Copy


Voorste-kruisbandonderzoek
Nieuwsbrief 8, januari 2016 


Beste collega,

In deze nieuwsbrief gooi ik het over een andere boeg. Dit keer niet de vaste rubrieken "Wat bekend is uit recent wetenschappelijk onderzoek" en "Achter de schermen", maar een uitgebreide beschrijving van de eindmeting en de resultaten hiervan bij de eerste 25 patiënten.

Metingen

De metingen die ik uitvoer als de patiënt komt voor de eindmeting, zijn metingen die in principe door iedere fysiotherapeut uitgevoerd kunnen worden! Mijn advies is dan ook om de eindmeting vooral als controle te gebruiken; je kan zelf de metingen al uitvoeren voordat je de patiënt instuurt naar mij.
Zorg in elk geval voor de volgende metingen (allemaal te bekijken via mijn YouTube kanaal):
- krachtmetingen van quadriceps en hamstrings (evt. glutei). Het maakt niet uit of je dit isometrisch met een hand-held dynamometer doet, isokinetisch met een Biodex/Cybex of met een 1 RM meting. Mijn advies is wel dat je spiergroepen geïsoleerd test. Streef naar een Limb Symmetry Index (LSI) van minimaal 90%.
- hoptesten (bij voorkeur de testbatterij van Gustavsson). Ook hier is een LSI van minimaal 90% gewenst.
- 2- en 1-benige meting voor de kwaliteit van bewegen, waarbij je op zijn minst kijkt naar de romp (afwezigheid lateroflexie, voldoende flexie) en de knie (voldoende flexie, geen dynamische knievalgus).

Wanneer insturen voor de eindmeting?
Ik wil de patiënt graag meten op het moment van terugkeer naar sport. Terugkeer naar sport wordt hierbij gedefinieerd als het moment waarop normaal gesproken de patiënt ontslagen wordt bij de fysiotherapeut en weer volledig zelfstandig zijn of haar sport gaat beoefenen. Voor de goede orde: het maakt daarbij niet uit of de patiënt zijn of haar oorspronkelijke sport weer oppakt of tevreden is met hardlopen!

Resultaten eerste 25 patiënten
- 10 van deze patiënten (40%) heeft de eindmeting niet gehaald.
- De meest voorkomende reden van het niet halen van de eindmeting is een te lage hamstringkracht (LSI <90%) in het geopereerde been.
- Deze patiënten krijgen van mij allemaal het advies om in overleg met hun fysiotherapeut door de gaan met trainen. Ook de fysiotherapeut zelf breng ik hiervan op de hoogte. De patiënt mag daarna altijd terugkomen voor een hermeting.

Heb je nog vragen of ben je nieuwsgierig hoe ik de metingen uitvoer? Je bent altijd welkom om met je eigen patiënt mee te komen! Verschillende collega's hebben dit al gedaan en dat resulteert altijd in mooie gesprekken en goede discussies! Natuurlijk mag je me ook altijd een e-mail sturen via n.engelen@viasana.nl.

Het aantal geïncludeerde patiënten op dit moment is

182
 
  • Nog 68 inclusies te gaan...
  • Hiervan is 70% man en 30% vrouw
  • 169 van hen zijn al geopereerd
  • 25 sporters hebben hun revalidatie al afgerond en een eindmeting gehad
Heeft u een interessant item voor deze nieuwsbrief of zijn er vragen?
Stuur me dan gerust een e-mail: n.engelen@viasana.nl. De nieuwsbrief is ook terug te lezen op mijn website www.nickyengelen.nl

Hartelijke groet,

Nicky Engelen-van Melick
Fysiotherapeute
Sportfysiotherapeute i.o.
Bewegingswetenschapper
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Deze nieuwsbrief verschijnt elke 2 maanden.
Copyright © 2015 KneeSearch, All rights reserved.


afmelden