Copy
Daarom Open Overheid
Bekijk deze e-mail in je browser

Bouw mee aan een Open Overheid


Meer dan 100 stakeholders, inhoudelijk betrokkenen en visionairs leverden op 17 juni 2015 hun bijdrage aan de richting en inhoud van het nieuwe Actieplan Open Overheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken staat aan de lat voor dit Actieplan, maar alleen met elkaar tillen we Open Overheid naar een hoger plan. En nu is het tijd voor de volgende stap.

Sommige actiepunten vragen nog om een concretere beschrijving, bij anderen zoekt het ministerie nog partijen die het actiepunt gaan realiseren. Bouw mee aan het actieplan via de Open Overheid pagina op LinkedIn. Dit kan tot 23 augustus.

Op de website van Open Overheid vind je de gespreksverslagen, een overzicht van de actiepunten, een terugblik op het eerste actieplan en een sfeerimpressie van de dag.

 

Denk en doe mee!
'Dataficering' en Smart Cities
Valerie Frissen is onder andere directeur van het SIDN fonds en daarnaast ook hoogleraar ICT en sociale verandering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 'Smart Cities' ziet zij als de nieuwe natte droom van beleidsmakers. Ben je benieuwd hoe Valerie aankijkt tegen openheid als waarde voor haarzelf en het openbaar bestuur en de kansen en bedreigingen van de ‘dataficering’ van de samenleving? Lees het interview  
Brengen en halen in Tblisi
Begin juni vond in Tblisi (Georgië) een bijeenkomst plaats van de Europese contactpersonen van het Open Government Partnership (OGP) waar Nederland lid van is. Nicole Donkers, clustercoördinator van het team Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam actief deel aan de besprekingen. We vroegen naar haar ervaringen. Lees meer
Argu Nederlandse inzending OGP Awards
Argu is gekozen als Nederlandse inzending van de OGP Awards. Argu structureert discussies, onderbouwt meningen en brengt politiek, burger en bestuur dichter bij elkaar op een online platform. Tijdens de internationale OGP Awardceremonie in Mexico die van 26 tot 28 oktober duurt, zal blijken waar de Nederlandse winnaar op de internationale ranglijst eindigt. Lees meer
Informatie buiten de lijntjes
Raadsleden, bestuurders en ambtenaren weten als geen ander hoe belangrijk informatie is. Maar, zo betoogt Pascale Georgopoulou, raadsgriffier van gemeente Amstelveen: het is tijd voor 'Informatie buiten de lijntjes'. We moeten buiten bestaande kaders denken en iets radicaal anders verzinnen om met al die informatie om te gaan. Lees meer
Share
Tweet
Forward
Share
Je ontvangt dit bericht omdat je betrokken bent bij of interesse hebt getoond in Open Overheid.


Uitschrijven van deze mailinglijst   Mijn instellingen veranderen
 
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube