Copy
Daarom Open Overheid
Bekijk deze e-mail in je browser
De uitvoering van het actieplan Open Overheid gaat van start

En jij bent daarbij van harte welkom! Het Actieplan Open Overheid is in december verstuurd naar de Tweede Kamer. Om dat samen te vieren, je reactie te geven op het eindresultaat en vooruit te blikken op de uitvoering van het actieplan, nodigt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties je uit om op 3 februari 2016 naar het ministerie te komen. Verschillende actiehouders zullen daar op de 36e etage hun plannen laten horen en aansluitend is er een borrel.

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Meld je alvast aan om verzekerd te zijn van een plek!

Aanmelden voor de bijeenkomst
Handleiding Wet Hergebruik van overheidsinformatie 
Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Burgers en bedrijven kunnen een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Eerder hebben we in verschillende blogs aandacht besteed aan deze wet, inmiddels is er vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken een uitgebreide handleiding beschikbaar. Lees meer
Actieve openbaarheid: kansen en kanttekeningen
Het Nationaal Archief en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid nodigen je uit voor de volgende bijeenkomst van het Kennisnetwerk Actieve Openbaarheid op 11 februari. 'Actieve openbaarheid: kansen en kanttekeningen' is het thema van de middag. Sprekers zijn onder anderen
Bodien Abels en Arjan el Fassed. Ook staat een bezoek aan het depot van het Nationaal Archief op het programma. Meer lezen en aanmelden
Wat is Open Overheid? 
Die vraag krijgen we nog wel eens en daarom schreven we er een blog over. We zijn benieuwd wat je er van vindt. En heb jij een heel andere definitie van Open Overheid? Dan horen we die natuurlijk graag. Lees meer
Weet je dat jij ook Open Data gebruikt?
Eric Terlien werkt als onderzoeker en adviseur bij het TOP-programma van de provincie Zuid-Holland. TOP staat voor Transparante en Open Provincie. Hij schreef een blog over Open Data. Hoe vaak gebruiken we dat eigenlijk zonder dat we het in de gaten hebben? Lees de blog van Eric
Wil jij ook een gastblog schrijven voor www.open-overheid.nl? Neem dan gerust contact met ons op.
Budgetmonitoring, ervaringen uit de Indische Buurt
In dit filmpje vertelt Martijn Kool, directeur van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie, wat Budget Monitoring is, waar zij hun inspiratie vandaan haalden en wat hun ervaringen zijn met Budget Monitoring. Wil je meer weten over Budgetmonitoring? Kom dan naar de slotbijeenkomst over pilots met Budgetmonitoring in Pakhuis de Zwijger op 5 februari.
Budgetmonitoring en Burgerparticipatie
Share
Tweet
Forward
Share
Je ontvangt dit bericht omdat je betrokken bent bij of interesse hebt getoond in Open Overheid.


Uitschrijven van deze mailinglijst   Mijn instellingen veranderen   Aanmelden voor deze mailinglijst
 
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube