Copy
Dagsorden for generalforsamling
View this email in your browser

Indkaldelse til generalforsamling
Hej *|FULL_NAME|*

Dagsorden for generalforsamling
Tirsdag d. 17. marts kl. 19 i Sejlerhuset, Skælskør Havn
 
Dagsorden i følge Vedtægter:

 
1.Valg af dirigent.
 
2.Valg af stemmeudvalg
 
3.Bestyrelsens beretning
 
4.Regnskab
 
5.Behandling af indkommende forslag:
     Der er kommet 2 forslag fra bestyrelsen
     Vedtægtsændring § 4 Valg til bestyrelse:
     Efter en generalforsamling, skal bestyrelsen bestå af i alt 7 personer, på ordinære generalforsamling        vælges således bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter for 2 år ad gangen.
     Der vælges 2 bilagskontrollanter som vælges for 2 år ad gangen.

     Vedtægtsændring § 6 Regnskaber:
     Kassereren fremlægger kontrolleret årsregnskab.
 
6.Fastsættelse af kontingent for 2016
 
7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter
a.Bestyrelsen vil gerne forslå, Bjarne Skov Andersen som nyt bestyrelsesmedlem.
b.Forslag til 2. nye bestyrelsesmedlem modtages.
c.Suppleanter, der vælges 2
d.Bilagskontrollanter, der vælges 2
 
8.Eventuelt.
a.Forslag til der konkurreres om at blive Storebælt Storfanger hvert år. Konkurrencen går på at fange så mange forskellige arter som muligt og der kan kun indvejes en i hver art.
Bestyrelsen udarbejder regler.
 
 
 

Vel mødt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Copyright © 2015 Storebælt småbådsklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp