Copy
Generalforsamling:
Torsdag den 31. marts 2016, Kl. 19.00
Sejlerstuen, Skælskør Havn

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Kasserens aflæggelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for 2017
7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
a. På valg er følgende medlemmer
i. Formand Ole Worm – genopstiller som formand
ii. Bestyrelsesmedlem Søren-Anker Jensen – genopstiller
iii. Bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen – genopstiller ikke
iv. Suppleant Flemming Nielsen – genopstiller
v. Bilagskontrollant Jette Bramsted – genopstiller
vi. Bilagskontrollant Palle Mårtensson – genopstiller
b. Bestyrelsen indstiller at Johnny Gram vælges som erstatning for Bjarne Andersen
c. Derudover skal besættes endnu en suppleant plads
8. Forslag til ændring af ordlyd i vedtægternes §3 Generalforsamling
a. Det forslås at ordet revideret fjernes fra vedtægterne vedr. regnskabet
9. Eventuelt
Mvh
Bestyrelsen


Alle er velkomne til generalforsamlingen, men kun medlemmer har tale og stemmeret.
==============================================
Du modtager denne mail fordi du er aktivt medlem af Storebælt småbådsklub

Unsubscribe <<Email>> from this list:
https://storebaelt-smaabaadsklub.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=26407e186ace88faa94fb841d&id=31e572386c&e=[UNIQID]&c=3e6ecc79d9

Our mailing address is:
Storebælt småbådsklub Rosenvænget 2 Dalmose 4261 Denmark

Our telephone:


Forward this email to a friend:
http://us9.forward-to-friend.com/forward?u=26407e186ace88faa94fb841d&id=3e6ecc79d9&e=[UNIQID]

Update your profile:
https://storebaelt-smaabaadsklub.us9.list-manage.com/profile?u=26407e186ace88faa94fb841d&id=31e572386c&e=[UNIQID]