Copy

Nieuwsbrief Augustus 2015

We hebben een paar progressieve maanden achter de rug bij de LSZ! Naast het feit dat we hard werken aan een sterk projectplan voor de toekomst, is inmiddels de documentaire reeks 'Beschadigd' op tv verschenen, en dat heeft nogal wat stof doen opwaaien in Nederland. Meer hierover in het artikel Tipje van de sluier.

Verder komen we, aan de hand van drie vragen, meer te weten over Jaella, coördinator bij de LSZ. Hilke Bolhuis introduceert haar gespreksgroep The Work. En we geven wat meer informatie voor familieleden en betrokkenen van mensen die zichzelf beschadigen.

We hebben veel aanmeldingen binnengekregen van mensen die vrijwilliger willen worden. Jaëlla en Andrea zijn bezig deze mensen in te werken, want sinds de documentaire weten meer mensen ons te vinden, wat resulteert in meer telefoontjes en mailtjes. We hebben het lekker druk. 

Geniet van de zomerse dagen. 

Bijeenkomsten voor familieleden en betrokkenen van mensen die zichzelf beschadigen!

"Als je ontdekt dat iemand in je nabije omgeving zichzelf beschadigt, wil je dat vaak in eerste instantie niet geloven.
Je bent geschokt, kwaad, bang en weet niet wat je ermee moet. Dit is een heel normale reactie." 

De LSZ organiseert bijeenkomsten voor familieleden en naasten van mensen die zichzelf beschadigen. Ervaringsdeskundigen van de LSZ geven informatie over zelfbeschadiging en wat mogelijke achterliggende oorzaken kunnen zijn.Ook hebben zij een gedeelte van hun eigen geschiedenis met zelfbeschadiging verteld. De deelnemers hebben hun ervaringen kunnen delen, ze hebben handvatten gekregen voor het omgaan met de zelfbeschadiging van hun familielid of naaste en zij hebben steun en begrip bij elkaar gevonden.

Als u interesse heeft in deze bijeenkomsten of meer informatie wilt, kunt u kijken op onze website www.zelfbeschadiging.nl of mailen naar stichting@zelfbeschadiging.nl
 
Gespreksgroep The Work - Onderzoek je gedachten
 
Heb jij ooit wel eens stilgestaan bij of je je gedachten wel zou moeten geloven? Ben je je wel eens bewust geweest van wat het geloven van stressvolle gedachten met je doet? Hoe zou het zijn als je al je stressvolle gedachten kunt onderzoeken, zodat je meer rust en energie ervaart? Niet omdat je de stressvolle gedachten 'omdenkt' of er helpende gedachten tegenover zet, maar omdat ze niet eens meer in je opkomen. In vier bijeenkomsten zijn de deelnemers van de the Work Gespreksgroep hier mee aan de slag gegaan.

In november 2014 op de Lotgenotendag van de LSZ en in januari en februari 2015 hebben drie kennismakingsworkshops "the Work" plaatsgevonden. Deze workshops zijn met positieve reacties ontvangen, genoeg reden om een meerdaagse cursus aan te bieden! Lees op onze website meer over de cursus en de positieve reacties hier op.

http://zelfbeschadiging.nl/gespreksgroep-the-work-onderzoek-je-gedachten/
 
Drie vragen aan… Jaëlla
 
Wat doe je bij de LSZ?
 Bij de LSZ ben ik coördinator van het kantoor. Ik ben twee dagen per week aanwezig en dan verantwoordelijk voor:
Mails beantwoorden
Telefoon beantwoorden
Nieuwe vrijwilligers aannemen en inwerken
Het inloopspreekuur
Gesprekken met lotgenoten en bondgenoten zowel op kantoor als bij hen thuis
 Verder ben ik medeorganisator van de bondgenotenbijeenkomsten, geef ik voorlichting, help ik mee op lotgenotendagen en SIAD.
Ik vind het, ondanks flinke last van zenuwen, leuk om mee te doen met interviews en documentaires en dergelijke.
 In de toekomst hoop ik dat de LSZ flink kan groeien in omvang en verantwoordelijkheden. Ik zou graag meehelpen aan bijvoorbeeld een opvanghuis voor jongeren. Verder hoop ik mijn werkzaamheden met betrekking tot de bondgenoten verder te kunnen uitbreiden. Meer en vaker bijeenkomsten organiseren en familieleden met elkaar in contact brengen.
Ook zou ik graag meer voorlichting in de gezondheidszorg zien, bijvoorbeeld bij GGZ, ziekenhuizen en dokterspraktijken.
 
Wat inspireert jou in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven voel ik me vooral geïnspireerd door mijn werk bij de LSZ. Ik vind het heel bijzonder samen te werken met een groep mensen die hun eigen ervaringen inzetten om anderen te helpen. 
Verder haal ik mijn inspiratie uit een hele fijne warme groep familie en vrienden die ik om me heen heb, uit de natuur op mooie wandelingen en in mijn tuin en uit muziek luisteren.
 
Ben je blij met de vrijwilligers die zich hebben gemeld?
Het is fijn dat zoveel nieuwe vrijwilligers zich hebben aangemeld.  Natuurlijk kost het wel tijd om ze in te werken. Dus op het moment is het wel zwaar om mijn eigen werkzaamheden uit te voeren. Maar ik ben blij dat we op de langere termijn een grotere groep hebben om het werk te dragen.
Onze nieuwe vrijwilligers zijn:
 Iris Peelen
Rachel Schreijnders
Lena Meyskens
Myra Stuger
Tilly van Oosten

Maar liefst vijf nieuwe enthousiaste vrijwilligers.De meesten worden nog ingewerkt. Ze gaan zich bezig houden met uiteenlopende zaken, waaronder de nieuwsbrief, mailmaatjes en administratie. Zij hebben zelf een korte introductie geschreven die je kunt terugvinden op de website:

http://zelfbeschadiging.nl/nieuwe-vrijwilligers
We kunnen natuurlijk nog meer hulp gebruiken. Dus mocht je willen bijdragen aan de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, vul een aanmeldingsformulier in op onze website!
‘Een tipje van de sluier’
 
Meer openheid rondom het taboe zelfbeschadiging is waar de LSZ onder andere naar streeft.
Met de documentaire “Beschadigd”, uitvoerig beschreven op onze website, heeft Jessica Villerius een geslaagde stap in de goede richting gezet.
Ze sprak, voor de serie op de NCRV begon, over zelfbeschadiging bij RTL Late Night met Umberto Tan. 
Mede dankzij lotgenoot Arnold die ze had meegenomen is er daar al een hoop inzicht gegeven over zelfbeschadiging aan een groot publiek.

.
Kamervragen
Vooral het feit dat veel mensen die zichzelf beschadigen bij de EHBO en huisartsenposten weinig tot geen begrip konden verwachten werd hoog opgenomen.
De SP stelde kamervragen, kamerlid Leijtens, wil artsen wijzen op hun eed en zorgen dat de arts die onverdoofd hecht voor de tuchtraad komt.

De LSZ heeft zijn achterban gevraagd om, als er sprake is van een onjuiste bejegening door een instanties,deze klachten naar buiten te brengen d.m.v. brief of aangifte.

Momenteel vindt de Inspectie van de Gezondheidszorg het aantal klachten nog te weinig om een formeel onderzoek te starten naar misstanden 
bij spoedeisende diensten die te maken krijgen met mensen die zichzelf beschadigen.
Er schijnt wel een brief te zijn uitgegaan naar alle relevante koepelorganisaties met de oproep om de aandacht voor betere bejegening van mensen die zichzelf beschadigen te verscherpen. Ondertussen blijft de LSZ er natuurlijk bovenop zitten en probeert het debat gaande te houden.

Afwikkeling
De LSZ heeft van begin tot eind medewerking verleend aan Jessica Villerius. De lotgenoten die worden gevolgd in de serie zijn allemaal bekend bij de LSZ en velen zijn ook via hen geworven.
Verder hebben verschillenden ervaringsdeskundigen hun input kunnen geven bij de documentaire. Ook is er voor degenen die meewerkten aan de documentaire een eindgesprek en verdere begeleiding geboden.

Tipje van de sluier
Jessica is een documantairemaakster op het scherpst van de snede, niet toevallig dat ze zelfbeschadiging aanpakte. De aanwezigheid van de LSZ heeft meegeholpen aan een diepte en openheid in de documentaire die taboe-doorbrekend is geweest en mensen heeft bereikt die niet, of nauwelijks enig idee hadden dat er mensen zijn die zichzelf beschadigen en waarom zij dit doen. Maar ook mensen die zich juist herkennen in de verhalen.

Het was belangrijk dat deze documentaire serie op tv kwam. Dat wist Jessica Villerius, dat wist de NCRV en dat wist de LSZ. Samen hebben zij een groot publiek bereikt en de sluier ietwat opgelicht van een probleem waar 
liever niemand over praat.
 
“Eén op de vier tieners beschadigd zichzelf weleens’ 

door Myra Stuger
Wij hebben uw steun hard nodig!
 
De LSZ werkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers en de kennis en ervaring die wij in huis hebben is van onschatbare waarde, het inzetten van die kennis kost geld.
Wij zijn tot nu toe afhankelijk van donaties en fondsen. Wij krijgen géén subsidie. 
Om wel in aanmerking te komen voor structurele subsidie zijn vaste donateurs onmisbaar.
Wordt donateur en help ons helpen.
 
Voor een schamele 2,50 per maand (30 euro per jaar) bent u vaste donateur en ondersteunt u de vooruitgang van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.
 
Als u zich op welke wijze dan ook verbonden voelt met het goede werk dat de LSZ doet, kunt u een donatieformulier downloaden op de website  of aanvragen per post of telefoon.
 
Namens iedereen bij de LSZ hartelijk bedankt en een fijne dag!
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp