Copy

Newsletter 2016 (2)

Start inschrijvingen infosessie en symposium 2/6/2016

Klik hier om het inschrijvingsformulier te openen.
Tijdens de infosessie zullen de finale versie van het "Referentiekader elektronisch voorschrift" en het e-learning platform transfusie voor artsen en verpleegkundigen voorgesteld worden.

In 2016 wordt de infosessie gecombineerd met een symposium met als thema: “Transfusiecomités in actie”.


 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan aan de transfusiecomités van de ziekenhuizen om ervaringen met verbeteracties te delen die verband houden met:
 
 1. Elektronisch (order en/of) voorschrift transfusie
 2. Elektronisch tracingsysteem van bloedcomponenten
 3. Identitovigilantie (m.b.t. identificatie voor bloedafname voor pretransfusietesten, transfusie)
 4. Patient Blood Management bij massaal bloedverlies
 5. Self-assessment bloedverbruik (bv. analyse voorschrijfgedrag :
  pre- en post transfusie hematologische parameters, indicatie transfusie)
 6. Werking van het multidisciplinair transfusieteam (incl. referentiepersoon hemovigilantie)
 7. Audit m.b.t. transfusie
De resultaten van verbeteringsacties in uw ziekenhuis kunnen in abstractvorm worden opgetekend en ingediend. De deadline voor het indienen van de abstracts wordt verlengd tot 30/04/2016. Een aantal van de ingediende abstracts zullen geselecteerd worden om te worden voorgesteld tijdens het symposium. Alle ingediende abstracts zullen gebundeld worden in een boekje. Jullie initiatieven kunnen andere ziekenhuizen inspireren. Bovendien is dit ook positief voor de visibiliteit van de inspanningen en verbeteracties van het eigen ziekenhuis.

Indien u twijfelt om een abstract in te dienen kan u raad vragen bij de projectcoördinator van BeQuinT (J. Vanden Broeck).

 
Gelieve het abstract door te sturen naar jana.vandenbroeck@health.belgium.be
Klik hier om de template voor het abstract (inclusief document met extra toelichting) te raadplegen op onze website.
Aankondiging derde nationale enquête
De enquête zal herhaald worden met deadline voor indiening op 30 september 2016.

De voorzitters van de transfusiecomités en de ziekenhuisdirecties zullen deze maand nog een brief ontvangen die meer details bevat over de enquête.
In deze brief wordt ook aandacht gevraagd voor een aantal basisvereisten inzake transfusiebeleid. BeQuinT heeft enkele rode en oranje knipperlichten vastgelegd bij een aantal standaarden die in de enquête bevraagd werden. Rode knipperlichten zijn meestal gebaseerd op wetgeving en dus hoog prioritair. De oranje knipperlichten zijn niet gebaseerd op wetgeving maar deze standaarden zijn essentieel om een goed kwaliteitssysteem voor transfusie op te zetten. Indien uw ziekenhuis 1 of meerdere rode en/of oranje knipperlichten heeft, kan u op basis hiervan prioriteiten stellen m.b.t. het transfusiebeleid in uw ziekenhuis.

Hier volgen enkele voorbeelden (tussen haakjes: verwijzing naar vragen enquête):
 1. Rode knipperlichten:
  • Samenkomst comité < 2/jaar (2.18)
  • Voorschrift regelmatig niet door arts (3.2)
  • Geen systematische vernoeming van indicatie op het voorschrift (3.1)
  • Geen procedure toediening bloedcomponenten (5.1)
 2. Oranje knipperlichten:
  • Geen referentiepersoon transfusie (2.21)
  • Geen elektronisch tracingsysteem (of in voorbereiding) (4.16)
  • < 90 % registratie van vitale parameters in dossier (5.8)
  • < 90% registratie van ernstige transfusiereacties in dossier (5.9)
Update contactgegevens
Voor opmerkingen of vragen kan u terecht bij:
jana.vandenbroeck@health.belgium.be

Copyright © 2015 BeQuinT Newsletter, All rights reserved.


This email was sent to <<E-mailadres - Adresse e-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
BeQuinT · Victor Hortaplein 40 b10 · Brussels 1060 · Belgium

Email Marketing Powered by MailChimp