Copy

Kære læser

Musikskolerne er nu stillet i en hel uholdbar og uacceptabel situation: Ingen steder i de udmeldte retningslinjer for genåbning af Danmark i fase 2, 3 og 4 kan det aflæses, om musikskolerne må åbne som en del af fase 2 eller først i en efterfølgende fase.

Dansk Musikpædagogisk Forening har derfor i dag opfordret regeringen, folketingets partier og ledende politikere i KL til at afklare, hvornår musikskolerne må åbne helt eller delvist.

Vi har i den forbindelse ikke undladt at nævne, at DMpF er af den opfattelse, at det ville være naturligt at åbne musikskolernes soloundervisning og undervisning på små hold som en del af fase 2 samtidig med, at de fleste musikskoleelever påbegynder deres skolegang fra den 18. maj. Forudsætningen er selvklart, at det i alle sammenhænge kan finde sted under opretholdelse af de nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer.

Med venlig hilsen

Ole Helby
formand
Dansk Musikpædagogisk Forening

Copyright © 2020 Dansk Musikpædagogisk Forening, All rights reserved.