Copy
  • Siden sidst
  • Generalforsamling
  • Turudvalg
  • Klubaftner
  • Storbælts cup
  • Hjemmeside og Facebook 
View this email in your browser

Nyhedsbrev
Storebælt Småbådsklub
Februar 2015

 

Siden sidst:
Vi er jo nok en del der er ved at få alvorlig laksefeber, der kommer jo meldinger fra de heldige som kan tage ud når vejret tillader det, de fanger LAKS. Nå men det bliver jo snart vores tur.
 
Vores første arrangementer er gennemført med succes, julestue, nytårs tur og forleden klubaften med et flot indlæg om sommerferie i småbåd, hvor Wolfgang fortalte og viste billeder fra Sverige, helt sikkert en gentagelse værd.
 
Vores medlemstal er støt stigende pt. er vi 47 medlemmer og det er flot selv på vores korte levetid, det er jo værd at bemærke, det er aktive medlemmer. Hvis du sidder og tænker hvorfor har jeg ikke hørt noget fra min tilkendegivelse om medlemskab, kan det desværre skyldes problemer på vores hjemmeside, vi havde et nedbrud på et tidspunkt, så kontakt venligst igen.   
 
Vores forsikringsordning med Danske Tursejlere er nu sat i søen, med succes, trods tilretninger undervejs, det gik simpelthen for stærkt, men vi er nu på rette kurs og de medlemmer der allerede har tegnet ny forsikring melder alle om besparelser på deres budgetter, for nogle er det "store besparelser"
Vi holder en klubaftenen den 26. marts, hvor Leif fra Danske tursejlere kommer og præsenterer ordningen og svarer på spørgsmål. Alle vil være velkommen.
 
Klubben har indgået den første rampeaftale, det blev jo på hjemmebanen Skælskør Havn, vi sætter nøgleboks op her i februar, medlemmer kan benytte rampen gratis, du skal dog have en nøgle som kan rekvireres mod depositum på 100 kr.
Vi starter forhandlinger med de næste ramper og havne i løbet af de næste måneder.
Generalforsamling 17 marts 2015 kl. 19.00 i Sejlerhuset Skælskør havn.
 
Vi holder vores første generalforsamling iht. til vedtægter.
 
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmeudvalg
3.Bestyrelsens beretning
4.Kasserens aflæggelse af revideret regnskab
5.Behandling af indkomne forslag

 
  1. Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen udvides med 2 medlemmer.
  2. Bestyrelse stiller forslag om ændring af stk. 4 - revision af regnskab.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt.
6.Fastsættelse af kontingent
7.Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
Den siddende bestyrelse ønsker genvalg og forslår at til næste generalforsamling er Formand, sekretær og it-ansvarlig på valg, sådan at en turnus startes.
Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen udvides med 2 medlemmer.
8.Eventuelt
Tur udvalget.
 
Første planlagte klubtur pt. er:
16. - 17. maj hvor vi tager til Klintholm havn, Møn, hvor det er blankfisk der på dagsordenen.
Nærmere om turen i næste nyhedsbrev.
Klubaftner.
 
Den 5. februar fortalte Wolfgang om at holde ferie i småbåd på kanalerne i Sverige. Et rigtigt godt foredrag med nogen rigtig flotte billeder. Godt gået Wolfgang.
 
26. februar, hygge aften i sejlerstuen.
 
19. marts ligger Vestsjællands Marineservice lokaler til Bornholmermøde, hvor alle klubbens medlemmer er velkomne.
 
26. marts vil Leif Nielsen fra Danske Tursejlere kommer ned besvarer spørgsmål angående forsikringen.
 
Den 28. maj vil Søren Vesth og Freddi komme i klubben og fortælle om fladfiskeri i Storebælt og lur mig om der ikke vil være et par gode fif.

Husk klubaftener er altid kl. 19:00.
Storebælts Cup.
 
Klubben har lavet en aftale med Suzuki om afholdelse af Suzuki Jubilæums Cup 2015, så vores planlagte Storebælts Cup ændrer navn i år.

Vi er meget stolte i bestyrelse over den tilkendegivelse fra Suzuki.
Vi er pt. i gang med de første forberedelser til dette store arrangement.
 
Vi vil selvfølgelig meget gerne have forslag/ideer fra vores medlemmer samt hjælp til dette arrangement.

På kommende klubaftner og generalforsamling vil vi orientere mere om dette.
 
HUSK at reservere den 18 til 20 september til Suzuki Jubilæums CUP 
Hjemmeside og Facebook.
 
Hjemmesiden vil inden for den nærmeste tid blive udvidet med et forum, hvor medlemmer kan skrive om oplevelser, ture som de har planlagt og andre kunne være interesseret at deltage, stort set alt også meget gerne gode ideer til klubbens bestyrelse.
En køb og salg side, hvor der kan handles med de ting som mange har og ligger inde med, men som de ikke bruger mere.
Så lige en opfordring: billeder fra medlemmers fantastiske fisketure og som man gerne vil dele med andre kan sendes til hjemmeside@storebaelt-smaabaadsklub.dk og de vil blive lagt ind under galleri på hjemmesiden.
Lige en opfordring, hvis der opleves fejl på hjemmesiden bedes man skrive til samme adresse som ovenfor.
Hilsen webmaster
 
På Facebook er vores side udvidet med et lukket forum, hvor alle klubbens medlemmer kan skrive om deres fiskeri, søge hjælp, fangster m.m, så er du på facebook så bare anmod om at blive lukket ind.
Copyright © 2015 Storebælt småbådsklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp