Copy

Kære læser

Retningslinjerne for den delvise genåbning af musik- og kulturskolerne d. 21. april, som er indeholdt i Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og kulturliv, er nu udsendt og kan findes på DMpF’s hjemmeside.

Retningslinjerne omfatter både generelle retningslinjer og særlige retningslinjer, som beskriver musik- og kulturskolernes forhold.

På hjemmesiden kan du tillige finde andre offentliggjorte retningslinjer, som er relevante for musik- og kulturskoler.

DMpF’s medlemmer er som altid velkomne til at henvende sig for vejledning og sparring.  

Venlig hilsen
Ole Helby, formand

Copyright © 2021 Dansk Musikpædagogisk Forening, All rights reserved.