Copy
Nieuwsbrief datum: april 2017
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

School dicht op 5 mei
5 mei, Bevrijdingsdag, is een officiële vrije dag voor het onderwijs. Tot onze spijt is deze dag niet opgenomen in het jaarrooster van de Rank. Onze excuses daarvoor. Daarom hierbij de bevestiging dat alle leerlingen op vrijdag 5 mei vrij zijn!
De 10 minuten gesprekken die op 5 mei gepland staan worden verplaatst naar vrijdag 12 mei.Wel en wee team
Het gaat weer beter met meester Piet. Hij is weer dagelijks een uurtje op school. Langzaam aan hoopt hij dat uit te gaan breiden.
Ook met juf Marian gaat het gelukkig weer wat beter. Zij is 2x per week op school om met kleine groepjes leerlingen te werken.
Helaas gaat het met juf Jolanda nog niet zo goed. Het ziet er niet naar uit dat ze op korte termijn haar werkzaamheden op school kan hervatten. We wensen haar veel sterkte..
Wederom heugelijk nieuws in de categorie “aanstaande jonge moeders”: juf Manuela van groep 5b is zwanger van haar eerste kindje. Zij zal vanaf de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. We feliciteren haar hierbij van harte.Juf Nathalie gaat per 24 april met zwangerschapsverlof. Zij zal in groep 4 vervangen worden door juf Daphne en in groep 6 door juf Esmée.

Afscheid
Meester Fred en meester Tim nemen per 1 augustus a.s. afscheid van de Rank.
Fred gaat heerlijk genieten van zijn welverdiende pensioen. Vanaf 1975 is Fred werkzaam in het onderwijs, waarvan de laatste 18 jaar op de Rank.
Na 12 jaar met veel plezier op de Rank gewerkt te hebben vindt Tim het tijd worden om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Tim zal leiding gaan geven aan “Onderstroom” het trainings- en interimbureau van Kopwerk.
Natuurlijk zal er voor kinderen en ouders gelegenheid zijn afscheid te nemen van Fred en Tim.
U wordt daar in een later stadium nader over geïnformeerd.

Informatieavond over IPC
Dinsdag 21 maart, 17.30 uur. Bijna 200 ouders, kinderen en collega’s zitten gezellig met elkaar aan lange tafels en genieten van een heerlijke maaltijd. Vervolgens legt Nanette Wagenaar, onze IPC trainster de belangrijkste principes uit van International Primary Curriculum (IPC). Daarna begeeft iedereen zich naar de lokalen. Want daar laten de leerlingen op enthousiaste wijze zien en horen wat ze allemaal geleerd hebben van IPC.
Het was een zeer gezellige en informatieve avond.


UPDATE VERBOUWING
Graag willen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken inzake de verbouwing van onze school.
Namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) hebben wij een brief gestuurd naar de Raad van Toezicht (RvT) van Kopwerk, omdat wij hebben vernomen dat gemeente Den Helder niet akkoord is gegaan met het financieringsvoorstel van de besturen van Kopwerk en Sarkon. Wij zijn van mening dat deze beslissing van de gemeente niet in het belang is van de gezondheid en de veiligheid van de kinderen en van het schoolteam. Tevens staat het gedegen, modern en eigentijds onderwijs op De Rank in de weg.
Naar aanleiding van onze brief is de RvT op onze school geweest, om met eigen ogen te kunnen zien hoe onze school ervoor staat. Zij zijn ook tot de conclusie gekomen dat de verbouwing hard nodig is.
Het wachten is nu een op een schriftelijke reactie van de RvT, zodat wij namens de oudergeleding van de MR een brief richting gemeente Den Helder kunnen sturen. Omdat wij als oudergeleding alle ouders van De Rank vertegenwoordigen, hebben wij hierbij uw steun nodig in de vorm van een lijst met handtekeningen. Meer informatie hierover volgt nog via de leerkracht van uw kind(eren).
We blijven u op de hoogte houden!
Met vriendelijke groet,
Marilyn Pronk-Westerveld
(Voorzitter MR)

Sporttalenten van de Rank
Het schoolvoetbaltoernooi zit er weer op. Er deden van De Rank dit jaar maar liefst 9 teams mee uit de groepen 3 t/m 8. Vol inzet hebben zij de eer van de Rank hoog gehouden. Drie teams kwamen op de finaledag in actie. De Rank 1 werd kampioen in de categorie Gemengd Zeven Bovenbouw. In de afdeling Gemengd Zeven Onderbouw werd De Rank 4 vierde en De Rank 6 zevende. Van harte gefeliciteerd!
Het ene toernooi is nog niet afgelopen of het volgende komt er al weer aan; waarschijnlijk doen er twee teams van De Rank mee met het schoolhandbaltoernooi op 10 en 17 juni.
Op dit moment zijn de schaakoefenmiddagen op onze school in volle gang. 17 kinderen doen aan deze schaaktrainingen mee. In totaal worden er negen dinsdagmiddagen gespeeld. Het is de bedoeling dat we hier na de zomervakantie mee doorgaan. U hoort daar t.z.t. meer over.
Met vriendelijke (sport)groeten,
meester Bram, sportcoördinator "De Rank".

 Wandelen voor water
Zoals eerder aangekondigd gaan onze leerlingen op vrijdag 21 april a.s. ‘Wandelen voor water’! Leerlingen van groep 7 en/of 8 lopen een afstand van 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak, om zo mee te maken wat veel kinderen in ontwikkelingslanden elke dag ondervinden.
Kinderen in Oeganda, Kenia en Tanzania worden vaak ziek door vervuild water en moeten kilometers lopen om schoon water op te halen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen een afstand van 6 kilometer. De kleuters lopen 1 km met water in een rugzak, om zo mee te maken wat veel kinderen in ontwikkelingslanden elke dag ondervinden.  Doel van deze sponsorloop is om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. Zodat ook kinderen in deze landen toegang krijgen tot schoon drinkwater en toiletten.   Inmiddels hebben alle groepen een gastles gehad over dit onderwerp.
Het sponsorgeld kan tot donderdag 20 april ingeleverd worden bij de leerkracht.
Jarig in april
1 Jairo Kiefte 5B
4 Sem van der Spoel 8
5 Yaéla Sewpersad 5B
7 Femke Bouw 6
8 Luc Westerhof 6
9 Chris Korver 6
11 Sven de Wijn 7
15 Hessel Groenhuizen 8
15 Floor Tesselaar 3
18 Benthe Kreuger 5A
19 Niels Bartels 7
20 Mara van Ham 5A
20 Yasmin van Stempvoort 2B
22 Manasse Brouwer 4
23 Linn Veltkamp 3
24 Jake Koster 1B
25 Vera Hagedoorn 5B
27 Milou Minneboo 2A
29 Jesmae Hofland 3
30 Norah Post 2B
30 Seraya Schaddelee 6
30 Daan Schoonbergen 6
 
 
Veranderde regels rond ongeoorloofd verzuim
Vanaf 1 april 2017 gaan alle basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ongeoorloofd schoolverzuim digitaal doorgeven aan het verzuimregister.
Wat is er veranderd?
Het verzuimregister komt in plaats van de huidige werkwijze bij eerste verzuimmeldingen (meldingen via telefoon en e-mail). Scholen hebben nu dus één plek om een verzuimmelding in te voeren, ook als een school leerlingen heeft die in verschillende gemeenten wonen. Gemeenten krijgen alle verzuimmeldingen gestandaardiseerd via één centrale plek aangeleverd. Uiteraard blijft direct contact tussen scholen en leerplicht mogelijk.
Wat moet u gemeld worden?
De school is wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:
  • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet er opnieuw een verzuimmelding opgevoerd worden
  • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.
     
Tevens heeft de afdeling leerplicht van de gemeente Den Helder aangekondigd rondom de schoolvakanties extra controles op scholen te gaan houden op het luxe verzuim.
Agenda
18 en 19 april: eindtoets groep 8
21 april: wandelen voor water (i.p.v. sportdag)
24 t/m 28 april: Meivakantie
5 mei: Bevrijdingsdag (leerlingen vrij)
1 t/m 12 mei: 10 minutengesprekken
15 t/m 18 mei: avondvierdaagse
25 en 26 mei: Hemelvaartvakantie
29 mei t/m 9 juni: toetsweken
5 juni: 2e Pinksterdag (leerlingen vrij)
6 juni: studiedag team (leerlingen vrij)
9 juni: Julianadorp's got talent
21 juni: studiedag team (leerlingen vrij)
28,29,30 juni: kamp groep 8
17 juli: wenmorgen in nieuwe groepen
17 juli: rapport 2 mee
19 juli: musical groep 8
21 juli, 12.44.50: aftellen naar de zomervakantie


Prinsessenworkshop bij Vliet 60


Ouder/kind activiteit: Rokje maken van tule en daarna een unieke fotoshoot met de tutu door Chantal van Luna Creations.
Wanneer: zaterdag 27 mei om 14.00-16.00 uur                             
Kosten: € 25,00
Adres: Langevliet 60, 1788 BG Julianadorp.
Aanmelden: e.kers@stichtingdewering.nl.
 

 
 

PC basischool De Rank
Drooghe Bol 1007
1788VA Julianadorp
Tel: 0223-690075

  
uitschrijven voor de nieuwsbrief

update subscription preferences 

 


This email was sent to fm.vd.vaart@quicknet.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Rank · Drooghe Bol 1007 · Den Helder, Nh 1788VA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp