Copy
Nieuwsbrief nieuwe stijl. Met een desperate oproep voor meer actieve leden in de organisatie, een uitgebreid bericht van de nieuwe voorzitter en wat nieuwtjes
View this email in your browser

Bestuursleden nodig: Voortbestaan Biofeedbackvereniging Nederland staat op spel …

Gezien de plannen (zie verder) en het dóórgaan van de gebruikelijke activiteiten is aanvulling van het bestuur erg hard nodig. Op dit moment zijn er 2 (twee) bestuursleden, waarvan ééntje zich moet beperken tot het bijhouden van de financiën. Er is erg hard secretariële ondersteuning nodig en nog een algemeen bestuurslid als het kan.
Meld je aan! Met elkaar gaan we dan proberen deze vereniging weer vlot te trekken en Nederland meer biofeedback te gunnen bij het aanpakken van (spannings)klachten. 

Van de voorzitter: Beste leden van de BVN…

 Sedert kort heb ik de eer om als voorzitter ‘de kar te trekken’ van de BVN. Ik ben al meer dan 20 jaar actief met biofeedback-apparatuur als fysiotherapeut, ontspanningstherapeut en ergonomisch adviseur. Niet alleen durf ik te zeggen dat BFB mij en mijn klanten enorm heeft geholpen in het verkrijgen van meer inzicht in hun (te actieve, of juist passieve) performance, ook ben ik van mening dat biofeedback een enorme bijdrage kan leveren in deze tijd waarin in de zorg stress- en leefstijl gerelateerde ziektebeelden domineren. 
Deze klachten hebben te maken met het bewuste én onbewuste gedrag van een patiënt (en natuurlijk de omgeving). Hij/zij kan leren daar zelf veel meer invloed op uit te oefenen, al is daar vaak wel wat steun bij nodig.  Biofeedback kan een nuttige, wellicht zelfs doorslaggevende rol spelen bij het doorbreken van spierzwakte, hoofdpijnen, ademproblemen, overspanning, vermoeidheid of zelfs burnout én het (cognitieve en emotionele) gedrag daaromtrent.

Helaas is het echter niet zo dat biofeedback een grote naamsbekendheid geniet.  En dat is terug te zien in het aantal leden van de BVN-vereniging en (mogelijk) het gebruik van BFB in Nederland.  Het lijkt nu om een kleine kring hobbyisten te gaan, of, zo je wilt, nerds. Mensen die wel veel tijd en geld gestoken hebben in deze ontwikkeling, maar het toepassen in de marges van de gezondheidszorg. Want ondanks de potentie van BFB is de bekendheid ervan gering, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld, haptonomie, acupunctuur, EMDR en mindfulness (minimaal 10 keer zoveel hits op Google als BFB). Alle vier vormen van zorg die zich afspelen in het zelfde domein (stress- en gedragsgerelateerde problematiek), maar die hun weg in de verwijscircuits ruimschoots gevonden hebben.

‘Be good and tell it’

Mijn belangrijkste uitdaging wordt dan ook het vergroten van de naamsbekendheid van biofeedback buiten de (kleine) kring van gebruikers en huidige geïnteresseerden. Het motto dat ik dan ook aan mijn voorzitterschap wil geven is: ‘be good and tell it’. ‘Be good’, zeker. We blijven werken aan intervisie en toepassingsmogelijkheden en ik zal jullie gaan uitdagen hierover te schrijven en demo’s te geven en we zullen interessante lezingen en studiedagen blijven organiseren. Spoedig bijvoorbeeld in de vorm van een webinar (kan iedereen lekker thuisblijven). We moeten ‘good’ blijven in praktische én wetenschappelijke zin.
Maar daarnaast moeten we erover gaan vertellen BUITEN onze vertrouwde kring. Psychologen, fysio- en oefentherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, psychiaters en hun assistenten (de POH GGZ) moeten meer weet krijgen van onze mogelijkheden. Landelijk en regionaal moeten we deze disciplines gaan benaderen met bijvoorbeeld demo’s van onze toepassingsmogelijkheden, aanwezigheid op congressen, casuïstiek en (wetenschappelijk) onderbouwde protocollen. Behalve een plan, waar we aan gaan werken, hebben we iedereen daarbij nodig, niet in de laatste plaats de leveranciers van de apparatuur en de scholingsinstellingen.
Naast het benaderen van en demonstreren bij deze beroepsgroepen is het van belang dat de cliënt de biofeedback leert kennen. Dit kan via patiënten- cliëntenverenigingen, via gezondheidsbeurzen of –en dat is de huidige werkelijkheid- via Google en Facebook. Ook hierbij hebben we iedereen nodig, zeker ook de leveranciers.

Innovatie
Behalve dat BFB op zichzelf al (nog steeds) een innovatie is, wil ik streven naar innovatie door het meer toepassen van online mogelijkheden, zowel voor de inhoudelijke hulp als voor de naamsbekendheid.  Er zijn diverse interessante ontwikkelingen waarop we kunnen inhaken.
Mijn eigen website www.beweging.tv wil ik (gratis) ter beschikking stellen aan alle leden. Dit is weliswaar geen vorm van online biofeedback o.i.d., maar wel iets wat te maken heeft met het vervolg op feedback in de praktijk, namelijk gedragsbeïnvloeding op afstand. Later meer hierover.

Mijn plannen als voorzitter concreet zijn

 • voortzetten van de oude taken
 • vaststellen kwaliteitscriteria
 • verspreiding gedachte goed BFB met ledenwerving
 • gesprekken met en demonstraties aan potentiële verwijzers
 • online vindbaarheid vergroten: verbeteren van de website, advertenties gericht op de therapeuten-pagina, een facebook-pagina
 • publiciteit via persberichten, interviews en beursen/congressen
 • erkenning vinden bij UWV voor re-integratietrajecten (exclusief voor leden die aan kwaliteitscriteria voldoen)
 • tarief BFB bij BIG-geregistreerde beroepen
 • een voorlopig overzicht van alle plannen, welke later nog in een realistisch timeframe geplaatst moeten worden vind je in deze tabel.
Jip Driehuizen
Concrete hulp gezocht voor de korte termijn, zonder dat je direct lid bent van het bestuur:
 • wie wil een artikel of casus schrijven (bij voorkeur met illustraties) tot ca 2000 woorden?; als blog op de website
 • graag horen we voorbeelden van toepassingsmogelijkheden van BFB, uit de dagelijkse praktijk:
 • wie wil intervisie bijeenkomst organiseren?
 • wie wil stands bemannen/-vrouwen op congressen?
 • wie weet congressen / bijeenkomsten waar we aanwezig zouden kunnen zijn?
 • een webinar willen we dit voorjaar al gaan organiseren. Voor de deelname-werving moeten we zoveel mogelijk mensen zien te bereiken, fysio’s, oefentherapeuten, psychotherapeuten, stresscoaches, iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met stress en stressgerelateerde aandoeningen. Help ons aan namen/email-adressen om het bereik te vergroten..

De TPs van Thought Technology
Het internationale Biofeedbackcongres is dit jaar in Aveiro Portugal. Een prachtig kustplaatsje even ten zuiden van Porto.
http://bfe-meeting-2017.blogspot.nl/


 

Feedback Innovatief

Deze keer aandacht voor de TPS van Thought Technology. IN Nederland geleverd door MedCat.nl. De TPS meet de HRV, de huidgeleiding en de temperatuur draadloos. Via bluetooth word het vervolgens naar de smartphone overgebracht, waar je via de bijbehorende app de waardes kunt aflezen.
Het geheel kost € 395,- ex 

Meer info

Ik heb het device zelf nog niet, maar een volgende keer hoop ik met gebruikservaring te komen.


Jip Driehuizen

Copyright © 2017 hartfysiotherapie@gmail.com, All rights reserved.