Copy
Jeżeli masz problem z wyświetlaniem wiadomości, kliknij tutaj
NEWSLETTER INSTYTUTU LITERACKIEGO I FUNDACJI KULTURY PARYSKIEJ
WRZESIEŃ 2015
14 WRZEŚNIA MIJA 15. ROCZNICA ŚMIERCI JERZEGO GIEDROYCIA

Pomysł, by nasz portal kulturaparyska.com publikował przynajmniej cześć materiałów w językach obcych padł równo rok temu. Wtedy, w dniu inauguracji portalu, nasi Przyjaciele uznali za nader ważne, by mogli z niego korzystać czytelnicy nie władający językiem polskim. Zorganizowali zbiórkę publiczną i oto w kolejną rocznicę odejścia Redaktora udostępniamy część tekstów  (na razie) w językach angielskim, francuskim i rosyjskim.
W tym miejscu chcemy wszystkim inicjatorom i darczyńcom gorąco i serdecznie podziękować.

Komitet zbiórki publicznej, bez którego akcja nie byłaby możliwa: 
Waldemar Maj
Joanna Nowicka
Tadeusz Nowicki
Wojciech Sikora
Krzysztof A. Zakrzewski


SPONSORZY:
Katarzyna Jaruzelska Kastory i Paweł Kastory
Wojciech Julian Kostrzewa  
Przemysław Krych
Michał Rusiecki
Romain Su 
BBB 21
Ernst Young UFA
Ergis S.A
Grupa Azoty
Fundacja PZU
ING Bank Śląski S.A
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka   
Mentor S.A.
Merostwo Mesnil le Roi
Merostwo Maisons-Laffitte

PGE Obrót S.A. 


UWAGA! Wersje językowe będą dostępne w sieci w sobotę 12 września 2015 r., od godziny 17.
76. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Polecamy tekst Józefa Czapskiego pt . "Szeptem", opublikowany w "Kulturze" z okazji 10. rocznicy wybuchu wojny ("K" 1949, nr 6/23). 

Zainteresowanym polską działalnością wydawniczą w Niemczech, udostępniamy on-line bardzo dziś rzadką pozycję wybitnego bibliografa Jana Kowalika pt. "Polonica niemieckie - za czas od 1 września 1939 do 31 grudnia 1948 roku"
Była to pierwsza próba skompletowania polskiego dorobku wydawniczego na terenie Rzeszy i powojennych Niemiec. 

W roku 1948 "Kultura" opublikowała serię wrześniowych wspomnień autorstwa ważnych dla tamtych wydarzeń postaci. Polecamy tekst gen. Felicjana Sławoja-Składkowskiego pt. "Prace i czynności rządu polskiego we wrześniu 1939 r." (część pierwsza), (część druga). 
Świetna relacja Władysława Pobóg-Malinowskiego pt. "Na rumuńskim szlaku" publikowana w trzech kolejnych numerach "Kultury": (część pierwsza), (część druga), (część trzecia) oraz "Zapiski polskiego ambasadora w Rumunii, Rogera Raczyńskiego" – w tamtym czasie zwierzchnika Jerzego Giedroycia. 
Na temat postawy sojuszników Polski w 1939 r. obszernie pisał gen. Wacław Stachiewicz w tekście pt. "L'offesive pour la Pologne" ("K" 1951, nr 2/40-3/41) 
Polecamy też tekst Zbigniewa S. Siemaszki na temat prac Komisji Historycznej Polskiego Sztabu Głównego w Londynie nad dziejami Polskich Sił Zbrojnych: "O Kampanii Wrześniowej" (ZH, 1988, nr 84).
W „KULTURZE”, 66 LAT TEMU…
Wrześniowa "Kultura" z 1949 r. (nr 6/23) prócz polecanego wyżej tekstu Józefa Czapskiego przyniosła zbiór tekstów Melchiora Wańkowicza (patrz najbliższe rocznice) pt: "Klub Trzeciego Miejsca". Wielu rodaków zastanawiało się wtedy nad rolą, jaką mogłaby odgrywać Polska w ówczesnym, podzielonym po wojnie świecie. Autor proponował neutralność pomiędzy Wschodem i Zachodem. Tekst wywołał burzliwą debatę, nie tylko na łamach "Kultury". "Klub Trzeciego Miejsca" ukazał się w tym samym roku, w osobnym tomie Biblioteki Kultury.
NAJBLIŻSZE ROCZNICE
8 września  – 12. rocznica śmierci Jerzego Bonieckiego
10 września  – 52. rocznica śmierci Czesława Straszewicza  
10 września  – 24. rocznica śmierci Jana Józefa Lipskiego

10 września  – 41. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
14 września  – 15. rocznica śmierci Jerzego Giedroycia 
15 września  – 12. rocznica śmierci Stefanii Kossowskiej 

24 września  – 101. rocznica urodzin Andrzeja Panufnika  
25 września  – 5. rocznica śmierci Kazimierza Romanowicza  
26 września  – 109 rocznica urodzin Józefa Lubańskiego 
27 września  – 24. rocznica śmierci Stefana Kisielewskiego
WYSTAWY
Przypominamy, że chętnie udostępnimy nasze wystawy:
1). „Jerzy Giedroyc i jego dzieło” – istnieją cztery wersje językowe: polska, angielska, francuska i ukraińska.
2). „Paryska Kultura – Dom i Ludzie” – fotografie.

Wszystkich zainteresowanych prezentacją prosimy o kontakt mailowy.

 

Copyright © 2015 Kultura Paryska, All rights reserved.

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać wiadomości, kliknij tutaj   
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia subskrypcji newslettera, kliknij tutaj