Copy
Stichting Shakenbaby.nl Nieuwsbrief #2 2015
View this email in your browser

Stichting Shakenbaby.nl

Medische & juridische hulp bij onterechte beschuldiging

Nieuwsbrief #2 2015

Steun de Stichting
Beste <<First Name>>
Stand van Zaken Op dit moment zijn bij Stichting Shakenbaby.nl al 16 zaken bekend. Recent heeft Jannes Koetsier weer een trieste zaak onderzocht. De zestiende zaak. Kinderartsen zagen mogelijke bijwerking over het hoofd van antidepressiva geslikt door de moeder tijdens twee opeenvolgende zwangerschappen met als gevolg twee ernstig gehandicapte zoons. Hun vader wordt op dit moment vermoedelijk onterecht beschuldigd van schudden.
Project #1
Ander SBS-beleid

Op vrijdag 23 januari 2015 vond in de Rechtbank Midden-Nederland het kortgeding Stichting Shakenbaby.nl tegen  Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) plaats. De Stichting eiste om met twee kinderartsen die onze zorgen delen met de NVK te kunnen spreken met als doel dat alle mogelijkheden worden uitgesloten voordat een AMK-melding op basis van shaken-baby-syndroom (SBS) wordt gedaan. De rechter beschouwde deze zaak
, ondanks de vele aangeleverde casuistiek als voor hem moeilijk te beoordelen. Hoewel de Stichting inmiddels 16 ouderparen vertegenwoordigt waarbij in alle gevallen één of twee alternatieve oorzaken niet verder zijn onderzocht of uitgesloten, zag NVK geen aanleiding om het SBS-beleid te veranderen omdat zij aanneemt dat traumatische en niet-traumatische oorzaken worden onderzocht. De rechter trachtte nog te bemiddelen; hij vroeg zich af waarom overleg niet mogelijk was wanneer daarom wordt gevraagd. Hij schorste daarop de zitting om de partijen te laten proberen het eens te worden zodat hij geen uitspraak zou hoeven doen. NVK weigerde echter contact en verzocht de rechter bij terugkomst om uitspraak. 

Op 10 februari 2015 wijst de voorzieningenrechter de vordering af. Hij is van mening dat niet is vast komen te staan dat te snel een AMK-melding is gedaan. Ook meende de rechter niet te kunnen oordelen over onze medische input. 

De grote vraag blijft natuurlijk waar de NVK zo bang voor is dat ze haar gedupeerde patiënten, vertegenwoordigd via onze Stichting, niet te woord wil staan. 

Wilt u graag de volledige tekst van het vonnis lezen dan kunt u die aanvragen via info@shakenbaby.nl
Project #2
Website

Sinds de oprichting van Stichting Shakenbaby.nl zijn via de website vier nieuwe zaken gemeld. Daarvoor hebben wij een speciaal formulier op de website. Binnenkort kunt u via de website ook contact opnemen als u een vraag heeft.
Project #3
De andere kant van SBS

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het boek; interviews zijn afgenomen en enkele hoofdstukken worden geredigeerd. Tevens vinden gesprekken plaats met enkele uitgevers om het boek te publiceren. 
Bijeenkomst voor lotgenoten

Stichting Shakenbaby.nl wil dit jaar een bijeenkomst organiseren voor lotgenoten. Wat mag volgens jou niet ontbreken bij deze bijeenkomst?
Mail ons je reactie  info@shakenbaby.nl
Feiten & Cijfers

Zaken: 16 / Langstlopende zaak: 7 jaar / Vrijspraken: 2 / Betrokken kinderen: 18 / Overleden kinderen: 5 / Gehandicapte kinderen: 5 / Kinderen dat op korte termijn lijkt te zijn hersteld: 8 / Ondertoezichtstellingen (incl. broer/zus): 16 / Uithuisplaatsingen: 10 
Steun de Stichting
Het 'shaken-baby-syndroom' (SBS) is een medisch veronderstelde vorm van mishandeling van een baby van 1 tot 6 maanden. Deze 'diagnose' is niet met zekerheid te stellen. Veelal worden andere medische oorzaken voor het letsel over het hoofd gezien. Het gevolg is dat ouders ten onrechte kunnen worden beschuldigd door de kinderarts, met afgrijselijke gevolgen.
 
Stichting Shakenbaby.nl is opgericht om ouders die onterecht verdacht worden van het mishandelen van hun baby (shaken-baby-syndroom) te helpen, zowel juridische als via medische second opinion(s) en het huidige beleid in Nederland te doen aanpassen zodat minder onterechte beschuldigingen van ‘shaken-baby-syndroom’ plaatsvinden.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Stichting Shakenbaby.nl, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp