Copy
Se dette nyhedbrev i din browser

Nyhedsbrev maj 2015

Kære beboere i Avedørelejren!

Indledende bemærkninger og nyttig information
Nyhedsbreve indgår i strategien for at øge kendskabet til Grundejerforeningen Avedørelejren. Det er ambitionen at udsende et ordinært nyhedsbrev hvert kvartal. Ekstraordinære nyhedsbreve efter behov.
 
Den primære kommunikationsplatform for grundejerforeningen er vores hjemmeside http://avedoerelejren.nexus.dk, hvor I kan tilmelde jer vores mailservice. Men husk: At det er formanden for den enkelte boligforening, der har ansvaret for at informere ”sine” beboere om nyt i grundejerforeningens regi. Og husk: Deltagelse giver indflydelse! Vi ses frem til at høre fra dig.
 
Grundejerforeningens indsatsområder i 2014/2015 og i 2015/2016
Vores indsatsområder besluttes med de overordnede formål, at de 1) skal komme flest mulige beboere til gode, 2) at de grønne arealer og veje – som grundejerforeningen har ansvaret for – passes og vedligeholdes og 3) at de enkelte indsatsområder er realistiske og inden for budgettet.
 
I bestyrelsesåret 2014/2015 besluttede vi følgende indsatsområder (Se status i parentes):
 

 • Etablering af fortov langs Gammel Byvej (Status: Er gennemført).
 • Beboerlokale (Status: Er under konkretisering).
 • Julebelysning (Status: Gennemført).
 • Sti-udvidelse, bænk og ”Dyrehaveport” ved Naturcenter Quark (Status: Er gennemført).
 • P-pladser og lys ved Magasingården / Artillerimagasinet (Status: Ikke fundet nødvendigt)
 • Beboeraktiviteter (Status: Er gennemført og udbygges løbende).
 • Kunst i lejren (Status: Er gennemført).
 • Skiltning legende børn (Status: Er under overvejelse).
 • Flere blomsterkasser (Status: Ikke fundet nødvendigt).
 • Legeplads ekstraordinær vedligeholdelse (Status: Gennemføres snarligt).
 • Flere legemuligheder i lejren (Status: Er under konkretisering).
 
I bestyrelsesåret 2015/2016 har den nykonstituerede bestyrelse besluttet følgende indsatsområder:
 • Storskraldsordning.
 • Legemuligheder udvides / forhindringsbane.
 • Julebelysning udvides.
 • Kunstindkøb.
 • Beboerhus i Smedjen
 • Sti gennem Filmbyen til areal nord for området i henhold til gældende lokalplan.
 • Trafiksikkerhed; særligt sanering af Avedøre Tværvej.
 • Bidrag til udvikling og forbedring af Designmanual, Grøn manual samt lokalplaner.

 
I 2014/2015 gennemførte vi de fleste af vores indsatsområder, mens andre – som fx beboerhus – fortsat er under konkretisering. Atter andre skal udvikles yderligere i 2015/2016; fx kunst, julebelysning og legemuligheder i lejren. Vi ser frem til et spændende bestyrelsesår.
 

Mange hilsner
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren


P.S. Der kommer et antal containere til Avedørelejren i weekenden 19-22. juni, hvor vi kan komme af med storskrald (dog ikke haveaffald). Kontakt din formand/bestyrelse, som har fået detaljeret information

P.P.S. De fodboldmål, som stod på plænen til højre for indgangen til Avedørelejren, kendt som Benny Lane, er midlertidigt flyttet til græsplænen på hjørnet af Byvej og Avedøre Tværvej, da græsset ved Benny Lane trænger til en renovering.
Copyright © 2015 Grundejerforeningen Avedørelejren, All rights reserved.