Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Van onze directeur Caroline Pomeroy:

Allereerst een gezond, gelukkig en CO2-arm nieuwjaar!

We willen graag allen bedanken die onze nieuwsbrieven en blogs de afgelopen tijd hebben gelezen. U zult waarschijnlijk, net als ons, verheugd zijn met het klimaatakkoord om de wereldwijde temperatuur "ver beneden" de 
2,0 °C te houden, de wereld emissie-vrij te krijgen voor het einde van de eeuw en geld beschikbaar te maken voor armere landen om duurzame energie op te wekken.


Ik ben ervan overtuigd dat de gecombineerde inzet van geloofsgemeenschappen en het maatschappelijk middenveld, een stem geven aan de gemarginaliseerden en druk uitoefenen op de onderhandelaars voor en tijdens de gesprekken, één van de redenen is waarom deze gesprekken geslaagd zijn waar anderen gefaald hebben. Een ambtenaar van Buitenlandse zaken van Amerika zei laatst: "De geloofsgemeenschap is van essentieel belang geweest bij hetbetogen dat het aanpakken van klimaatverandering onze morele verantwoordelijkheid is. De christelijke gemeenschap heeft daarin geleid en aangedrongen op een sterke overeenkomst die kwetsbare en bedreigde gemeenschappen beschermt".


Maar het harde werk om ervoor te zorgen dat onze regering en anderen zich aan deze toezeggingen houden begint nu. Climate Stewards zal deel blijven uitmaken van de groep van christelijke NGO's die met succes gelobbyd hebben voor klimaatgerechtigheid voor en tijdens Parijs. We zullen u dit jaar in verschillende campagnes uitnodigen om met ons kerken en mensen te mobiliseren.

Wat gaan we doen in 2016? We gaan onze aanwezigheid in andere landen versterken - waaronder Frankrijk, Zwitserland, Portugal, de Verenigde Staten en Canada - door het vertalen van websites en samen te werken met anderen. We zullen met A Rocha International en A Rocha Ghana samenwerken in de ontwikkeling van een project om een landschap in Ghana te herstellen. We ontwikkelen bronnen voor u om te gebruiken in uw kerk en in kleine groepen. We zullen kijken naar manieren om samen te werken met meer, kleine christelijke projecten in het buitenland. Later dit jaar presenteren we ook een "levensstijl tab" in onze calculator.

De beste wensen,
Caroline

Wilt u er een plastic tasje bij?

Wanneer u boodschappen gaat doen krijgt u geen gratis plastic tasje meer. Waarom is dat eigenlijk?

Veraniek heeft hier een blog over geschreven. Daarnaast wordt er uitgelegd wat de plastic soep is, inclusief een filmpje van Het Klokhuis en staat er het verhaal in van Boyan Slat, die als Nederlandse student een baanbrekend idee had om de plastic soep op te ruimen en met financiering via crowdfunding nu proeven uitvoert.

Vive le climat! Vive le monde!

Misschien heb je hem in alle drukte gemist, maar Bert heeft half december een blog geschreven over de klimaattop. Hierin vertelt hij meer over het verdrag en betrokken organisaties. Nu de gesprekken zijn geweest is het tijd om in actie te komen. Naast de acties in deze nieuwsbrief geeft Bert in zijn blog nog een paar tips om mee aan de slag te gaan. 

Vive le seigneur!

Miguel Cruz Méndez

Een verhaal van onze partner Scolel'Te in Mexico: "Miguel was één van onze eerste participanten. Hij is een veldtechnicus met als specialisatie GPS data en verificatie van plots. Zijn gemeenschap ligt ongeveer 100 kilometer van de archeologische vindplaats Palenque. In deze regio in Mexico is er een versnelde migratie van mannen naar Cancún.
Miguel's plot is veranderd van braakliggend land naar een gebied waar zowel mais, koffie als bomen groeien. Doordat de afgelopen drie jaar de koffieplanten veel ziekten hebben gehad zijn Miguel en andere boeren in de schaduw van de bomen begonnen met het verbouwen van parlour palmen."

Warme Truiendag

Vrijdag 5 februari is het zover: de tiende editie van Warme Truiendag. Samen zetten we de verwarming lager of uit en besparen we energie en dus CO2. Niet alleen mensen thuis kunnen meedoen, ook als school, bedrijf of gemeente kun je meedoen. Wanneer je goed bent in breien, kun je zelfs nog een speciale trui breien voor deze dag. Heb je al het filmpje gezien met de Warmetruienman?

40 dagentijd

Over iets minder dan een maand begint al de 40 dagentijd. Daar willen wij iets mee gaan doen. Nu er een klimaatakkoord is moeten de overheden aan de slag. Maar ook wijzelf kunnen in actie komen. Wij gaan samen met Climate Stewards UK een Carbon Fast houden: onze ecologische voetafdruk verkleinen door 40 dagen iets te minderen of juist vermeerderen. Ervaring leert dat zoiets op lange termijn ook nog een positief effect heeft. Zo eet ik nog steeds minder vlees na een vleesloze 40 dagentijd twee jaar geleden. De Carbon Fast begint op woensdag 10 februari. Doe jij ook mee?

Speciaal voor deze actie hebben we een Facebook evenement aangemaakt, waarop je je kan intekenen. Op deze tweetalige pagina gaan we vertellen wat wij doen, waar we tegen aan lopen en geven we tips en recepten. 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Copyright © 2016 Climate Stewards NL, All rights reserved.


Afmelden    Instellingen wijzigen 

Email Marketing Powered by Mailchimp