Copy
Nieuw op de website: InterTides

Nieuw op de website: InterTides

InterTides is een module waarmee de droogvalduur van droogvallende delen van het waddengebied berekend kan worden. Dit wordt bereikt door een hoogtekaart* te combineren met door Rijkswaterstaat (iedere 10 minuten) gemeten waterstanden. Tussen de meetstations wordt geïnterpoleerd om voor elk punt van de kaart de reeks waterstanden te berekenen in de geselecteerde periode. De fractie van de waterstanden lager dan de hoogte is dan de droogvalduur van een punt.

InterTides kan een droogvalduurkaart berekenen voor (een deel van) het Nederlandse waddengebied.
De berekende kaart is downloadable in ASCII grid format. Met InterTides kunnen ook filmpjes worden gemaakt van het onderstromen en droogvallen van het gebied en kan voor specifieke punten een histogram van de droogvaltijd en van de hoogwaterstand e.d. worden gemaakt. Kaarten, grafieken en tabellen zijn alle downloadable.

InterTides is ontwikkeld door EcoCurves, grafische uitwerking door nAbleWare en Roosenschoon Webdesign. De belangrijkste doelgroep voor deze module is de wetenschapper die voor onderzoek aan de Waddenzee en publicaties deze specifieke module kan inzetten. De module leent zich echter ook voor een bredere doelgroep (onderwijs, recreatie) vanwege het verkrijgen van inzicht over de werking van het getij en het gemak waarmee visualisaties gecreëerd kunnen worden. Het blijft een fascinerend gezicht hoe een getijdegolf zich beweegt door het gebied waarbij wadplaten droogvallen en weer onderstromen.

Open de Intertides tool » 

Data uitwisseling opgezet met Waarneming.nl

In het noordelijke deel van het Duitse wad, zijn veel dode en zieke zeehonden gevonden. De dieren zijn getroffen door hetzelfde griepvirus dat eerder dit jaar toesloeg in de nabijheid van het Deense Oostzee-eiland Anholt. Om op tijd te signaleren of dit virus ook in Nederland gaat toeslaan, is een data uitwisseling met Waarneming.nl opgezet. Via de WaLTER tool Wad-Nu wordt inzichtelijk gemaakt waar er in het waddengebied  dode of zieke zeehonden zijn gevonden.

Open de Wad-Nu tool »

Klankbordbijeenkomst 

Op 23 oktober jl. is door WaLTER in het Fries Museum te Leeuwarden een bijeenkomst georganiseerd voor leden van de klankbordgroep, projectpartners en overige genodigden.

Na een introductie van het middagprogramma door Katja Philippart (coördinator WaLTER) volgde presentaties van nieuwe dataproducten: het WaLTER Dataportaal - waardoor inmiddels meer dan 9000 waddendatasets zijn ontsloten, EVA - een interactief overzicht van het huidige aanbod aan monitoringprogramma’s en InterTides - een webapplicatie om zelf de droogvalduur van wadplaten te berekenen.

Hierna beschreef Julia Stahl (coördinator themadossiers) de beoogde aanpak om via twaalf thema’s tot innovatieve monitoring van het waddengebied te komen. Het gezelschap werd uitgenodigd om in discussie te gaan met de trekkers van de themadossiers en op de themaposters aan te geven welke zaken er nog ontbreken of anders kunnen. De bijeenkomst werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling van de bevindingen en een schets voor de toekomst.
WaLTER kijkt terug op een geslaagde klankbordbijeenkomst, waarbij de waardevolle suggesties van de deelnemers worden meegenomen in de ontwikkeling van een basismonitoring voor het waddengebied.

Foto's van de bijeenkomst »
2014 - Stoll et al  

Assessment of ecosystem integrity and service gradients Ecological Modelling

Open publicatie >
WaLTER
WaLTER Postbus 59 't Horntje (Texel), Noord-Holland 1797 SZ Netherlands
www.walterwaddenmonitor.org