Copy
Daarom Open Overheid
Bekijk deze e-mail in je browser

Klaar voor de start? Af!

Een tocht van 1000 mijl moet beginnen met een eerste stap

Het is een oude wijsheid, heel oud zelfs, van ongeveer 600 jaar voor Christus: “Een tocht van 1000 mijl moet beginnen met een eerste stap”. De uitspraak is afkomstig van Lao-Tse, een Chinees filosoof. Recenter in de geschiedenis deed Martin Luther King een mooie uitspraak over het zetten van de eerste stap: “Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.”

Zo is het wellicht met Open Overheid ook: over het ‘Waarom’ van Open Overheid zijn we het vaak al snel eens. Er is enthousiasme, het vertrouwen is er, net als de wil om aan de slag te gaan. Maar waar begin je vervolgens? We schreven een blog met voor elke aanvliegroute van Open Overheid drie startdoelen waar je mee zou kunnen beginnen, met een minimale en een maximale variant.   

Bekijk de startdoelen en kies waar jij mee aan de slag gaat
"Archieven zijn van niet te onderschatten waarde voor openbaarheid"
Regel openbaarheid aan het begin
Bodien Abels is adviseur strategische openbaarheid bij het Nationaal Archief. Ze adviseert over openbaarheid van overheidsinformatie en Open Data. Dat doet ze vanuit haar expertise, maar ook vanuit overtuiging: “Als ambtenaar werk je voor het publieke belang, je moet alles uit kunnen leggen.” Lees het interview
"Open Overheid staat voor mij vooral voor democratische legitimiteit"
Marens Engelhard is algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Waarom vindt hij Open Overheid van belang? Hoe ziet hij de rol van archiefinstellingen en van archivarissen als het om openbaarheid gaat? En wat kunnen volgende stappen zijn? Lees het interview
Actieplan Open Overheid. Hoe staat het ermee?
De zomer is voorbij en lijkt het stil. Schijn bedriegt… afgelopen periode was er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken allerlei activiteit die samenhangt met het maken van het nieuwe actieplan Open Overheid. Hoe gaat het nu dan met het actieplan? Lees meer
‘Onze Overheid, Onze Informatie!’
Een maatschappelijke coalitie van organisaties voor een Open Overheid, waaronder Waag, Open State Foundation en Bits of Freedom heeft een manifest opgesteld, met als titel: ‘Onze Overheid, Onze Informatie!’. Lees meer
"Burgers hebben recht op regie"
Arre Zuurmond is de Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam en omliggende gemeenten. Hij is bestuurskundige, promoveerde aan de Erasmus Universiteit en was 4 jaar bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Ook is hij een van de oprichters van de Kafkabrigade, een organisatie die onnodige bureaucratie bestrijdt. Een gesprek over Open Overheid en anders werken. Lees het interview
Share
Tweet
Forward
Share
Je ontvangt dit bericht omdat je betrokken bent bij of interesse hebt getoond in Open Overheid.


Uitschrijven van deze mailinglijst   Mijn instellingen veranderen   Aanmelden voor deze mailinglijst
 
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube