Copy
Nieuwsbrief Stichting Shakenbaby.nl
View this email in your browser

Stichting Shakenbaby.nl

Medische & juridische hulp bij onterechte beschuldiging

Nieuwsbericht #1 2015

Openbare zitting: Stichting Shakenbaby.nl tegen de NVK

Vrijdag 23 januari 2015 dient het kort geding (openbare zitting) van de stichting 
'Shakenbaby.nl' tegen de NVK (Ned.Ver.Kindergeneeskunde)
Locatie: rechtbank Utrecht (nabij het station, Vrouwe Justitiaplein 1, 
3511 EX Utrecht) 
Tijdstip: 9.00 - 12.00 uur.

De NVK heeft om onduidelijke redenen haar instemming ter elfder ure 
ingetrokken voor het gesprek met ons bijgestaan door twee kinderartsen 
die onze ongerustheid delen. Om die reden gaat het kort geding alsnog toch door.

In de dagvaarding verlangen wij erkenning door de NVK inzake het 
probleem en de gevolgen van onterechte meldingen door kinderartsen van 
een vermoeden van shaken-baby-syndroom.

Dit probleem doet zich veel te vaak voor, waarschijnlijk 20 tot 30 keer 
per jaar in Nederland. De gevolgen voor de ouders en baby's zijn 
dramatisch: uithuisplaatsingen van kinderen en jaren durende strafrecht 
procedures tegen ouders. Wij willen met de NVK in gesprek om de 
richtlijnen van de academische kinderartsen aangepast te krijgen, zodat 
minder overhaast en onterecht door  kinderartsen deze drama's in gang 
worden gezet.

Nadat correspondentie pogingen stuk liepen op de NVK hebben wij eind 
2014 een dagvaarding doen uitgaan voorzien van bijlage met 13 
uitgebreide casuistiek-beschrijvingen.

Deze dagvaarding met bijlage is te verkrijgen bij ondergetekende.
De stichting 'Shakenbaby.nl' is een initiatief van 13 gedupeerde 
ouderparen (inmiddels zijn er 16) en ondergetekende.

Met vriendelijke groet, Jannes Koetsier, arts, voorzitter Stichting 
'shakenbaby.nl'
06 5390 9783

PS: Verspreid dit bericht naar iedereen die geïnteresseerd is, zodat we 
met veel publiek bij de zitting zijn.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Stichting Shakenbaby.nl, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp

KvKnr: 61664227