Copy
Use your own custom HTML

Newsletter 2016 (1)

Jaarlijkse infosessie op donderdag 2 juni 2016

Tijdens de infosessie zullen het document "Referentiekader elektronisch voorschrift" in zijn finale versie en het e-learning platform transfusie voor artsen en verpleegkundigen voorgesteld worden.

In 2016 wordt de infosessie gecombineerd met een symposium en een postersessie met als thema: “Transfusiecomités in actie”.

Hierbij doen we een oproep aan de transfusiecomités van de ziekenhuizen om ervaringen met verbeteracties te delen die verband houden met:
 
  1. Elektronisch (order en/of) voorschrift transfusie
  2. Elektronisch tracingsysteem van bloedcomponenten
  3. Identitovigilantie (m.b.t. identificatie voor bloedafname voor pretransfusietesten, transfusie)
  4. Patient Blood Management bij massaal bloedverlies
  5. Self-assessment bloedverbruik (bv. analyse voorschrijfgedrag :
    pre- en post transfusie hematologische parameters, indicatie transfusie)
  6. Werking van het multidisciplinair transfusieteam (incl. referentiepersoon hemovigilantie)
  7. Audit m.b.t. transfusie
Een aantal van de ingediende abstracts zullen geselecteerd worden om te worden voorgesteld tijdens het symposium. Deze keer laten we dus de ziekenhuizen aan het woord om verbeteracties m.b.t. transfusie voor te stellen
Opgelet, de deadline voor het indienen van abstracts is 8 april 2016
Gelieve het abstract door te sturen naar jana.vandenbroeck@health.belgium.be.
 
Op onze website (klik hier) kan u de template voor het abstract (inclusief document met extra toelichting) terugvinden.
Workshop incidentanalyse
Dinsdag 20 oktober 2015 werd met de steun van BeQuinT een succesvolle workshop georganiseerd voor referentiepersonen hemovigilantie m.b.t. de retrospectieve analyse van transfusie incidenten. De PRISMA en SIRE methodes werden uiteengezet met voorbeelden van transfusie incidenten. Er werden tips gegeven m.b.t. het meldsysteem, communicatie, hiërarchie en leadership, methodiek incidentanalyse en ook m.b.t. het opstellen en opvolgen van verbeteracties.

Op 13 april 2016 wordt deze workshop georganiseerd voor de Franstalige referentiepersonen.

De bedoeling is om deze workshop jaarlijks te herhalen en de uitnodiging zal ook gericht worden aan de voorzitters van de transfusiecomités. Hierbij zijn alle geïnteresseerden welkom.
 
Gids identitovigilantiebeleid
Graag kondigen wij u ook aan dat het Team QS (Kwaliteit en Patiëntveiligheid) van de FOD Volksgezondheid een gids heeft gepubliceerd m.b.t. de implementatie van een identitovigilantiebeleid in de ziekenhuizen. Deze gids werd ontwikkeld in samenwerking met kwaliteitscoördinatoren. Er komen verschillende onderwerpen aan bod: bv. identitovigilantiecomité, controle van de identiteit van de patiënt voor elke medische handeling (bv. transfusie), aanbevelingen m.b.t. identificatiebandjes en scanning, sensibilisering van patiënten en ziekenhuismedewerkers, meten en evalueren van praktijk m.b.t. identificatie.
 
Klik hier om deze gids te bekijken.
Update contactgegevens
Voor opmerkingen of vragen kan u terecht bij:
jana.vandenbroeck@health.belgium.be

Copyright © 2015 BeQuinT Newsletter, All rights reserved.