Copy
MEI 2015

Wijzigingen binnen het arbeidsrecht


Zoals wellicht bekend is 2015 het jaar van de vele veranderingen binnen het arbeidsrecht. Veel taken zijn gedecentraliseerd en komen bij gemeentes te liggen.
Per 1 januari zijn de eerste wijzigingen doorgevoerd, zoals het invoeren van een aanzegplicht van het einde van een tijdelijk contract. Dit dient minimaal 1 maand voor de einddatum van het contract te gebeuren. Per 1 juli worden nogmaals diverse veranderingen doorgevoerd. Lees hier om welke wijzigingen het gaat.

Voorkom stress bij werknemers
 

De balans tussen werk en privé is bij veel werknemers zoek. Dat levert veel stress op, met een mogelijke burn-out tot gevolg. 

Stress heeft direct gevolg op ons lichaam. Chronische stress is schadelijk voor onze gezondheid en ons functioneren. Er moet een goede balans zijn tussen draaglast en draagkracht, maar dat wordt in de praktijk nog onvoldoende onderkend. Het besteden van aandacht aan emotionele intelligentie en sociale steun maakt dat mensen beter bestand zijn tegen stress.
Bedrijven en organisaties hebben veel baat bij preventief stressmanagement. Je ziet nu vaak dat er pas actie wordt ondernomen in de zogeheten tertiaire fase, het moment waarop werknemers door chronische stress al ziekteverschijnselen hebben en verzuimen. Maar primaire preventie (risico-inventarisatie en -evaluatie) is ook heel belangrijk. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Drive biedt om stress bij personeel te voorkomen? Neem dan direct contact met ons op.
 

Meer dan alleen een mentaalspecialist


Drive is als organisatie bekend vanwege de mentale interventies en de op maat gemaakte trainingen maar niet iedereen weet dat Drive nog meer voor u kan betekenen. Zo werken wij samen met job- en re-integratie coaches, arbeidsdeskundigen, casemanagers en bedrijfsartsen, om op die manier het dienstenpakket zo compleet mogelijk te maken. Middels intercollegiaal overleg wordt wederzijdse kennis en ervaringen gedeeld. Hierdoor kunnen de lijnen kort worden gehouden om op die manier binnen korte tijd tot een op maat gemaakt plan van aanpak te komen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik dan hier om een afspraak te maken.
 
adres  St. Martinusstraat 70, 5911 CK Venlo
email        info@mentaalspecialist.nl     tel   077 467 40 33
internet    www.mentaalspecialist.nl      fax  077 467 39 93
 
Volg ons op LinkedIn
Volg ons op LinkedIn
Wilt u onze digitale nieuwsbrief niet langer ontvangen, klik hier