Copy
Nieuwsbrief maart 2017
View this email in your browser
Algemene Leden Vergadering 2017
De Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Peel Energie zal worden gehouden op donderdag 13 april  in Gemeenschapshuis Kerkeböske, Aan de Koeberg in Helden.
Aanvang 19.30 uur. De leden zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Als lid van de Coööperatie Peel Energie heeft u een stem op de ledenvergadering. Krijgt u uitleg over de projecten waar Peel Energie mee bezig is, kunt u mee doen, mee denken en mee praten over alle onderwerpen.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan via de website www.peelenergie.nl
 
Energieloket
Een plek in Peel en Maas om je te laten informeren over energie en energiebesparing.
Een plek om energiebesparende maatregelen te zien en te beleven.
Een plek waar behoefte aan is, om u op weg te helpen naar een hoger energielabel.
Dat is het Energieloket. Opgezet door de Coöperatie Peel Energie en ondersteund door diverse partijen waaronder de Gemeente Peel en Maas. Nog niet helemaal klaar maar wel al bekend bij de Provincie Limburg, zij stuurden de eerste klant al door.
Het Energieloket is gerealiseerd in het pand van Woodapple BV aan de Ninnesweg 50 te Panningen.
Binnenkort volgt de opening, we houden u op de hoogte !
De Duurzame Energie Unie verwelkomt nieuw lid
Op 20 februari is als 30e lid de lokale energiecoöperatie Energiek Halderberge toegetreden bij de Duurzame Energie Unie. De lokale energie voor de Brabantse dorpen wordt opgewekt middels zonnepanelen op het dak van het Gemeentehuis in Oudenbosch en op de melkschuur in Stampersgat.
Vanaf februari zijn de Duurzame Energie Unie en Noordelijk Lokaal Duurzaam een partnerschap aangegaan. Door deze samenwerking van in totaal 95 lokale energiecoöperaties is het grootste samenwerkingsverband voor lokale duurzame energie ontstaan.
Peel Energie is al vanaf 2014 aangesloten bij de Duurzame Energie Unie.
Windenergie als compensatie van de CO2 uitstoot in India
De Duurzame Energie Unie - Peel Energie levert CO2 gecompenseerd groen gas aan hun klanten. Als compensatie heeft de Duurzame Energie Unie, in overleg met hun leden, dit jaar gekozen voor een windproject in India. De Verified Carbon Standard (VCS) is een wereldwijde standaard voor CO2 rechten. Er is een compensatie van ca. 12.000 ton CO2 voor dit project.
Met behulp van vier windmolens zal het Kishangarth Hi-tech Textiel Park, in het district Jaisalmer in Rajashtan, kunnen beschikken over va. 8,5 MWh schone en stabiele stroom. Het project omvat de bouw, de in bedrijfstelling, onderhoud en het managen van de windturbines.
De duurzaam opgewekte stroom kan gebruikt worden in de regionale textielindustrie. Voor fabrieken, gebouwen en o.a. weefmachines zal voldoende elektriciteit zijn. Dit bevordert de werkgelegenheid en economie in dit gebied. Ook de scholing van de werknemers draagt bij aan een betere welvaart.
Het gebruik van fossiele brandstoffen zal enorm afnemen Tevens wordt de infra structuur in de regio aangepast. De economische impuls is goed voor de werkgelegenheid en armoede in dit gebied in het westen van India.
Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid.
De Nationale Energiecommisssie wil zo snel mogelijk overschakelen op 100% schone energie uit Nederland. Er is een actie opgezet om dit initiatief te ondersteunen. Allereerst wordt een oproep gedaan aan het nieuw te vormen kabinet voor ondertekening en echt werk te maken van een samenhangend klimaatbeleid en de noodzakelijke versnelling van de energietransitie.
Wilt u meedoen aan deze actie, ga dan naar www.energiecommissie.nl om te ondertekenen of via twitter #daartekenenwijvoor.
Het streven is 500.000 ondertekenaars te hebben nog vóór de kabinetsformatie.
Lid en/of klant worden van Peel Energie

Lid zijn van Peel Energie betekent dat uw mening gehoord zal worden tijdens de Algemene Ledenvergadering en geeft u stemrecht in de Coöperatie. Voor € 25,00 per jaar bent u al lid. Aanmelden kan via de website van Peel Energie, www.peelenergie.nl
Leden hebben de mogelijkheid om mee te participeren in projecten tegen een aantrekkelijke rente met een looptijd van minimaal 5 jaar. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar info@peelenergie.nl of het contactformulier op de website invullen.

 
Peel Energie actief op Twitter
Peel Energie is actief op Twitter. Wil je ons volgen, ga dan naar @PeelEnergie2014 of kijk op onze website www.peelenergie.nl. Geef je menig en re-tweet!
Contact?
Ons e-mail adres is: info@peelenergie.nl
 @PeelEnergie2014
@PeelEnergie2014
www.peelenergie.nl
www.peelenergie.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Coöperatie Peel Energie U.A. · Industrieterrein 4 · Postbus 7201 · Panningen, Li 5981 AA · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp