Copy
Bekijk deze mail in uw browser
NIEUWSBRIEF - December 2022

De eerste nieuwbrief van de ASD VHL

Beste geïnteresseerde,

Met veel genoegen presenteer ik, als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden, u onze allereerste nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal gelijktijdig met de lancering van onze website (www.ASD-Vijfheerenlanden.nl) op 19 december 2022 uitkomen.

Met de nieuwsbrief, die dus door middel van een link op onze website te lezen is, hopen wij u geregeld, in ieder geval zo vaak als nodig is op de hoogte te houden van de wetenswaardigheden binnen het Sociaal Domein en uiteraard van de activiteiten die de Adviesraad binnen haar 4 werkgroepen ontplooit.
Zo zijn onze werkgroepen bijvoorbeeld bezig met onderwerpen als mobiliteit (denk aan regiovervoer, leerlingenvervoer e.d.), Jeugd, participatie, gemeentelijke voorzieningen en veiligheid in de breedste zin van het woord. Kortom onderwerpen binnen het Sociaal Domein, waar u als ingezetene van Vijfheerenlanden dagelijks mee te maken heeft of kunt krijgen.

Als Adviesraad adviseren we direct aan het College van Burgemeester en Wethouders en zijn in die zin uw vertegenwoordigers richting het College. Wij zijn vrijwilligers met het “sociale hart” op de goede plaats, maar zijn uiteraard geen alwetende. We kunnen bij onze werkzaamheden uw steun en hulp dan ook goed gebruiken, immers alleen vanuit de gemeenschap zelf kunnen we de juiste signalen genereren. Wanneer u ervaringen wilt delen, als u zich zorgen maakt of een suggestie hebt voor verbetering op het gebied van het sociaal domein, schroom dan niet, maar neem (middels het contactformulier op onze Website) contact op met de Adviesraad Sociaal Domein, uw inbreng wordt door ons bijzonder gewaardeerd.

Wellicht raakt u geïnspireerd door de inhoud van deze eerste nieuwsbrief, ik wens u hoe dan ook veel leesplezier.

Vriendelijke groet,
Rob Oosterman, Voorzitter

Nieuws van de werkgroep Jeugd, Onderwijs en Gezondheid (JOG)

De werkgroep JOG (jeugd, onderwijs en gezondheid) heeft een gesprek gevoerd met de adviseur onderwijshuisvesting van de gemeente Vijfheerenlanden.
 
Het gesprek was aangevraagd om te spreken over de ventilatie van scholen en de voortgang van de operatie om dit te verbeteren. Het was goed om te horen dat wij als gemeente goed op schema liggen en dat er goed samengewerkt wordt met de verschillende schoolbesturen.
 
Het gesprek ging ook over het onderwijs in algemene zin en twee onderwerpen bleven bij ons “hangen”. Daar willen wij in de komende periode wat meer mee gaan doen. 
 
Het gaat om:

  • Preventieve integrale aanpak van problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij wij ook specifiek de leeftijd 12-18 willen betrekken. Wat speelt er in Vijfheerenlanden bij deze leeftijdsgroep?
  • Inrichting van speelterreinen rondom scholen. Wij zien nog steeds kale “fantasieloze” schoolpleinen. Is het niet mogelijk om hier mooie speelgelegenheden te realiseren? Biedt het gemeentelijke beleid dat onlangs is vastgesteld hier mogelijkheden?

Schil om de adviesraad

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zetten zich in om alle burgers, vooral de meest kwetsbare burgers, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur.

Dit kan de adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen uit de samenleving. Daarom zijn wij actief in contact met bewoners die ervaring hebben met gemeentelijke voorzieningen. Met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, met kerken en moskeeën. En met inwoners met een speciale deskundigheid, die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Zo bouwen wij doorgaand aan een schil van deskundigen rond de adviesraad. Zij voorzien ons van signalen en tips.

Een actieve wisselwerking tussen de schil en de adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Concreet vragen we mensen uit de schil om met ons mee te lezen rond een concreet advies. Afgelopen jaar hebben we contact gehad en op bezoek geweest bij Avres, welzijn Vianen, Samendoen en het gehandicapten platform.

Wilt u dat wij uw organisatie binnen het sociaal domein ook bezoeken? Laat ons dat dan weten door een mail te sturen naar ASD.Vijfheerenlanden@gmail.com

Facebook
Website
Copyright © 2022 Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp