Copy
BUTLLETÍ Núm 2
 clica aquest enllaç si no veus correctament aquest correu

LES ASSOCIACIONS DELS POLÍGONS DE GRANOLLERS 
us informen 

 4 Associacions / Més de 100 empreses col·laborant

Amb la seva implicació activa en la gestió i millora de la competitivitat dels espais industrials, afavoreixen la competitivitat del teixit present.

Us animem a contactar amb elles per saber com participar.

L’Associació d’Empresaris del Polígon Font del Ràdium segueix vetllant pels interessos dels empresaris i empresàries davant l’administració i treballant per millorar la competitivitat de les empreses.

En aquest sentit, estem treballant en la millora de les infraestructures sobretot en les telecomunicacions, per poder millorar la competitivitat de les empreses ubicades al polígon, i altres temes com la senyalització, important tant per la imatge com per la promoció de l'espai. A més, treballem per solucionar els conflictes cívics que es poden ocasionar de forma puntual, i per intermediar amb l’Ajuntament sobre temes urbanístics, administratius o fiscals, entre d’altres.

Un dels projectes a destacar d’aquest darrer semestre és el de demanda agregada d’energia. Les empreses que s’han adherit a aquesta iniciativa han estalviat en alguns casos fins a 11.000€ anuals.

Seguint en aquesta línia, i amb l’objectiu d’optimitzar costos i recursos, es treballarà l’any vinent en la possibilitat de mancomunar la gestió dels residus entre els empreses del polígon.

Es per tot això, que us animem a contactar amb nosaltres i informar-nos de les vostre necessitats per poder trobar la solució entre tots.

Web www.poligonfontdelradium.com
Correu info@poligonfontdelradium.com
 
Emma De Lapuente
Presidenta AEP Font del Ràdium
 


L'Associació d'Empresaris del Polígon Palou Nord ha centrat la seva activitat durant el segon semestre en dos àmbits principals: telecomunicacions i seguretat.
 
Pel que fa a les telecomunicacions, l’Associació ha estat perfeccionant la connexió de la fibra a diferents associats que restaven per connectar i ha ampliat el servei cap a la telefonia mòbil.
 
S'ha arribat a un acord amb una operadora de 4G per a empreses (per a filials dels associats fora del polígon) millorant tarifes i eliminant costos d'implantació.
 
En temes de seguretat, s'han estat testant proveïdors de sistemes d'alarma i seguretat per buscar solucions mancomunades i negociació de preus envers els consums unificats.
 
L’Associació ha estat treballant altres elements d’articulació i servei a les empreses associades, entre d’altres:
 
  • Recollida d’informació sobre la possibilitat de realitzar un directori conjunt
  • Prospecció de llocs de treball per a persones discapacitades.
 
Hem atès 68 peticions individuals dels empresaris i empresàries relacionades amb diferents àrees de demanada d’ajut o consulta.

Per contactar amb nosaltres:  innovacio@uei.cat

Pepita Maymó
Presidenta AEP Palou Nord
 
El darrer trimestre de 2014 s'ha posat en marxa un projecte per iniciar el procés de creació d'una Associació als polígons industrials Jordi Camp i El Congost. 


L'Associació d'Empreses del Polígon Industrial Cal Gordi-Cal Català ha fet realitat al novembre de 2014 la posada en marxa d’un servei de banda ampla a través de radiofreqüència que permetrà a les empreses del polígon millorar la qualitat de les seves telecomunicacions i accedir a serveis avançats relacionats amb les TIC, sense haver d’assumir un cost elevat. En aquesta iniciativa han participat diferents entitats, com ara l’Anella Industrial, el Circuit de Barcelona-Catalunya o Granollers Mercat.
 
Durant la segona part de 2014 es va celebrar la primera Assemblea de l’Associació, i en aquesta es van definir noves àrees d’interest a impulsar, en particular temes relacionats amb la mobilitat en transport públic i aspectes relacionats amb la seguretat.

També es va acordar plantejar la incorporació a l’Associació a totes aquelles empreses a l’entorn del Circuit que no pertanyen al polígon Cal Gordi-Cal Català, en particular a les empreses de la Zona del Circuit de Montmeló. Entenem que compartim una mateixa realitat i que sumar ens pot permetre plantejar reptes més ambiciosos.
 
Per últim, hem comunicat el nostre interès a adaptar la denominació del polígon a l’entorn i facilitar d’aquesta manera la ubicació. 
 
Creiem interessant destacar que l’Associació ja compta amb més de la meitat de les activitats presents al polígon com a sòcies, un pes important pel que fa a representativitat.
 
Si esteu interessat a formar part de l’associació o teniu propostes concretes, ens podeu contactar a calgordicalcatala@gmail.com
 
Juanjo Ibáñez
President de l'Associació d'Empreses del P.I. Cal Gordi-Cal Català

 

Seguint amb els objectius de l’Associació d’Empresaris del Polígon Coll de la Maya,  vetllar pels interessos dels empresaris/es davant l’administració i organitzar trobades i activitats per millorar la competitivitat de les empreses, aquest darrer semestre hem organitzat les següents trobades:

· Dinar Networking amb l’alcalde de Granollers, per intercanviar experiències, millores, i punts de vista sobre les actuacions al polígon.
· Dinar Networking amb el Director General d’Indústria per aportar millores al sector, molt present al polígon.

A més l’Associació ha participat per solucionar els diversos conflictes cívics sorgits de forma puntual, i ha intermediat amb l’Ajuntament sobre temes urbanístics, administratius i fiscals, entre d’altres.

Pel 2015 volem seguir treballant els objectius de l’Associació, és a dir, formar grups de pressió i potenciar sinergies per defensar de manera col·lectiva els interessos. Les propostes concretes són:

· Explorar el possible desplegament de la fibra òptica per augmentar la seva connectivitat
· Promoure la mancomunitat de la gestió de residus
· Esmorzar formatiu d’empresaris i empresàries Com poden estalviar-se costos les empreses” en què es tractarà el Fast-Track com una oportunitat per a les PIMES i la reducció salarial en el marc dels estatuts dels treballadors. 

Qualsevol aportació o comunicació sempre uneix forces i beneficia l’activitat del polígon. Per això, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al següent correu: info@colldelamanya.com
 
Eduardo García
President AEP Coll de la Manya
 
Per més informació contacteu amb el Servei d'Empresa de Granollers Mercat a  empresagm@ajuntament.granollers.cat
Amb el suport de:Copyright © 2014 Granollers Mercat, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp