Copy
Nieuwsbrief april 2019
View this email in your browser
Uitnodiging informatie-avonden "Investeren in Windpark Egchelse Heide"

Coöperatie Peel Energie wil obligatieleningen met een aantrekkelijk rendement uitgeven ten behoeven van de financiering van het toekomstige Windpark Egchelse Heide.
Hiervoor is iedere geïnterresseerde welkom op de informatiebijeenkomsten:
  • donderdag 2 mei in Gemeenschapshuis de Wieksjlaag, Kanaalstraat 94 Beringe
  • woensdag 15 mei in Niens BV Baarlosestraat 4 Maasbree
  • maandag 27 mei  in D'n Binger, Alexanderplein 2 Meijel
Aanvang iedere avond om 19.30 uur

Meer informatie zie elders in deze Nieuwsbrief of op www.samenduurzaampeelenmaas.nl 
Met vragen over de obligaties kunt u terecht bij infopeelenergie@gmail.com
Algemene Leden Vergadering 2019.
Op 16 april j.l. heeft Coöperatie Peel Energie U.A. haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden.
Aan bod kwamen o.a. de terugblik op vijf jaar Peel Energie, bestuurszaken, financiën en werd er uitgebreid ingegaan op de lopende projecten. Als gastspreker was uitgenodigd Margreet Schouren, communicatie- en mediadeskundige. Zij gaf uitleg van de nieuw opgezette community die dienst gaat doen voor meerdere partijen, waaronder Peel Energie en Windpark Egchelse Heide. De website met informatie kunt u vinden via www.samenduurzaampeelenmaas.nl
Bij de bestuursverkiezingen was aftredend volgens rooster José Thiesen, ze heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hiermee komt de bestuursfunctie van secretaris vrij. Er waren geen nieuwe kandidaten aangemeld. Vandaar hierbij de oproep voor geïnterresseerden voor uitbreiding van het bestuur en personen die zich vrijwillig willen inzetten in werkgroepen. Aanmelden en informatie opvragen kan via info@peelenergie.nl 

Start voorinschrijving obligaties Windpark Egchelse Heide
Tijdens de ALV zijn aan de aanwezige leden de folders uitgedeeld met informatie en inschrijfformulier voor het aankopen van obligaties voor het te bouwen Windpark Egchelse Heide. Zodra de Raad van State positieve uitspraak doet in deze zaak, kan gestart worden met de obligatieverkoop.
Windpark Egchelse Heide wordt gebouwd nabij de Haambergweg tussen Egchel en Beringe. In het windpark komen vijf turbines te staan die genoeg duurzame stroom kunnen opwekken voor 75% van het particuliere stroomverbruik in de gemeente Peel en Maas. Naar verwachting zal het windpark medio 2020 gereed zijn.
De obligaties worden opgedeeld in categorie A en B en zijn enkel te koop voor leden van coöperatie Peel Energie. Aanmelden voor het lidmaatschap van € 25,- per jaar kan via aanmelden@peelenergie.nl 
De obligaties kosten € 500,- per stuk  en hebben in categorie B een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage tot 5%. 
Uitgebreide informatie, participatie voorwaarden  en inschrijven kan via www.samenduurzaampeelenmaas.nl onder " investeren" vanaf mei 2019.
Wij zijn Peel Energie |om.
Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 4 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om.
En daar zijn we trots op.
Net als op onze leden, die met ons meedenken en mee beslissen en onze klanten die al vanaf eind 2014 de mogelijkheid hebben energie af te nemen van dit prachtige collectief.
Wilt u zich ook aansluiten bij onze coöperatie Peel Energie | om als lid of klant, kijk dan op www.peelenergie.nl en sluit je aan.
De buurtbatterij als energieopslag.
Een zonnepark opzetten in combinatie met opslag voor energie in batterijen. En dan bedoelen we natuurlijk niet de kleine batterijen voor het speelgoed.
De batterij wordt geplaatst in de directe nabijheid van het zonnepark of windpark. Op deze manier  wordt de opgewekte energie als lokale centrale energieopslag rendabel. Zo kan de zelfvoorziening en het eigen gebruik van deelnmers de piekbelasting terugbrengen en het lokale elektriciteitsnet stabiliseren.
Een groot bedrijfsdak, een zonneweide of een groot aantal buren met zonnepanelen levert hun "overschot" opgewekte energie aan de batterij. Deze wordt hierdoor opgeladen. Tijdens de avond en nacht kan de stroom weer uit de batterij gehaald worden voor gebruik in huis.
In Altweerterheide, gemeente Weert, is demonstatieproject COOP-Store opgezet. Met ongeveer 5000 zonnepanelen wordt energie opgewekt en opgeslagen in een 500 kWh buurtbatterij. Het project met o.a. intitiatiefnemers Weert Energie, Gemeente Weert en Enexis wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Er worden diverse doelen onderzocht om beter inzicht te krijgen of en hoe de buurtbatterij in toekomst rendabel zal zijn.
Na evaluatie van het COOP-Store project zal de opgedane kennis gedeeld worden met belangstellende partijen.
Voorbeeld van een batterij op een zonnepark.                        Foto: the battery van het nederlandse bedrijf Alfen
Peel Energie is onze toekomst.
Samen zorgen we voor een schone omgeving, goed voor onze kinderen en kleinkinderen.
Peel Energie actief op Twitter
Peel Energie is actief op Twitter. Wil je ons volgen, ga dan naar @PeelEnergie2014 of kijk op onze website www.peelenergie.nl. Geef je menig en re-tweet!
Contact?
Ons e-mail adres is: info@peelenergie.nl
telefoonnummer 077-3030670
 @PeelEnergie2014
@PeelEnergie2014
www.peelenergie.nl
www.peelenergie.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Coöperatie Peel Energie U.A. · Industrieterrein 4 · Postbus 7201 · Panningen, Li 5981 AA · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp