Jan Leroy
Samenkomst: om 9h Parking gemeentelijke visvijver Kiefhoekstraat vlakbij Kiefhoekstraat 8 Eksel.
Tijdens een korte wandeling in de vallei van de Veeweyloop komen we langs de trektelpost waar toelichting wordt gegeven over de opvolging van de vogeltrek. Met demonstratie van trektelling en het vangen en ringen van vogels.
 

C : Seizoenswandeling ’t Plat

Leiding: John Verboven en Luc Winters.
Samenkomst: om 14h Schaapsstal einde Palisstraat te Overpelt

 

Zondag 1 november 2015

Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Willy Cox en Toon Janssen.
Samenkomst: om 13.45 uur aan het WateringHUIS of om 14 uur aan het einde van de Koloniestraat.
.

 

Zaterdag 7 november 2015

Beheerswerken in ons reservaat ‘Riebos’ te Lommel

Leiding: André Geypen.
Samenkomst: om 9.00 uur aan het reservaat gemakkelijkst
te bereiken via de eerste zandweg links net over de grens op de weg naar Luyksgestel.


Boomopslag verwijderen.
Laarzen zijn aan te raden, voor gereedschap zorg ik wel maar wie een goede snoeischaar heeft mag die mee brengen.
Ik zal zoals gewoonlijk wel voor wat nattigheid zorgen.

 

Zaterdag 11 november 2015

Presentatie over Nachtvlinders.

Presentator: Wim Veraghtert (Nachtvlinderspecialist Natuurpunt).
Samenkomst: om 19h30 in het WateringHUIS te Lommel-Kolonie.
 

Slobkousjes......


 
Als je dit leest zit het plantenseizoen van de Slobkousjes er weer op. Dit jaar bleven we niet onder de eigen kerktoren hangen maar gingen we het regelmatig wat verder zoeken.
Eind april trokken we net de Nederlandse grens over waar Frans Smit ons liet genieten van het Weifelterbroek
Luc Vanoppen toonde ons begin juni de mooie plekjes in de Ziepbeekvallei. Daar stond onder andere deze veenorchis.
Met Paul Van Sanden doorkruisten we een deel van Averbode bos en hei een van de grootste aaneengesloten gebieden eigendom van Natuurpunt.
Begin augustus zochten we het wat hogerop op de terril van Waterschei. We geraakten er in vervoering van deze driedistel.
Op 12 augustus kregen we aan de maas al snel belangstelling van een groepje paarden.
Vanaf 8 september starten we terug met het najaarsprogramma. We wandelen dan op dinsdagvoormiddag op zoek naar paddenstoelen. Wie graag op de hoogte blijft van onze wandelingen stuurt gewoon een mailtje naar slobkousjes@skynet.be en krijgt wekelijks onze nieuwsbrief toegestuurd met alle details van de komende wandeling.

Neem ook een kijkje op

Copyright © 2015 Natuurpunt Lommel, All rights reserved.
Uitschrijven    Voorkeuren abonnementen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp