Copy
 • Siden sidst
 • Generalforsamling
 • Turudvalg
 • Trolling events
 • Storfanger
 • Hjemmeside 
View this email in your browser

Nyhedsbrev
Storebælt Småbådsklub

Siden sidst:
Foråret er lige om hjørnet ifølge kalenderen og de første laks er fanget ved Møn, så frem med smilet og tag godt imod solen igen.

Vi er klar til et nyt år i fiskens tegn i klubben og ser frem til mange hyggestunder sammen ved klubture og klubaftner. Bestyrelsen har brugt nogle af vinterens mørke timer at forberede dette år. Et ikke uvæsentligt tiltag er at vi har styrket os bredt, i form af en del nye ansigter i forskellige udvalg og ”hjælpere” til bestyrelsen.

Jeg tror godt jeg kan love jer at det bliver et spændende år, vi har taget hul på.

Turudvalget er blevet styrket med Jannick, Mundt samt smeden som medlemmer og Cupudvalget er blevet styrket med Peter Sander og Kim Bamse Mortensen.
Hjemmesideudvalget er blevet styrket med Kristian Carøe.

STOREBÆLT CUP 2017

Så er vi startet op på forberedelserne til årets konkurrence. Så husk at reservere weekenden d. 16. og 17. september 2017. Følg arrangementet løbende på hjemmeside og Facebook.
Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Sejlerstuen, Skælskør Havn.
Dagsorden
§3 Generalforsamling:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kasserens aflæggelse af gennemgået regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for 2018
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
  1. På valg er følgende medlemmer
   1. Næstformand Thomas Bøge – genopstiller
   2. Kasser Lasse Bagger – genopstiller
   3. Sekretær Kim Bøge – genopstiller ikke
   4. Bestyrelsesmedlem Rene Jensen – genopstiller
   5. Ekstraordinært uden for periode er også Bestyrelsesmedlem Søren Anker Jensen på valg - genopstiller ikke
   6. Bilagskontrollant ubesat
   7. Bilagskontrollant Palle Mårtensson – genopstiller ikke
  2. Bestyrelsen indstiller at Peter Sander vælges til bestyrelsen i stedet for Kim Bøge samt at Kristian Carøe træder ind for en et-årig periode i stedet for Søren Anker Jensen.
  3. Derudover skal besættes to suppleant pladser, Torben Kristensen genopstiller, bestyrelsen forslår Wolfgang Lützhøft som den anden.
 8. Eventuelt
Klubtur udvalget er blev udvidet betydeligt med nye medlemmer, som jo betyder et mere stabilt og sikker på gennemførelse af arrangementet, da det ikke mere er en enkel person som tegner turen.

Klubmesterskabet 2017, bliver afviklet over 4 ture i år, se programmet og beskrivelse på vores hjemmeside samt følg det på Facebook.
Men reserver allerede nu følgende datoer
25/26 marts - Møn
17 juni - Fladfisk
27 august - Cup træningstur
28 december - Torsketur.
 
Klubbens næste tur er 25. marts.
Tur til Klintholm efter Laks og Havørred, turen er sat til det 25. marts med 26. marts som reserve dag. Vi starter dagen kl. 6.00 med skippermøde og morgenkaffe og derefter er der fri sejlads og fiskeri. Indvejningen slutter kl. 17.30. Turen indgår i klubmesterskabet.
Møn trolling afholder klinte cup i påsken nærmere 14. og 15. april. Se deres hjemmeside for program. Der allerede tilmeldt deltager fra vores klub, så hvis du har tid så tilmeld dig og vi kan få et par hyggelige dage på Møn.

DM i trolling 3. og 4. juni fra Rødvig. Dette er også et arrangement vi kan anbefale og opfordre til at deltage i. Det kunne jo helt suverænt at have et medlem af klubben på skamlen. Tilmelding kan foregå på SSKs hjemmeside.
Storfanger 2017 er sat i gang så husk at tilmelde dine fangster så vi kan få lidt konkurrence og hyggeligt samvær på vores hjemmeside.
Bemærk at fangster i år frem til generalforsamlingen tæller både sidste år og i år
Beslutning på generalforsamlingen sidste år var at lade den løbe fra generalforsamling til generalforsamling. Dette har bestyrelsen besluttet at ændre så fra 1. januar 2017 løber Storfangeren i kalenderåret.
Hjemmesiden, har ikke på det sidste været optimal og vi har kæmpet en kamp med den. En særlig tak til Søren Anker for en ekstraordinær indsats.
Da vi startede klubben var kassen tom og vi måtte ty til billige løsninger og det bærer vore nuværende hjemmeside desværre præg af.

Bestyrelsen besluttede sidste år at prøve at finde en ny løsning og vi var klar over at det måske ville koste lidt penge. Samtidig spurgte vi forskellige om hjælp til dette og Kristian Carøe tilbød at sætte vores nye hjemmeside op. Kristian har selv en meget flot hjemmeside Team Emilie som altid er et besøg værd.

Kristian nået langt med sit forslag, som er meget flot og enkelt af finde rundt i samt enkelt i sin opbygning. Der mangler forsat noget arbejde men vi er godt på vej.
Vi glæder os til at kunne vise den nye hjemmeside til jer.
Copyright © 2017 Storebælt småbådsklub, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp