Copy
Share
Tweet
Forward
Beste vrienden, collega’s en sympathisanten,

De voorbije maanden heb ik mij toegelegd op milieuthema's in de commissie Volksgezondheid en Leefmilieu: bijensterfte , onkruidverdelgers en hormoonverstoorders met hun effecten op onze gezondheid en op de biodiversiteit. Problemen rond voedselzekerheid in het Zuiden kruisten evenzeer mijn pad. Maar wanneer zwangerschap in de actualiteit komt, ben ik er natuurlijk als de kippen bij om ferm te reageren in de plenaire. De bloemetjes, de bijtjes en de kindjes, het hangt allemaal samen.

Zomerse groeten,
Anne 

SPOEDOVERLEG FONDS VOEDSELZEKERHEID

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo wilde het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, een parlementair initiatief, plots integreren in een nieuwe holistische benadering. Om voldoende garanties te krijgen dat voedselzekerheid effectief bovenaan de politieke agenda staat en de financiële middelen behouden blijven , riep ik als voorzitster de werkgroep (bestaande uit parlementsleden van alle politieke partijen én de NGO-sector) officieel bij mekaar voor een spoedoverleg. Hiervoor kreeg ik ook steun van parlementsleden uit de meerderheid. Dankzij dit overleg neemt de Minister nu gas terug en belooft hij een grondige evaluatie van het thema voedselzekerheid en zal hij ernstig rekening houden met onze aanbevelingen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

WACHTEN MET VERBOD OP GLYFOSAAT IS SPELEN MET DE VOLKSGEZONDHEID

“Deze onkruidverdelger is schadelijk voor mens en natuur. Uit voorzorg moeten we het gebruik ervan dus zoveel mogelijk beperken, zeker in onze tuinen, waar ook kinderen in contact komen met deze bijtende chemische stof. Nederland en Frankrijk vatten wel de koe bij de horens en durven voluit te gaan voor de gezondheid van hun inwoners. Waarom neemt  België ook geen voortrekkersrol op ?”

GROEN VRAAGT VERBOD OP OMSTREDEN PESTICIDE

Anne Dedry (Groen) en Muriel Gerkens (Ecolo) willen geen pesticiden meer die schadelijk zijn voor bijen. Neonicotinoïden zijn schadelijk voor bijen en daardoor ook voor vogels die insecten eten, en voor akker- en watervogels. Recent wetenschappelijk onderzoek over hersenontwikkeling toont aan dat deze pesticiden schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Daarom diende Ecolo-Groen een wetsvoorstel in om het op de markt brengen van neonicotinoïden te verbieden.
 
Anne Dedry ondervraagt Minister De Block over medicalisering zwangerschap
Volg mij op Facebook
Volg mij op Facebook
Volg mij op Twitter
Volg mij op Twitter
Mijn website
Mijn website

Wil jij de nieuwsbrief van Anne Dedry ook ontvangen? Klik en schrijf je in.