Copy
Use your own custom HTML

Newsletter 2015 (1)

Structurele financiering hemovigilantie
De ‘functie hemovigilantie’ werd door de overheid financieel ondersteund in het kader van een pilootproject. Vanaf 2014 gebeurt deze financiering structureel volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 april 2002.

De ziekenhuisdirecties werden hiervan op de hoogte gesteld via een ministeriële omzendbrief van 9 juli 2014.
Men kan het bedrag van de jaarlijkse financiering terugvinden op de lijn 2022 van het onderdeel B4 van het Budget Financiële middelen (BFM).

De berekening van dit bedrag (voor 2014 en 2015) per  ziekenhuis  is gebaseerd op het aantal erkende bedden en in mindere mate op het aantal toegediende erytrocytenconcentraten, zoals genoteerd door het FAGG.
 
Voor meer informatie: klik hier en kijk op onze website!
Oproep referentiepersonen hemovigilantie
Woensdag 28/01/2015 vond een eerste vergadering plaats met
18 referentiepersonen hemovigilantie uit verschillende Nederlandstalige ziekenhuizen.

De doelstelling van dit initiatief is om ervaring te delen, uitwisseling van documenten mogelijk te maken via een online platform, samen te werken rond transfusie procedures, audit, analyse van voorvallen en een informatiebrochure voor patiënten .

Er werden 3 volgende vergaderingen gepland: 28/04, 16/06, 8/10/2015
(9.30u – 12.30u, in het gebouw van de FOD Volksgezondheid).
Dit interessante initiatief wordt ondersteund door BeQuinT.
Klik hier indien u (of een collega) wil deelnemen aan dit initiatief !
Infosessie: nieuwe datum, nieuw concept
De officiële inhuldiging van de nieuwe centrale vestiging van de Dienst voor het Bloed van het Rode Kruis – Vlaanderen in Mechelen vindt plaats op 4 juni 2015. Daarom werd de volgende infosessie van BeQuinT verplaatst naar naar maandag 8 juni 2015.

Zowel de resultaten van de tweede nationale enquête van BeQuinT, als een update van de activiteiten van de verschillende werkgroepen zullen toegelicht worden.

 
Daarnaast wordt een nieuw concept geïntroduceerd onder de vorm van workshops waar belangrijke thema's op interactieve wijze aan bod zullen komen.
  • In het thema "interne audit" wordt de methodologie van de interne audit voor diverse aspecten van het transfusiebeleid behandeld.
  • In het thema "self assessment" worden voorbeelden aangereikt voor het meten, analyseren en gebruiken van gegevens met betrekking tot de transfusieactiviteit in het ziekenhuis.
Het preliminair programma kan u raadplegen op onze website. Online inschrijven is verplicht! Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd.
Schrijf hier in voor de infosessie en de workshops: vóór 15 mei 2015, maximum 2 personen per ziekenhuis (limiet van 50 personen per workshop)!
Varia
  • De werkgroep elektronisch voorschrift werkt een refentiekader uit met aanbevelingen over de ontwikkeling van een elektronisch voorschrift bloedtransfusie. Dit document zal toegelicht worden in een aparte workshop in het najaar van 2015.
     
  • Graag willen we een oproep doen om de contactgegevens up te daten van de personen te die in uw ziekenhuis betrokken zijn bij het transfusiebeleid. Dit is van essentieel belang voor onze communicatie in het kader van onze activiteiten.
Update hier uw contactgegevens
Voor opmerkingen of vragen kan u terecht bij:
jana.vandenbroeck@health.belgium.be

 
Copyright © 2015 BeQuinT Newsletter, All rights reserved.