Copy
Nordiskt Vattenskadeseminarium 2015 nyhetsbrev - #4
View this email in your browser

Tack för att du deltog i Nordiskt Vattenskadeseminarium!

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2015 hölls den 25–27 augusti på Haikko Gård i Borgå i Finland med 140 deltagare från alla nordiska länder. Seminariet på Haikko samlade nordiska fastighetsägare, företagare, konsulter, försäkringsbolag och myndighetsrepresentanter.
 
Avsikten med seminariet var att utbyta information och kunskaper om vattenskador, knyta nya kontakter och medverka till vattenskadesäkert byggande i Norden. Vi hoppas att seminariet åtminstone i någon mån lyckades uppnå dessa mål. Det finns ännu mycket att göra i branschen, och arbetet fortsätter.
 
Tack till alla deltagare och föreläsare vid seminariet! Ni bidrog alla till ett uppbyggande seminarium och till givande nordiskt samarbete inom vattenskadesäkert byggande. Presentationerna från seminariet hittar du på Nordiska vattenskadegruppens webbsidor: www.teknologisk.dk/nordisk-vandskadegruppe/seminar-2015/25275.
 
Dela gärna med er av kommentarer och tankar om seminariet på Haikko:

  • Hur fungerade seminariearrangemangen (plats, seminarieutrymmen, kvällsevenemang, service)?
  • Var det något du hade velat ägna större eller mindre uppmärksamhet?
  • Har du idéer om hur Vattenskadeseminariet kunde utvecklas?
  • Nämn de 1–3 bästa presentationerna.

 Vänligen skicka kommentarerna till följande adresser:
kaisu.lindroos@ymparisto.fi och kaisa.kauko@ymparisto.fi

Nästa gång arrangeras Vattenskadeseminariet i Korsør i Danmark den 29–31 augusti 2017. Ni är alla hjärtligt välkomna dit!

 
God jul och gott nytt år!

Copyright © 2015 Konffa Ab, All rights reserved.
Nyhetsbrev Vattenskade 2015 Miljöministeriet kontaktlist

Our mailing address is:
info@konffa.fi                   

unsubscribe from this list    update subscription preferences