Copy
Daarom Open Overheid
Bekijk deze e-mail in je browser
Open Data in het nieuws

Het aantal beschikbare open datasets op data.overheid.nl is in 2015 verdubbeld van 3.250 naar 7.156. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Nationale Open Data Agenda 2016, die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook is deze week inkoopinformatie van de Rijksoverheid en data van de Kiesraad toegevoegd aan het Nederlandse dataportaal. 

Lees meer
10 voorbeelden van Open Data hergebruik
Open Data wordt al op heel veel manieren gebruikt. Hoe is niet altijd inzichtelijk, want het merendeel van de Open Data gebruiken organisaties in interne processen. Deze voorbeelden van Open Data gebruik krijgen we niet te zien, maar zijn er wel. Er zijn ook voorbeelden die wel tot publiek toegankelijke toepassingen leiden. Lees meer
“Zonder internettechnologie hadden we nooit een Open Data beweging gehad”
Op het terras van Dauphine in Amsterdam spraken we met Mieke van Heesewijk over openheid, Open Data en de rol van internettechnologie. "Door technologie wordt het effect van transparantie heel groot en krijgen mensen ook andere mogelijkheden om direct met elkaar zaken te doen."
 Lees het interview
Kennisbijeenkomst ‘Doorontwikkeling Open Geo-Data’
Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert een lunchlezing voor overheidsmedewerkers over de laatste ontwikkelingen rond Open Geo-Data met bijdragen uit bedrijfsleven, wetenschap en overheid.
Meer informatie en aanmelden
Maatschappelijk Aanbesteden
Samenwerken, openstaan voor nieuwe en onverwachte invalshoeken, een Open Aanpak, krijgt vrijwel altijd als doel ‘Minder overheid, meer samenleving’ mee. In dat verband horen we vaak de begrippen ‘Right to Challenge’ en ‘Maatschappelijk Aanbesteden’. Wat is het? Hoe zit het met wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de samenleving? En wat zijn aandachtspunten voor inkopers? Lees meer
Actieplan Open Overheid 2016-2017: hoe gaan we verder?
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft dit jaar in samenwerking met tal van partijen gewerkt aan het actieplan Open Overheid 2016–2017. Eind dit jaar biedt zij het actieplan namens het kabinet aan de Tweede Kamer aan. Lees meer
“Openheid zorgt voor een nieuwe dynamiek met inwoners”
We spraken met Jeroen van Spijk, als wethouder van de gemeente Haarlem onder meer verantwoordelijk voor dienstverlening, burgerparticipatie, bedrijfsvoering en ICT. Hij is trots op de vorderingen van Haarlem op Open Data gebied. We vroegen hem waarom Haarlem zo inzet op Open Overheid, wat zijn favoriete Open Data toepassingen zijn en welke hobbels hij in de praktijk tegenkomt. Lees het interview
Open Data in Haarlem in beeld
Tijdens het interview met Jeroen van Spijk filmden we delen van het gesprek. Bekijk het filmpje:
“Je kan er over praten tot je een ons weegt, maar ik probeer het altijd om te zetten naar actie”
Willy Bakker werkt bij de Provincie Groningen als informatieadviseur. Daarnaast is ze actief bij het Visserij Museum en Geo-Data initiatieven. Haar praktische benadering vormt een rode draad: "Ik wil ook nog wel beter leren programmeren, ik ben het zat dat ik bij hackathons altijd in het publiek zit terwijl andere mensen mooie dingen maken." Lees het interview
“De publieke tribune is er niet voor niets”
Rogier van der Sande is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Hij is al jaren een warm pleitbezorger van Open Overheid. In het coalitieakkoord van de provincie (2015-2019) is 5 miljoen euro gereserveerd voor expliciete doelstellingen op het gebied van transparantie en openheid. Van der Sande: “We zijn al bezig, maar nu kunnen we echt grote stappen gaan zetten”. 
Lees het interview
Share
Tweet
Forward
Share
Je ontvangt dit bericht omdat je betrokken bent bij of interesse hebt getoond in Open Overheid.


Uitschrijven van deze mailinglijst   Mijn instellingen veranderen   Aanmelden voor deze mailinglijst
 
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube