Copy
Nieuwsbrief april 2018
View this email in your browser
Energievisie Noord Limburgse Gemeenten
De Provinciale Staten hebben de Limburgse gemeenten opdracht gegeven een Energievisie op te stellen voor 2050. Om aan de gestelde normen van de Overheid en Provincie te voldoen heeft Noord Limburg omgerekend; 60 windturbines, 19 geo thermische bronnen en 915 hectare zonnepanelen nodig. Deze theoretische verdeling is gebaseerd op opbrengsten van 25% windenergie, 25% aardwarmte en 50% zonne-energie. Met deze middelen kan in Noord Limburg 30% van de benodigde energie zelf duurzaam opgewekt worden.
De gemeente Venlo is door Provinciale Staten op de vingers getikt na het afwijzen op 12 maart van het beoogde windmolenpark in Venlo. De Provincie kan een een PIP, Provinciaal Inpassings Plan, realiseren en de gemeente Venlo toch verplichten de vergevorderde windparkplannen akkoord te bevinden. Strenge regels zijn nodig om aan de eisen van het Klimaatakkoord te voldoen. Ook voor andere gemeenten die niet positief tegenover windparken staan kan de regel gaan gelden.
Samen voor duurzame energie, wind is nodig!
Deze slogan siert de voorkant van de door REScoop Limburg uitgegeven informatiefolder.
REScoop Limburg ondersteunt en adviseert in vier gemeenten in Noord- en Midden Limburg met de realisatie van vijf windparken, allen burgerinitiatieven. Energieopwekking, burgerparticipatie, terugvloeien van geldelijke opbrengsten naar de directe omgeving en inpassing in het landschap staan daarbij centraal.
De geplande 17 windmolens zijn als volgt verdeeld:
Windpark Weert - 3 windmolens
Windpark Egchelse Heide - 5 windmolens
Windpark Kookepan - 3 windmolens
Windpark Heibloem - 2 windmolens
Windpark Ospeldijk - 4 windmolens
Meer informatie op www.rescooplimburg.nl/windmiddenlimburg
 
In Windpark Neer is de vijfde windtubine gebouwd als burgerinitiatief, de molen heeft de naam Cooperwiek gekregen.
Algemene Leden Vergadering 2018
Op 25 april j.l. heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Coöperatie Peel Energie plaatsgevonden. Alle leden van de coöperatie worden uitgenodigd hiervoor en bijgepraat over de ontwikkelingen die Peel Energie doormaakt. Een vooruitblik over de projecten, de financiële status, de visie en een gastspreker zorgden voor een levendige discussie onder de leden.
Er is een wijziging in het bestuur gekomen. Het aftreden van bestuursleden Jo van den Beucken, nu adviseur, en Hans Hendricks heeft als gevolg dat er een vacature is voor een nieuw bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar iemand met een juridische of fiscale achtergrond of iemand die gespecialiseerd is in communicatie. Ton Hanssen was volgens schema aftredend en herkiesbaar. Hij blijft zitting nemen in het bestuur.
Het lidmaatschap bij coöperatie Peel Energie bedraagt € 25,- per jaar. Draagt u ons een warm hart toe, staat u achter onze missie om Peel en Maas duurzaam en energieneutraal te maken en wilt u uw mening laten horen en stemrecht hebben, meld u dan aan als lid.
Aanmelden kan via onze website www.peelenergie.nl of stuur een email naar info@peelenergie.nl
Sunny voor nieuwe klanten
Nieuwe lokale klanten van Peel Energie ontvangen bij start levering van lokale, duurzaam opgewekte energie tijdelijk 3 Sunny's cadeau per aansluiting elektra of gas. Te besteden bij een aantal aangesloten bedrijven in de Gemeente Peel en Maas, o.a. Jumbo Panningen, People's Farm Maasbree.
De ruileenheid is bedacht en ontworpen door de heer Hans Kolk. De Sunny-economie omvat het duurzaam opwekken, gebruiken, ruilen en opslaan van energie. De Sunny heeft een waarde van 8400 kiloJoules, gebaseeerd op de dagelijkse energiebehoefte van een volwassen persoon. Hiermee wordt de Sunny gekoppeld aan duurzame energiebronnen, zowel in kWh als in Joules. De Sunny vertegenwoordigt een waarde van € 5,00 per stuk. Meer informatie over de Sunny op www.sunny-economy.com
Peel Energie Loket
Het Peel Energie Loket is geopend elke éérste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor informatie op gebied van energie en duurzaamheid. 
Andere bezoektijden na telefonische afspraak, telefoonnummer 077-3030670.
Adres: Ninnesweg 50, Panningen
Peel Energie actief op Twitter
Peel Energie is actief op Twitter. Wil je ons volgen, ga dan naar @PeelEnergie2014 of kijk op onze website www.peelenergie.nl. Geef je menig en re-tweet!
Contact?
Ons e-mail adres is: info@peelenergie.nl
Afspraak maken Peel Energie Loket: telefoonnummer 077-3030670
 @PeelEnergie2014
@PeelEnergie2014
www.peelenergie.nl
www.peelenergie.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Coöperatie Peel Energie U.A. · Industrieterrein 4 · Postbus 7201 · Panningen, Li 5981 AA · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp