Copy

Nederland toegetreden tot ILTER netwerk

Namens het WaLTER-consortium heeft Bruno Ens (Sovon Vogelonderzoek Nederland) tijdens de 22e ILTER meeting van 4-8 december in Chili, Nederland voorgedragen als lid van ILTER, een wereldwijd netwerk van onderzoekers dat zich richt op het uitvoeren van onderzoek naar lange termijn veranderingen in ecosystemen. De LTER Commissie heeft recentelijk bekend gemaakt dat Nederland is geaccepteerd als nieuw lid van het ILTER netwerk. 

Toetreding tot het ILTER netwerk biedt nieuwe kansen op Europese financiering bijvoorbeeld vanuit het Horizon 2020 programma. Nederland heeft met haar uitgebreide netwerk van Natura-2000 gebieden, het bestaande netwerk Ecologische Monitoring en tal van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s een solide basis gelegd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het ILTER netwerk. Op de website is een pagina ingericht met veelgestelde vragen over LTER in WaLTER.

Ga naar veelgestelde vragen » 

WaLTER als sprekend voorbeeld 

Op 3 december is door RDA Europe het beleidsrapport The Data Harvest  (e-versie) gelanceerd. Dit rapport vestigt de aandacht op het delen van wetenschappelijke gegevens voor verbreding van kennis en de groei van de werkgelegenheid.  Het Nederlandse project WaLTER wordt genoemd als één van de sprekende Europese voorbeelden.  

Het rapport is op 11 december officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Rome over wetenschappelijk gegevens en de uitdagingen van e-infrastructuren.  

The Data Harvast e-versie »

WaLTER on Tour

In de aanloop naar het WaLTER symposium op 21 mei 2015 gaat ‘WaLTER on Tour’ met als doel zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met het interactieve WaLTER platform dat bestaat uit het dataportaal voor de Wadden, datatools zoals InterTides, data informatieproducten zoals EVA en, vanaf het voorjaar 2015, de monitoringadviezen voor een twaalftal thema’s in het waddengebied. Via een groot touchscreen worden, rechtstreeks vanuit de website, de producten gedemonstreerd en wordt uitleg gegeven over de werking daarvan. Ook is het mogelijk om hiermee zelf door de website te navigeren.   

De eerste site visit van ‘WaLTER on Tour’ vond plaats tijdens het Waddensymposium op 10 en 11 december in Leeuwarden. Tijdens de demonstraties is veel nuttige informatie uitgewisseld o.a. over het gebruik van de website. Een aantal verbeterpunten is inmiddels uitgevoerd zoals ‘beschikbaar vanaf’ in het themaoverzicht. 

Open themaoverzicht »

2014 - Van der Jeugd et al
Geintegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee
Open publicatie >

WaLTER
WaLTER Postbus 59 't Horntje (Texel), Noord-Holland 1797 SZ Netherlands
www.walterwaddenmonitor.org