Copy
View this email in your browser

Stichting Shakenbaby.nl

Medische & juridische hulp bij onterechte beschuldiging

Nieuwsbrief #4  Februari 2016

Steun de Stichting
Beste <<First Name>>
ANBI Status

Stichting Shakenbaby.nl heeft met terugwerkende kracht sinds 13 oktober 2014 de ANBI status gekregen. RSINnr: 8544 36 145
 
Overzicht van 29 ‘sbs-zaken’
Op de website vindt u een uitgebreid overzicht van 29 zaken waar onze hulp werd gevraagd in de afgelopen ruim twee jaar.
In alle gevallen waren er één of meer mogelijke ziekte-oorzaken die de ‘sbs-verschijnselen’ zouden kunnen veroorzaakt hebben.
In 2015 ontvingen we 12 meldingen van incidenten die in 2015 plaatsvonden.
Het beleid van de Nederlandse ziekenhuizen is dus nog steeds ongewijzigd. Onze stichting blijft nodig zolang het ‘sbs-beleid’ niet verbeterd.
 
Jaarverslagen
Op de website zijn het financieel verslag en het verslag van het bestuur te vinden.
Nu het niet lukte in 2015 om met de NVK (kinderartsen vereniging) in gesprek te komen over het beleid, zullen we andere wegen zoeken. De houding van de NVK maakt wel duidelijk dat we een gevoelig punt raken. Waarom anders niet gewoon een gesprek willen aangaan met een stichting die je gedupeerde klanten vertegenwoordigd?
Ook in 2015 ontvingen we weer ruim € 3000 aan donaties, waarvoor dank aan alle donateurs.
Het zal duidelijk zijn dat we nog steeds donaties nodig hebben om onze doelstellingen te realiseren.
 
Boek en Filmproject
Met behulp van een E-book (voorjaar 2016) en een filmdocumentaire moet het mogelijk zijn om meer invloed te krijgen op het ‘sbs-beleid’.
Voor de film hebben we een hoofdsponsor gevonden, dus die gaat er komen. In deze professionele voorlichtingsfilm moet duidelijk worden dat ander beleid goed mogelijk is als kinderartsen minder snel en op een genuanceerdere manier een verdenking van 'baby-schudden' aan 'Veilig-Thuis' (voorheen AMK) zouden melden. Dan zouden 'Veilig-Thuis' en Openbaar Ministerie zeer waarschijnlijk en veel meer dan thans, meer afwachtend en prudent te werk gaan. En dan is er veel gewonnen. Het moet mogelijk zijn dit voor elkaar te krijgen.
 
Nieuw bestuurslid gezocht
Onze penningmeester moet helaas haar werk voor de stichting staken wegens andere werkzaamheden. We zoeken iemand met hart voor onze zaak die goed kan omgaan met de sociale media. Uit het financieel jaarverslag valt op te maken dat het penningmeesterschap weinig werk met zich brengt.
 
Verzoek aan ouders
Omdat we een goed overzicht van alle zaken willen bijhouden, is het van belang dat ouders aan Jannes Koetsier blijven doorgeven welke ontwikkelingen er in hun zaak zijn, zoals sepot, rechtszaak, opheffen uithuisplaatsing, nieuwe medische gegevens, etc.
Steun de Stichting
Het 'shaken-baby-syndroom' (SBS) is een medisch veronderstelde vorm van mishandeling van een baby van 1 tot 6 maanden. Deze 'diagnose' is niet met zekerheid te stellen. Veelal worden andere medische oorzaken voor het letsel over het hoofd gezien. Het gevolg is dat ouders ten onrechte kunnen worden beschuldigd door de kinderarts, met afgrijselijke gevolgen.
 
Stichting Shakenbaby.nl is opgericht om ouders die onterecht verdacht worden van het mishandelen van hun baby (shaken-baby-syndroom) te helpen, zowel juridische als via medische second opinion(s) en het huidige beleid in Nederland te doen aanpassen zodat minder onterechte beschuldigingen van ‘shaken-baby-syndroom’ plaatsvinden.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Stichting Shakenbaby.nl, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp