Copy
Alchemy of Forgiveness | Charity
 
Αγαπημένοι μας,

Μετά από τα θερμά σας αιτήματα, φιλοξενούμε τον πνευματικό συγγραφέα και ομιλητή Adinatananda στο εργαστήριο: Η Αλχημεία της Συγχώρεσης, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του, την Κυριακή 28 Ιουνίου 16:00 - 20:00.

Θερμούς Χαιρετισμούς
Self Personal Development
Athens Atman Association

 
Η Αλχημεία της Συγχώρεσης
Ένα Πρακτικό Εργαστήριο βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο
Θεωρία & Πρακτική
 
Κυριακή 28 Ιουνίου | 16:00 - 20:00

“Όταν με συγχωρέσεις που σε έβλαψα, αποφασίζεις να μην ανταποδώσεις, να μην εκδικηθείς. Δεν χρειάζεται να σου αρέσω. Απλά ξελαφρώνεις τον εαυτό σου από το βάρος της δυσαρέσκειας και κόβεις τον κύκλο της τιμωρίας που, διαφορετικά, θα μας κρατούσε δέσμιους σε μια σκληρή, ουτοπιστική μάχη. Αυτό είναι το δώρο που μπορείς να κάνεις και στους δυό μας, χωρίς να χρειάζεται να το γνωρίζω.” Βούδας

Η πράξη της συγχώρεσης δεν είναι εύκολη για τους περισσότερους από εμάς. Το φυσικό μας ένστικτο είναι η οπισθοχώρηση μέσα στην αυτοπροστασία μας, όταν έχουμε πληγωθεί ή επιτεθεί. Όταν μας έχουν αδικήσει, δεν μας βγαίνει φυσικά η συγχώρεση, το έλεος, η χάρη και η κατανόηση. Συνήθως θεωρούμε τον υπεύθυνο για τον πόνο μας, να μην αξίζει ούτε την συγχώρεσή μας, ούτε την κατανόησή μας, αλλά ακόμα χειρότερα να επιθυμούμε την τιμωρία του.

Συνεπώς, η πράξη της συγχώρεσης δεν εφαρμόζεται επειδή είναι παρεξηγημένη και υποτιμημένη παρόλο που ασκείται και διδάσκεται σε όλες τις πνευματικές παραδόσεις και θρησκείες, ως ένα μέσο προς ένα γοργό μεταμορφωτικό μονοπάτι, αποκτώντας εσωτερική γαλήνη και ευτυχία.


Η συγχώρεση είναι μια “sine qua non” κατάσταση επιτρέποντάς μας να έχουμε αρμονικές και βαθιές σχέσεις γεμάτες αγάπη, συναισθηματική ίαση εξαλείφοντας περιορισμούς, εντάσεις και τραύματα που μπορεί να μεταφέρουμε για χρόνια μαζί μας κρατώντας μας δυστυχώς δέσμιους σε μια χρόνια κατάσταση λύπης, δυσαρέσκειας και ταλαιπωρίας. Ο βασικός σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να εντοπίσει και να εξαλείψει την σύγχυση μέσα μας και να διευκρινίσει τις παρεξηγήσεις που έχουν σταδιακά μολύνει την εφαρμογή της Συγχώρεσης.

Επίσης, θα προσεγγίσουμε τις παρακάτω εκδοχές που συσχετίζονται με την Συγχώρεση:
  • Τι είναι Συγχώρεση και τι όχι,
  • Με τι συνήθως συγχέεται,
  • Την θεμελιώδη μέθοδο και πρακτικές πτυχές που θα επιτρέψουν την ολοκληρωμένη εφαρμογή τους με έναν αρμονικό τρόπο,
  • Τα κύρια εμπόδια που ίσως εμποδίζουν την επιτυχημένη εφαρμογή της πράξης της Συγχώρεσης.
Ακολουθείστε μας σε αυτό το μοναδικό θεραπευτικό και απελευθερωτικό ταξίδι της Ψυχής, από την παγίδα της δυσαρέσκειας, των τραυμάτων και των βασάνων!

Εισηγητής: Adinatananda
Κυριακή 28 Ιουνίου 4μμ-8μμ
 
Κόστος Συμμετοχής:
19€ για τα μέλη του ΑΤΜΑΝ
26€ για το κοινό

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή.
Η επικύρωση της συμμετοχής σας γίνεται με την κατάθεση του 50% της συνδρομής έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών τα 15 άτομα.
Athens Atman Association
SELF Personal Development
+30 697 22 66 544
 


Our Dear ones,

After receiving your warm requests, we are happy to announce to you that we have invited the Spiritual Author and Lecturer Adinatananda who will hold the workshop based on his book: The Alchemy of Forgiveness, on Sunday, June 28 from 16:00 till 20:00.

Our warm Regards,
Self Personal Development
Athens Atman Association


 
The Alchemy of Forgiveness
A Practical Workshop based on his book
Theory & Practice
 
Sunday, June 28 | 16:00 - 20:00

“When you forgive me for harming you, you decide not to retaliate, to seek no revenge. You don’t have to like me. You simply unburden yourself of the weight of resentment and cut the cycle of retribution that would otherwise keep us ensnarled in an ugly samsaric wrestling match. This is a gift you can give us both, totally on your own, without my having to know or understand what you’ve done.“ Budha

The act of forgiving is not easy for most of us. Our natural instinct is to recoil in self-protection when we have been hurt or aggressed. We do not naturally overflow with mercy, grace and understanding when we have been wronged. Moreover, we usually consider the one responsible for our pain or suffering not worthy of our forgiveness or understanding and even worse, worthy to pay for the harm he or she caused us.

Thus, the practice of forgiveness is not applied because it is misunderstood and underestimated even though it is promoted by all spiritual traditions and religions as a means to a rapid transformational path, achieving inner peace and happiness.

Forgiveness is a “sine qua non” condition enabling us to have harmonious, loving, deep relationships; to profoundly heal ourselves emotionally; to eliminate limitations, tensions and traumas which we may sometimes carry with us for years, keeping us chained to continuous sadness, suffering and resentment.
The principle aim of this workshop is to eliminate all confusions and to clarify the misunderstandings which have gradually littered the practice of Forgiveness.

Furthermore, we will approach the following aspects related to Forgiveness: 
  • What is Forgiveness and what it is not,
  • What is it usually confounded with,
  • The fundamental method and further practical aspects which will allow one to integrate and apply them in a harmonious way,
  • The main obstacles that may prevent us from successfully applying the practice of Forgiveness.
Join us on this trip of healing and liberating our souls from the trap of resentment, traumas and suffering!
 
Speaker: Adinatananda
Sunday, 26th April, 4 pm- 8 pm
Information

Fees:
19€ for members of Atman 
26€ for non members of Atman

 
Please contact us to register.
Validate of your registration depositing the 50% of the fees until Friday the 26 of June.
15 people is the minimum number of attendees.
Athens Atman Association
SELF Personal Development
+30 697 22 66 544
 
Η Αλχημεία της Συγχώρεσης | Self Personal Development
The Alchemy of Forgiveness | Self Personal Development
 
Πράξη Φιλανθρωπίας
Ανιδιοτελής Υπηρεσία
Κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα
 
Πέμπτη 25 Ιουνίου | 15:00
 
Η ανιδιοτελής δράση γίνεται  χωρίς εγωισμό και είναι η εκδήλωση της αγάπης χωρίς όρια. Η καρδιά ανοίγει, νιώθει συμπόνια για τον άλλο και γίνεται αγωγός, ώστε να δοθεί η βοήθεια, που απαιτείται.

Η Σχολή μας έχει δραστηριοποιηθεί να βοηθήσει ανθρώπους, που έχουν ανάγκη, όπως είναι οι άστεγοι της πόλης μας. Οι ζωτικές ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές. Υπάρχει ανάγκη για τροφή, στέγη, συντροφιά…αλλά πάνω από όλα αγάπη! 

Μαγειρεύουμε και μοιράζουμε φαγητό ενώνοντας δυνάμεις μαζί με το σύλλογο « Οι φίλοι των αστέγων » κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα. Θα υπάρξουν και άλλοι τομείς, όπως Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία, Φυλακές και που ανάλογα με τη συμμετοχή, θα μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε ανθρώπους, που το έχουν ανάγκη.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει, ας επικοινωνήσει με τη υπεύθυνη Φιλανθρωπίας:
Μαίρη Καρανάσιου στο τηλ.6972014619.


 
   Άνοιξε την καρδιά σου, βγές απο τη ρουτίνα σου και Άδραξε τη ζωή!
 
 
Θερμούς Χαιρετισμούς,
Athens Atman Association


 
Charity in Action
Selfless Service
Every last Thursday of the month
 
Thursday, June 25
 
Selfless service is performed without any egoistic intention, thus it is the manifestation of unlimited love. The heart opens feeling compassion for our fellow beings making it a channel providing help where necessary.

Our School plays an active role in assisting people in need like the homeless of our city. The basic needs of people are vast. There is food, shelter, company... but above all there is love!

We are cooking and sharing food, joining forces with the organization "The Friends of the Homeless" every last Thursday of the month. There are also other areas in which we are going to provide help based on your participation, like Orphaneges, Houses for the Elderly and Prisons.

Those interested to play an active role, please contact ATMAN Selfless Service representative:
Mairy Karanasiou (6972014619).

 
Open your Heart. Escape the routine. Cherish Life!

Our Warm Regards,
Athens Atman Association
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Events' Calendar
Facebook
Website
Email
Twitter
Copyright © 2015 Athens Atman Association, All rights reserved.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 6972266544


Διαγραφή από Newsletter    Ανανέωση στοιχείων εγγραφής 

Email Marketing Powered by Mailchimp