Copy
JANUARI 2015

Marokkaans-, Turks- en Spaanstalige psychologen
 

 
Wij kunnen u van dienst zijn met de inzet van Marokkaans-, Turks- en Spaanstalige psychologen. Behalve dat zij de taal spreken zijn zij ook bekend met de betreffende culturen en gebruiken.

Wanneer een medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt is als gevolg van psychische klachten is het belangrijk de oorzaak daarvan aan te pakken. Soms staat een taalbarrière en/of een cultuurverschil dat in de weg. Daarom hebben wij het afgelopen half jaar Turkse, Marokkaanse en Spaanstalige psychologen opgeleid in onze unieke DCT-methodiek. Zij spreken, naast een vreemde taal, allen ook de Nederlandse taal en fungeren zo als verbindende factor tussen de werkgever en de medewerker. Hiermee voorzien wij in een toenemende marktvraag naar psychologen die ook bekend zijn met andere talen en culturen.

Neem contact op voor meer informatie.

Transitievergoeding: ook na 2 jaar

loondoorbetaling bij ziekte

 
Volgens de nieuwe Wet Werk en Zekerheid bent u vanaf 1 juli 2015 verplicht een transitievergoeding te betalen aan uw werknemer, ook na 2 jaar doorbetaling bij ziekte. De transitievergoeding is een vorm van ontslagvergoeding die aangewend wordt om de transitie naar werk te realiseren door (om- en/of bij-) scholing of outplacement. 

U mag de kosten van re-integratie en loondienstdoorbetaling niet op de transitievergoeding in mindering brengen. Hiervoor bestaat naar de mening van de regering geen rechtvaardigheid. Met deze zoveelste verzwaring van de werkgeverslasten loont het meer en meer om de focus op verzuimbegeleiding en schadelastbeperking aan te scherpen. 

Klik hier voor het lezen van het volledige artikel.

Nieuwe medewerker

Mijn naam is Sanne Pennings, ik ben 26 jaar en woon samen met mijn partner in Venlo. Mijn hobby’s zijn reizen, sportlessen geven en hardlopen.
Vanaf 1 december 2014 ben ik werkzaam als accountmanager bij Drive. Hiervoor heb ik psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik richtte me binnen mijn studie voornamelijk op sociale psychologie en het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek, maar besloot na het afronden van mijn studie te kiezen voor het bedrijfsleven. Ik heb de afgelopen 3 jaar op de Marketing & Sales afdeling van Holland Casino gewerkt. 

Hopelijk gaan we elkaar op korte termijn zien. Mocht u vragen hebben, dan neem gerust contact met me op.
adres  St. Martinusstraat 70, 5911 CK Venlo   
email        info@mentaalspecialist.nl     tel   077 467 40 33
internet    www.mentaalspecialist.nl      fax  077 467 39 93

Ook te volgen op LinkedIn
Wilt u onze digitale nieuwsbrief niet langer ontvangen, klik hier