Copy
Nieuwsbrief november 2016
View this email in your browser
Peel Energie gaat de wijk in
Op maandag 24 oktober j.l. heeft er in de Wieksjlaag in Beringe het eerste Energiecafé plaats gevonden. Voorzitter Theo Neesssen van Peel Energie gaf de aftrap voor het project "de wijk in" om als eerst de inwoners van Beringe bewust te maken van hun energieverbruik en maatregelen te treffen om het verbruik te verminderen. Jan Linssen, energiecoach, liet via een presentatie zien wat de mogelijkheden zijn van isolatie, energiezuinige verlichting, zonnepanelen, warmtepomp e.d. Een groot aantal inwoners van Beringe was op deze avond aanwezig en luisterde aandachtig naar de mogelijkheid van o.a. financiering door Coöperatie Peel Energie. Inmiddels hebben de dorpsenergiecoaches, Frans Hanssen en Hans Kolk, instructies gehad en kunnen zelfstandig de wijk in naar de aangemelde bewoners. Voor klanten van Peel Energie is er de mogelijkheid een jaar te monitoren wat hun verbruik precies is. Voor levering en installatie van de producten en diensten is gekozen voor lokale leveranciers. 
Het is nog altijd mogelijk om mee te doen aan dit energiebewuste project. Kijk voor meer informatie op de website www.peelenergie.nl of stuur een mail naar info@peelenergie.nl

 
Windpark Egchelse Heide
Voor de ontwikkeling van windmolenpark Egchelse Heide zijn al vergevorderde plannen gemaakt. Hiervoor is onlangs de Windpark Egchelse Heide BV opgericht. In deze BV zijn de volgende bedrijven actief: Coöperatie Peel Energie U.A., Green Trust Groep BV, Colibri Beheer BV en namens de grondbezitters Bongers-Hegger BV, Hubers-Verber BV en Egchel Holstein BV.
Het beoogde windpark is i.v.m. de radareisen van defensie verschoven naar de noordzijde van de Haambergweg in Egchel. Gesprekken met omwonenden en de klankbordgroep zijn positief verlopen. Doordat de afstand tussen het windpark Egchelse Heide en de bestaande windmolens nabij de Boerderijweg in Neer groter wordt, is er nauwelijks sprake meer van een park-effect. Dat wil zeggen er zijn geen problemen meer met verminderde windstromen zodat alle windmolens een optimaal resultaat kunnen behalen.
De flora en fauna rond het afwateringskanaal zal niet beïnvloed worden omdat de opstellingslijn is aangepast. Met de gewijzigde plannen zal door Windpark Egchelse Heide BV de Omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente Peel en Maas. Nadat deze verleend is, kan ook de Bouwvergunning worden aangevraagd.
De energie opbrengst van één grote windmolen is op jaarbasis net zo hoog dan van alle zonnepanelen die momenteel zijn geplaatst in de gemeente Peel en Maas.
Energiebelasting investeren in groene energie
De overheid heft de Opslag Duurzame Energie (energiebelasting) op stroom en gas. De opbrengsten hiervan gaan naar de algemene middelen van de Nederlandse Staat. Uit de schatkist worden de stimuleringsregelingen betaald om duurzame energieprojecten rendabel te maken. Veelal zijn het professionele partijen die gebruik maken van deze SDE+ subsidie.
Onderzoeksbureau CE Delft heeft onderzoek gedaan onder de nederlandse bevolking naar het vergroenen van energiebelasting. 70% van de ondervraagden vindt dat de opbrengst van de energiebelasting aan het stimuleren van groene energie moet worden besteed. Meer dan 50% van de bevolking wil dat de betaalde energiebelasting weer geïnvesteerd wordt in duurzame projecten waarin ze kunnen participeren. Collectieve burger initiatieven die zelf willen bijdragen door meer groene energie op te wekken vallen vaak buiten de subsidieregeling mede door de ingewikkelde regelgeving.
Peel Energie zoekt fiscalist
Coöperatie Peel Energie U.A. is opgericht in 2014. Vanaf december 2014 leveren wij duurzaam opgewekte stroom en vergroend gas aan onze klanten. Daarnaast zijn er ook meerdere projecten opgestart in de gemeente Peel & Maas, o.a.  het Project "0 euro Zonnepanelen", "de wijk in" en windmolenpark Egchelse Heide. 
Het bestuur van de coöperatie Peel Energie is op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen met fiscale zaken. De vrijwillige taken zullen bestaan uit het adviseren en controleren van gespecialiseerd werk. Kennis van het nederlandse belastingstelsel en interesse in duurzame energie is gewenst.
Bent u deze persoon en heeft u interesse om ons regelmatig te helpen, neem dan contact op via info@peelenergie.nl of telefoonnummer  077-3030670.
In november 2015 werd in Parijs de klimaattop gehouden van de Verenigde Naties. Er zijn diverse afspraken gemaakt door de wereldleiders om de CO2 uitstoot te verminderen en meer hernieuwbare energie op te wekken. 
In 2017 zal er een vervolg op komen en een nieuwe klimaattop worden gehouden in Duitsland. 
Lid en/of klant worden van Peel Energie

Lid zijn van Peel Energie betekent dat uw mening gehoord zal worden tijdens de Algemene Ledenvergadering en geeft u stemrecht in de Coöperatie. Voor € 25,00 per jaar bent u al lid. Aanmelden kan via de website van Peel Energie, www.peelenergie.nl
Leden hebben de mogelijkheid om mee te participeren in projecten tegen een aantrekkelijke rente met een looptijd van minimaal 5 jaar. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar info@peelenergie.nl of het contactformulier op de website invullen.

 
Peel Energie actief op Twitter
Peel Energie is actief op Twitter. Wil je ons volgen, ga dan naar @PeelEnergie2014 of kijk op onze website www.peelenergie.nl. Geef je menig en re-tweet!
Contact?
Ons e-mail adres is: info@peelenergie.nl
 @PeelEnergie2014
@PeelEnergie2014
www.peelenergie.nl
www.peelenergie.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Coöperatie Peel Energie U.A. · Industrieterrein 4 · Postbus 7201 · Panningen, Li 5981 AA · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp