Copy
Use your own custom HTML

Newsletter 2015 (2)

Workshops en jaarlijkse infosessie :

weer een succesvolle editie

Bedankt voor jullie interesse en enthousiasme!

Er waren ongeveer 160 aanwezigen op onze infosessie en workshops (maandag 8 juni 2015).

De stuurgroep neemt de gekregen feedback mee voor de organisatie van de volgende infosessie. Deze zal plaatsvinden op donderdag 2 juni 2016.

 
De werkgroep elektronisch voorschrift bereidt een infosessie voor om hun referentiekader met aanbevelingen voor te stellen.
 
Graag nemen we een korte vragenlijst af om contactgegevens te kunnen verzamelen van de betrokken software vendors en verdelers
(en/of de interne IT-dienst)
.
Klik hier om deze vragenlijst in te vullen !
Klik hier om de presentaties en het rapport Q2014 te raadplegen op de website !
Eerste modules van de werkgroep opleiding

beschikbaar als PPT op de website
De doelstelling van de werkgroep opleiding is het uitwerken van een e-learning platform om online opleiding m.b.t. transfusie aan te bieden voor artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen.

In afwachting van de lancering van het e-learning platform werden er nu 5 PPT-presentaties ter beschikking gesteld via de webpagina Publicaties van onze website:

Module 1: Organisatie van transfusie in België
Module 2: De transfusieketen: van donor tot ontvanger
Module 3: Beschrijving van bloedcomponenten
Module 6: Afname van bloedstalen voor transfusie
Module 7: Compatibiliteitsregels en testen

 
 
Klik hier om deze opleidingsmodules te raadplegen op onze website !
Interessante publicatie van de Hoge Gezondheidsraad:

massaal bloedverlies
Ter info willen we u meedelen dat de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen heeft uitgebracht omtrent de preventie en aanpak van massaal bloedverlies. 
U kunt het advies 8831 hier raadplegen.
Update contactgegevens
Voor opmerkingen of vragen kan u terecht bij:
jana.vandenbroeck@health.belgium.be

Copyright © 2015 BeQuinT Newsletter, All rights reserved.