Copy
Nieuwsbrief februari 2019
View this email in your browser
Windpark Egchelse Heide
Op 17 januari j.l. heeft in de Roermondse rechtbank de zitting plaatsgevonden van acht personen die bezwaar hebben ingediend tegen de gemeente Peel en Maas inzake Windpark Egchelse Heide. De omwonenden hebben o.a. bezwaar aangetekend tegen geluid, trillingen, slagschaduw, een goede ruimtelijke ordening en het ontbreken van lokaal draagvlak. De gemeente Peel en Maas heeft op 9 maart 2018 de voorlopige omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van 5 windturbines in het plan Windpark Egchelse Heide nabij de Haambergweg in Egchel. De uitgangspunten Windenergie in Peel en Maas zijn meegenomen in dit project. Met het naburige Windpark Neer is overleg geweest betreffende het parkeffect, hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt.
De rechter heeft op woensdag 13 februari uitspraak gedaan en de bezwaren ongegrond verklaard. "Bij projecten zoals een windpark spelen veel belangen een rol en het is aan het bevoegd gezag om een afweging te maken tussen het (nationale) belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van omwonenden", aldus de rechtbank.
Wel hebben de bezwaarmakers nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

In 2020 moet Limburg 95,5 Megawatt stroom produceren met windmolens, deze opdracht heeft de Provincie Limburg gekregen van de Overheid om de klimaatdoelen te halen.
Tegen het plan om twee windmolens te bouwen in Windpark Heibloem, in de nabijheid van Windpark Egchelse Heide, zijn geen bezwaren ingediend en is de definitieve vergunning inmiddels verleend. Initiatiefnemer van dit park is Coöperatie Zuidenwind.
Algemene Leden Vergadering 2019
Op dinsdag 16 april a.s. houdt Coöperatie Peel Energie U.A. hun jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

Ook lid worden van Coöperatie Peel Energie ?
Meld je aan via www.peelenergie.nl
Project Zon voor Asbest afgerond
Op 17 mei 2018 is coöperatie Peel Energie samen met coöperatie Leudal Energie gestart met het project Zon voor Asbest, op de Boerderijweg in Neer en de Karissendijk in Egchel. Bij zeven agrarische bedrijven zijn de asbestdaken gesaneerd, in totaal 6200 m2 dakoppervlakte.
De eigenaren van de daken hebben besloten in eigen beheer de daken te voorzien van zonnepanelen. In totaal is er plek voor 6300 zonnepanelen.
Alle asbestdaken in Nederland moeten voor 2024 gesaneerd zijn.
Succesvol zonnepark op terrein Waterschapsbedrijf Limburg
In Hoensbroek zijn in augustus 2018 op het dak van bedrijfsgebouw Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en omliggende vier zonneweides 5.628 zonnepanelen geplaats. Er zal naar verwachting meer dan 1,8 kWh duurzame stroom per jaar worden opgewekt. Het zuiveren van afvalwater kost veel energie.
Ook andere zuiveringsinstallaties van WBL zullen in toekomst energie gaan opwekken, in totaal wil men 33.000 zonnepanelen plaatsen in Limburg. Hiermee realiseert WBL de doelstelling om 40% van de benodigde energie zelf op te wekken. Behalve de zonnenpanelen wordt het slib uit afvalwater omgezet naar biogas waarmee weer electiriciteit wordt opgewekt. In 2025 heeft Waterbedrijf Limburg de ambitie om volledig energieneutraal te zijn.
Klimaatmars
De jeugd wil een toekomst

Met de klimaatmars hebben scholieren op donderdag 7 februari laten zien dat ook zij bewust bezig zijn met het klimaat.De naar schatting 15.000 jongeren protesteerden in Den Haag tegen de klimaatregelingen van het huidige kabinet. De Youth For Climate NL is een landelijke actiedag in navolging van de belgische jeugd die ook protesteert op donderdagen.
De scholieren zijn bewust bezig met hun toekomst spreekt uit de vele borden met teksten als:
  • liever goede maatregelen voor later, dan straks tot onze knieën in het smeltwater
  • we ain't got no PLANet B
Premier Rutten heeft een gesprek gehad met een aantal jongeren en uitleg gegeven van de Kabinetsplannen. Volgens de scholieren zijn deze maatregelen echter onvoldoende en op te lange termijn.
Peel Energie is onze toekomst.
Samen zorgen we voor een schone omgeving, goed voor onze kinderen en kleinkinderen.
Peel Energie actief op Twitter
Peel Energie is actief op Twitter. Wil je ons volgen, ga dan naar @PeelEnergie2014 of kijk op onze website www.peelenergie.nl. Geef je menig en re-tweet!
Contact?
Ons e-mail adres is: info@peelenergie.nl
telefoonnummer 077-3030670
 @PeelEnergie2014
@PeelEnergie2014
www.peelenergie.nl
www.peelenergie.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Coöperatie Peel Energie U.A. · Industrieterrein 4 · Postbus 7201 · Panningen, Li 5981 AA · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp