Copy

Kære <<Fulde navn>>


Velkommen til E-MUSIKSKOLEN 3 2020.
Fagbladet MUSIKSKOLEN  er gået i trykken og ankommer til postkasserne fra d. 14. maj.

Genåbning af musikskolerne

Udbruddet af coronavirus i Danmark medførte, at regeringen og folketingets partier midt i marts gennemførte en omfattende og hidtil uset nedlukning af Danmark. Med undtagelse af de personalegrupper, der varetog særligt kritiske funktioner i forhold til opretholdelsen af sundhedsvæsenet og samfundsordenen, blev alle offentligt ansatte sendt hjem med løn.

Da musikskolen lukkede, åbnede mange virtuelle hjemmelaboratorier

”Hvis du gerne vil have guderne til at le, skal du blot fortælle dem om dine fremtidsplaner”, lyder et gammelt buddhistisk ordsprog.
Vi lagde planer med en tro på, at det ikke kunne gå galt, men coronakrisen spændte ben, og vores planer smuldrede mellem hænderne på os.

Corona-hjælpepakker

Nedlukningen af Danmark har forårsaget store økonomiske tab hos mange, også en del af DMpF’s medlemmer. Det gælder blandt andet medlemmer, der arbejder som timelønnede uden opsigelsesvarsel, fx under folkeoplysningslovens rammer, har koncert- eller foredragsvirksomhed, er privatundervisere, privat ansatte hjemsendt uden løn eller studerende, der ikke kan varetage deres studiejobs.

Ledige stillinger

Music Schools - Masters of Collaboration?

Der er udfordringer ved samarbejde med andre fagprofessionelle, med skolelærere og pædagoger eller med hvem vi musikuddannede har en fælles pædagogisk opgave. Flere steder i Europa er musikskolernes samarbejde også udstrakt til det social- og sundhedsfaglige område

Genåbning af musik- og kulturskolerne

Når musikskolerne, forhåbentlig snart, i skrivende stund kendes dato endnu ikke, kan genåbne helt eller delvist for fremmøde og ”almindelig” undervisning, må man forvente, at der vil være en mængde praktiske opgaver og spørgsmål at tage stilling til. 
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Copyright © 2020 Dansk Musikpædagogisk Forening, All rights reserved.