Copy
Tyrsky-Konsultoinnin uutiskirje helmikuu 2018
Klikkaa tästä uutiskirjeen nettiselainversioon
Uusi vuosi, uudet verkkosivut!
Tyrsky toivottaa onnellista ja menestyksekästä vuoden jatkoa.
Käy katsomassa Digitoimisto Acquan toteuttamat Tyrskyn uudet sivut.

Pioneers into practice,
asiantuntijavaihto vähähiilisen yhteisön rakentajana

Haluaako organisaationne olla osa Euroopan laajuista vähähiilisyysyhteisöä? Tarjoaisitko työntekijällesi mahdollisuuden oppia murrosajattelua, työskennellä kuukauden ulkomaisessa organisaatiossa ja etsiä uusia, innovatiivisia ratkaisuja? Ottaisitko vastaan kuukaudeksi ulkomaisen ammattilaisen, joka toisi uudenlaista ajattelua organisaatioonne?
 
Pioneers into Practice –ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KICiä. Se on ainutlaatuinen asiantuntijavaihto-ohjelma, jonka tarkoituksena on luoda muutosta, törmäyttää eri alojen asiantuntijoita ja laajentaa ajattelua. Haku on nyt auki  ja päättyy huhtikuun puolessa välissä.
 
Lisätietoja ohjelmasta Tyrskyn sivuilta.

KUTSU SEMINAARIIN
Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon

Aika: Torstaina 1.3.2018 klo 13–16
Paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19 Helsinki
 
Turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen sääteleminen on yksi tärkeimmistä avaimista kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Mutta millaista tietoa tarvitaan, jotta päästöjä voidaan vähentää, ja vieläpä taloudellisesti kannattavasti?

Tervetuloa uuden Sompa-tutkimushankkeen aloitusseminaariin kuulemaan ja keskustelemaan erilaisista keinoista, joiden avulla suometsiä ja -peltoja voidaan hoitaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Esittelemme tutkimuksemme teemoja, jotka auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita.

Tilaisuus on kaikille avoin, joten voit vapaasti välittää kutsua kollegoillesi.

Seminaarin alustava ohjelma:
 
13.00–13.30 Mitä LULUCF-sääntely tarkoittaa metsien hiilinieluille? Voiko suopeltojen ja -metsien käsittelyä muuttamalla saavuttaa ilmastotavoitteet? Raisa Mäkipää, Luke
13.30–13.40 Odotuksia Sompa-hankkeelle Kati Berninger, Tyrsky-Konsultointi
13.40–14.10 Sidosryhmien puheenvuoroja ja keskustelua
14.10–14.40 Kahvitauko
14.40–15.10 Turvepeltojen viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
15.10–15.40 Jatkuva kasvatus suometsien hoidossa, Raija Laiho, Luke
15.40–16.00 Viljelijöiden ja metsänomistajien näkökulmia sekä loppukeskustelu

Tästä linkistä ilmoittautumiseen!
 
Kerrothan samalla, seuraatko tilaisuutta paikan päällä vai verkon välityksellä.
Striimauslinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu 14.2. mennessä!
Seuraa ja osallistu myös Twitterissä: @stnSOMPA 

SOMPA-hankkeen puolesta
Raisa Mäkipää, hankkeen johtaja, puh. 0295 322197, raisa.makipaa@luke.fi
Kati Berninger, vuorovaikutusvastaava, puh. 040 8798713, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi

Sompa-tutkimushankkeessa kehitetään ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, ja Tyrsky-Konsultointi. Sompaa rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto.
www.luke.fi/sompa

Noora Piila juniorikonsultiksi

Noora vahvistaa tiimiämme yritysvastuun ja kiertotalouden alalla. Hän työskentelee käynnissä olevissa projekteissa ja osallistuu palvelujemme kehittämiseen. ”Olen taustaltani alun perin ympäristötieteilijä ja työskennellyt kattavasti kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden teemojen parissa. Sittemmin kiinnostukseni on suuntautunut erityisesti kestävään liiketoimintaan ja sen kehittämiseen muun muassa  strategiatyön ja toimitusketjujen hallinnan kautta."
”Ammatillinen intohimoni on aidosti kestävää kehitystä tukevan yritysvastuun valjastaminen paitsi yleistä hyvinvointia palvelevaksi voimavaraksi, myös yrityksen kilpailueduksi. Talous ja liiketoiminta on valtavan kestävyystransition kynnyksellä ja itse tahdon olla aktiivisessa roolissa positiivisen muutoksen menestyksekkäässä toteuttamisessa.”

Selvitys: Suomi voi vahvistaa rooliaan ilmastoaloitteissa

Ympäristöministeriön Tyrskyltä tilaama selvitys osoittaa, että Suomi voi tehostaa osallistumistaan kansainvälisiin ilmastoaloitteisiin. Näin voimme tukea Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamista ja hyötyä samalla itse esimerkiksi kohentamalla maamme kansainvälistä asemaa.

Niin sanotun maailmanlaajuisen toimintaohjelman (Global Climate Action) alla kansainväliset ilmastoaloitteet kokoavat toimijoita eri maista edistämään käytännön ilmastotoimia.

Tunnettuja aloitteita ovat esimerkiksi puhtaan energian tutkimusta ja kehitystä tukeva Mission Innovation sekä kivihiilen alasajon ajamiseen vastikään perustettu Powering Past Coal Alliance.
 
Suomi on jo valtiona mukana monissa aloitteissa. Kenttä on kuitenkin nuori ja nopeasti kehittyvä, joten vakiintuneet toimintatavat ja strateginen ote vielä puuttuvat. Osallistumista aloitteisiin voikin vahvistaa ja tehostaa merkittävästi – ja näin parantaa toiminnan tuloksellisuutta.
 
Selvitys sisältää kymmenen suositusta, joiden toteuttaminen ei edellytä lainsäädännöllisiä muutoksia eikä pääosin myöskään lisärahoitusta. Pitkälle pääsee jo määrittelemällä selvät menettelytavat ja vastuuhenkilöt sekä tiedottamalla avoimesti.
 
Suomen kannattaa esimerkiksi osallistua aloitteisiin nykyistä suunnitelmallisemmin ja arvioida niitä ajoittain. Suomi voi kytkeä poliittisen johdon aloitteisiin vahvemmin. Aloitteista saa enemmän irti myös, jos niihin osallistetaan valtion lisäksi suomalaisia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä.

Selvitys Ilmastoaloitteet haltuun 
Ympäristöministeriön tiedote
Blogiteksti Mitkä ilmastoaloitteet - ja mitä väliä?
Blogiteksti Why international climate initiatives matter 
Blogiteksti Managing international climate initiatives

Uusi hanke "Vesihuollon tila ja rakennemuutos"

Helmikuussa käynnistyy valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluva hanke "Vesihuollon tila ja rakennemuutos".  Hankkeen päätavoitteena on tarjota vesihuollon toimijoille työkalut vesihuoltoverkostojen kunnon ja saneeraustarpeen arviointiin sekä arvioida vesihuoltoalan rakennemuutoksen hyötyjä ja siihen tarvittavia ohjauskeinoja. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Tyrsky vastaa hankkeen ohjauskeino-osasta sekä tiedotuksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Muita partnereita ovat Ramboll Oy ja Keypro Oy.

Perusteos ravinteiden kierrätyksen kokonaisuudesta
kaikkien saatavilla

Kati Berningerin kirjoittama tietoteos ”Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minua?” kokoaa yhteen ravinteiden kierrätyksen eri aihepiirejä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Teos valottaa sitä, mihin ravinteita tarvitaan, mitä ongelmia on nykyisessä ravinteiden käytössä ja miten niitä voisi ratkaista. Tekstin lomassa on runsaasti käytännön esimerkkejä eri aloilta.  Lukija saa perustietoja niin maataloudesta, biojätteistä kuin jätevesien puhdistuksestakin ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. 

Tyrsky tarjoaa teoksen vapaasti ladattavaksi pdf-muodossa. Voit lukea sitä ruudulta tai halutessasi tulostaa omaan käyttöösi.

Lue lisää: Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minua?
 
Lisätietoja: Kati Berninger, Kati.berninger@tyrskyconsulting.fi, 040 879 8713

Ota yhteyttä:
Toimitusjohtaja Pirkko Kasanen, +358 400 413 008, etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi
Copyright © Tyrsky-Konsultointi Oy
Tämä uutiskirje on lähetetty Tyrskyn asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 

Tyrsky-Konsultointi Oy
Y-tunnus: 2602934-6
Kristianinkatu 5 A 6,
00170 Helsinki
 
Tilaa uutiskirje


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tyrsky Consulting · Kristianinkatu 5 A 6 · Helsinki 00170 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp