Copy
BUTLLETÍ Núm 5 


LES ASSOCIACIONS DELS POLÍGONS DE GRANOLLERS 
us informen

Les Associacions dels polígons industrials de la ciutat de Granollers continuen actives, promovent millores en la gestió dels espais i articulant el teixit industrial de la ciutat. 
Dins del marc d’actuació de millora d’infraestructures al Polígon, l’Associació d’Empresaris i Propietaris de Coll de la Manya hem aconseguit una ampliació de la zona d’aparcament que vam impulsar el passat 2015 al carrer Galileu Galilei, oferint més places a partir de l’adequació d’un terç de la zona verda que hi ha actualment al costat de l’actual aparcament. Aquesta actuació es preveu  que  s’acabi abans de l’estiu.

Un dels pilars de l’AEP Coll de la Manya  és la interrelació entre empresaris i propietaris dels polígons per compartir coneixement i fomentar el teixit industrial del territori. Per això, el passat 2 de març vam realitzar una jornada networking, juntament amb l’AEP Font del Radium i l’AEP El Congost i Jordi Camp. La trobada es va fer a Can Muntanyola i va comptar amb més de 40 empreses participants. Al llarg de la jornada, dinamitzada per Antoni Porras, Speaker & Networking Coach i professor de la UPF, es va aconseguir identificar sinergies i els empresaris van tenir la oportunitat de trobar punts en comú per generar negoci i possibilitats de millorar de la seva competitivitat.

El dinar amb l’Alcalde de Granollers és una trobada que l’Associació considera de vital importància, per posar en comú amb l'administració, les necessitats i objectius de les empreses. Enguany, el dinar es farà el dilluns 6 de juny, a la Fonda Europa, de manera conjunta entre les AEP Congost i Jordi Camp i l’AEP Font del Ràdium.  Esperem que sigui una jornada productiva. Us recordem que totes les empreses situades als polígons Coll de la Manya, Font del Ràdium, Congost i Jordi Camp esteu convidades.

Ens agradaria destacar que seguim sumant esforços entre les empreses i aquest any 2016 hem seguit augmentant la massa crítica de l’Associació.

Us animem a que totes les empreses participeu d’aquesta iniciativa que des del 2008 lluita pels vostres interessos.
Més informació: info@colldelamanya.com

Eduardo García
President AEP Coll de la Manya
 
L’any 2015 l’Associació d’Empresaris i Propietaris del P. I. Font del Ràdium es va centrar en impulsar les millores dels serveis i infraestructures del Polígon. Durant el 2016 volem prioritzar un altre dels pilars que sostenen l’Associació: la relació entre les empreses.

Per aquesta raó, el passat 2 de Març, juntament amb l’AEP Coll de la Manya i l’AEP El Congost i Jordi Camp, es va organitzar una jornada networking per tal de compartir coneixement i promoure  la nostra representativitat dels polígons a Granollers.

Les tres associacions dels polígons que es van trobar representen al voltant del  15% dels ocupats de la ciutat, amb més de 3.800 persones treballadores. En conjunt, les empreses associades dels tres polígons facturen pràcticament 200 milions d’euros anuals. Per aquesta raó, és important tenir la oportunitat de crear sinergies entre els diferents polígons,  ja que són una font d’ingressos i treball important al territori.

Aquest any, l’Associació s’ha volgut sumar a la iniciativa de l’AEP Coll de la Manya i, el proper 6 de Juny també ha convidat totes les empreses del polígon a participar al dinar amb l’Alcalde de Granollers. Esperem que sigui una trobada positiva i que doni la oportunitat als empresaris de dir la seva davant les administracions.

Sense deixar de banda l’objectiu de millorar els serveis que s’ofereixen al polígon, l’Associació ha arribat a un acord amb l’empresa Vial Públic per oferir als associats un 50% de descompte en els seus serveis. S’han col·locat uns panells informatius a les entrades del polígon per tal que les empreses que ho desitgin puguin estar anunciades per facilitar-ne l’accés.

Si vols seguir augmentant la representativitat de l’Associació per sumar esforços i ser cada dia més competitius, suma’t a l’AEP Font del Ràdium!

Per més informació: www.poligonfontdelradium.com

 
Núria Martínez
Presidenta AEP Font del Ràdium
Us animem a contactar amb les associacions del vostre polígon per saber com us pot ajuda formar-ne part.


En primer lloc, volem informar de que el canvi de denominació de l’Associació ja és una realitat. L’Associació d’Empreses del polígon Cal Gordi Cal Català ha passat a denominar-se Associació d’Empreses dels polígons del Circuit i a integrar formalment les empreses dels polígons que envolten el Circuit, tant de Granollers com de Montmeló.

L’aprovació del nou nom es va fer durant una assemblea extraordinària el passat mes de març que també va renovar la Junta Directiva de l’entitat. La nova Junta Directiva està composada per empreses tant de la vessant de Montmeló com de Granollers i compta també amb el Circuit de Barcelona-Catalunya com a membre.

Seguim creixent en el nombre d’associats, i aquest fet, sumat a la trajectòria de més de tres anys que té l’entitat, ens ha portat a voler professionalitzar la gestió. Properament comptarem amb els serveis de gestió d’un especialista que ens ha de permetre accelerar els projectes en curs i impulsar-ne de nous.

Entre els temes que estem treballant de manera més avançada destaquem la nova senyalització prevista a la sortida 13 de l’AP7, la nova senyalització horitzontal de l’aparcament de camions del polígon o la coordinació entre les empreses del polígon i el Circuit durant la celebració dels grans premis.

A part d’aquests elements concrets, valorem molt positivament el coneixement mutu entre les empreses del polígon, que ha donat lloc a l’aprofitament d’oportunitats comercials i a identificar aspectes d’interès comuns sobre els que estem treballant. Val a dir que a la darrera assemblea, celebrada al Circuit de Catalunya, van assistir més de 20 persones representants del teixit industrial i de serveis de l’àmbit territorial de l’associació, pràcticament un terç del total d’empreses censades.

Si esteu interessats a formar part de l’associació o teniu propostes concretes, ens podeu contactar a calgordicalcatala@gmail.com
 

Juanjo Ibáñez
President AEP Cal Gordi-Cal CatalàL’Associació del Polígon Palou Nord continua treballant per l'assessorament i defensa dels empresaris associats i la millora en les necessitats del polígon.
 
S'ha millorat la senyalització referent a les empreses que estan ubicades al Polígon a través de la introducció d'un codi QR als directoris instal·lats al polígon. Totes aquelles empreses associades que hi apareguin, podran incloure tota la informació que desitgin de la seva empresa.
 
Un altra de les qüestions que s’han dut a terme és l’estudi d'una compra conjunta d’energia per part de les empreses del polígon per accedir a preus més competitius.
 
Davant de la preocupació de la seguretat al polígon, estem millorant també la qualitat del servei.
 
A la seu disposem d'un desfibril·lador amb personal qualificat, concretament a les instal·lacions de la Federació Catalana de Futbol, millorant així els punts d’instal·lació d'aquests aparells a Granollers i als polígons industrials.

Us animem a formar part d’aquesta iniciativa. 

Més informació contacteu amb comunicacio@uei.cat

Pepita Maymó
Presidenta AEP Palou Nord
Si voleu estar al dia del que succeeix als polígons de Granollers, podeu seguir la secció T'informem de la web de Can Muntanuyola.

Des de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels polígons Congost i Jordi Camp volem informar de què al llarg d’aquest primer any  no hem parat de créixer! Moltes empreses s’estan sumant a la iniciativa per tal d’intentar millorar dia a dia la seva situació i aconseguir uns serveis de qualitat i uns polígons industrials referents  a Granollers.

Entre els projectes relacionats amb els serveis,  aquest any 2016 s’han establert com a objectius prioritaris seguir amb els estudis de demanda agregada d’energia, donat que han ofert fins a un 42% d’estalvi en algunes de les empreses adherides al projecte; iniciar un estudi de la viabilitat d’una proposta de millora de la seguretat als polígons; oferir un acord del 50% de descompte en el servei d’anunci als panells informatius de les entrades dels polígons que ofereix l’empresa Vial Públic i realitzar un estudi sobre l’interès real que puguin tenir les empreses per tirar endavant projectes relacionats amb la mancomunació de residus i PRL.
Per tal de donar a conèixer l’Associació a la resta del territori i empreses que es troben als polígons, l’AEP Congost i Jordi Camp va decidir sumar-se a la Jornada de Networking del passat 2 de Març amb les altres dues associacions. El President de l’AEP va comentar: “des de l’Associació valorem de forma molt positiva aquestes sessions, que ens ajuden a treballar amb proximitat i generen sinergies molt positives per al desenvolupament comercial de les nostres empreses i per a compartir coneixement”.

Com a Associació que forma part de Granollers, el proper dilluns 6 de Juny també participarà al dinar que es farà amb l’Alcalde de Granollers al restaurant Fonda Europa. Recordar que totes les empreses dels dos polígons que agrupa l’Associació, esteu convidades.

Esperem que a finals d’any puguem seguir anunciant que tot i ser una Associació nova, assolim els objectius i seguim creixent per tal de sumar esforços i aconseguir, dia a dia, una millora de les condicions de les empreses que hi formen part.

Per més informació: info@picampcongost.cat

Joan Grau
President AEP Congost i Jordi Camp

Des de la Unió de Comerciants Ramassar Nord, es continua treballant per tal de millorar les infraestructures del nostre entorn, tant en l’àmbit urbanístic com en l’àmbit de telecomunicacions, ja que els darrers mesos s’ha pogut assolir un acord amb l’empresa Grup Gurbtec que tracta telefonia fixa i mòbil i també fibra òptica per fer instal·lació a aquelles empreses que així ho han demanat i a un preu molt competitiu.
 
Per altra banda, en diferents reunions amb l’Ajuntament s’ha demanat entre d’altres, la remodelació dels carrers Montseny i Dionís Puig, afectant eliminació d’arbres a les voreres on hi ha naus comercials, reorganització dels encreuaments, eixamplament del pas de vianants, millora en la il·luminació i reubicació de contenidors, tot això amb l’objectiu de donar una millor imatge del nostre espai, més amplia i transitable pels vianants.
 
El tema de reciclatge i tractament de residus, molt important per nosaltres a causa del nombre d’establiments de restauració de la nostra zona, cada vegada més alt, fa que de forma continuada es tracti amb el departament de medi ambient de l’Ajuntament, en la recerca d’una millora progressiva en la qualitat dels serveis.
 
Pròximament tindrem operativa la pàgina web (http://www.elramassar.com/), on podreu contactar amb totes les empreses que conformen la nostra associació i que participen activament en la recerca de totes aquestes millores.
 
Us hi animem a conèixer-nos. Més informació:
area@areaeconòmicalegal.com

 
Salutacions,
Mario Ortega
President Associació de Comerciants del Ramassar Nord
 
Presència de les Associacions dels Polígons de Granollers a l'etand de la Fira de l'Ascenció.

Els polígons de Granollers van ser aquest any el tema central de l'estand institucional de la 66a. Fira de l'Ascenció de Granollers, celebrada del 5 al 8 de maig.

L'estand mostrà els indicadors dels set polígons industrials que hi ha a la ciutat va destacar l'existència d'associacions representatives del teixit a cada un d'ells. 

Per més informació contacteu amb el Servei d'Empresa de Granollers Mercat a  empresagm@ajuntament.granollers.cat
Amb el suport de:Copyright © 2016 Granollers Mercat, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp