Copy
Nieuwsbrief zomer 2016
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Beste relatie,

Voor je ligt alweer nieuwsbrief 2 van De Hictoloog. In de lente van dit jaar kwam nieuwsbrief 1 uit, waarin de nieuwe bedrijfsnaam en de groeiende identiteit is geïntroduceerd. Nu staan we aan de vooravond van zomer 2016 en is De Hictoloog naar een volwassen identiteit gegroeid. Het logo heeft kleur gekregen en de website meer inhoud en body. Op 21 juni is de volwassenheid op de website dehictoloog.nl terug te zien.

Voor de totstandkoming van de nieuwe identiteit willen we graag Sanne Terpstra, Jane Lam en Laure van den Hout bedanken voor hun bijdrage. Nienke Veneboer dank voor de mooie foto’s!

Wat hebben we in deze nieuwsbrief voor je in petto? 
Charles Laurey aan het woord: over marktwerking in de zorg, zijn onmacht en verontwaardiging over de effecten van de WMO en De Coöperatie, een nieuw Nederlands poldermodel waarin burgers, aanbieders en financiers (of sponsors) in gezamenlijkheid én gelijkwaardigheid optreden.
Verder presenteert De Hictoloog 'Het Initiatief, gids voor bewust lokale initiatieven' (door Peter Hoekstra en Andreas Reigersman), John van den Hout blogt over 'Topics in de wereld wat wij leven noemen' en Marco van Alderwegen schrijft over Integrale geboortezorg: ‘Hoe groeit gras het best?'. Ten slotte tref je de aankondiging aan over de samenwerking tussen De Hictoloog en Corsten & Corsten.


De Hictoloog, samen 't verschil maken
dehictoloog.nl


  Hictoloog en bruggenbouwer Charles Laurey aan het woord   
Heeft de cliënt, patiënt en burger keuzevrijheid als het gaat om marktwerking in de zorg?
lees meer..


De blogs van april en mei jl. van Charles gemist? 

   Afgerond traject: Ondersteuning burgerinitiatief 
De Hictoloog presenteert Het Initiatief, de gids voor bewust lokale initiatieven.

De gids is de vertaling van een proces waarin een burgerinitiatief heeft geresulteerd tot de zorgcorporatie Mariënvelde, die samenwerkt met de Gemeente Oost Gelre. De breedte waar hieraan is vormgegeven, is redelijk uniek te noemen. De zorgcorporatie Mariënvelde kan daarom als proeftuin voor andere (burger)initiatieven in Nederland worden gezien.

'Veroorzaker' Peter Hoekstra en 'hervormer' Andreas Reigersman hebben in dit proces gezorgd voor de totstandkoming van een uitvoerbare vorm voor de zorgcorporatie die de vrijheid van het burgerinitiatief in harmonieuze verbinding heeft gebracht met de regelwereld van gemeentelijke, financiële- én zorgwereld. Daarnaast hebben zij voor de totstandkoming van de gids 'Het Initiatief' gezorgd.

Peter Hoekstra zal aan De Samentafel van 8 september 2016 vertellen over het proces en zijn ervaringen in deze.
Ben je er bij? Meld je dan aan via onderstaande button.

aanmelden

    Integrale geboortezorg: ‘Hoe groeit gras het best?’

De Hictoloog heeft al diverse trajecten op het gebied van Integrale Geboortezorg begeleid. Momenteel is er door de media hier volop aandacht voor. Wat is het standpunt van De Hictoloog in deze? Lees de blog van Marco van Alderwegen. lees meer..


John, ondervinder   Topics in de wereld wat wij (zorgvol) leven noemen…
Een reactie van hictoloog en ondervinder John van den Hout op vier berichten uit de media.
lees meer..
 

  Jeroen Loeffen over Ongedeeld Samenleven
Jeroen geeft antwoord op vier vragen over Ongedeeld Samenleven. Wat is dit?
lees meer..
 

Tussentijdse invullingen door Corsten & Corsten en De Hictoloog  

Corsten & Corsten en De Hictoloog gaan in samenwerking jouw tussentijdse vraag beantwoorden.

Een tijdelijke oplossing die nauw luistert. Dat is de gedachte achter een tussentijdse opdracht. Zowel voor de opdracht zelf als voor de interim manager die jouw organisatie komt versterken. Verschillende redenen kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van de vraag. Moet de rust hersteld worden? Is een meer marktgerichte aanpak gewenst? Of moet de strategie versneld doorgevoerd worden?

Corsten & Corsten zoekt samen met De Hictoloog de juiste tussentijdse kandidaat als het gaat om een managerpositie, bestuurder of toezichthouder.

De samenwerking van deze twee partijen is de perfecte match om zich te onderscheiden in de markt. Corsten & Corsten is een professionele partij die snel en adequaat invulling weet te geven aan jouw vraag. Het gedachtegoed van De Hictoloog is dat zij nooit alleen komt. Dit draagt zij dan ook uit bij de invulling van jouw tussentijdse vraag. Naast de kandidaat levert zij ook de kennis en expertise van de andere hictologen.  
En niet onbelangrijk: zij denkt mee over de regelgeving binnen de WNT-2.

Een goede tussentijdse kandidaat maakt zichzelf overbodig,
zodra hij of zij het geformuleerde doel bereikt heeft.

  Meer informatie: Corsten & Corsten, Michiel Corsten,
  06-81 42 96 22, michiel@corstencorsten.nl


De Samentafel
Het concept van De Samentafel betreft spitsuurontmoetingen met of zonder thema waarbij verbinden op inhoud centraal staat. Het is een uniek concept gebleken waardoor we samen met de 'samentafelaars' op inhoud het verschil maken.
Het geheim van de Samentafel? De vrije gespreksruimte; dit levert voor iedere bezoeker altijd iets waardevols op.

Terugblik Samentafels afgelopen periode
Een korte terugblik op de afgelopen Samentafels:

24 maart - De Geboorte van De Hictoloog. In een gemêleerd gezelschap van relaties heeft De Hictoloog zich blootgesteld en laten zien hoe zij acteert.
14 april - Giovanni J.M. Frans, bestuurder overkoepelende zorgorganisatie Bonaire heeft het concept van Added-Patient Value in Health Care (ontwikkeld door Michael Porter in Harvard) toegelicht en uitgelegd hoe hij dit wil invoeren op Bonaire. 
12 mei - De eigenstandige positie van de cliëntenraad door hictologen John van den Hout en Hedwig Kauffman. Met elkaar is gesproken over hoe de cliëntenraad op een inspirerende manier kan functioneren en hoe de cliëntenraad de verbindende schakel kan zijn tussen organisatie en cliënten. Hoe ze zelf de bron kan zijn voor haar omgeving, los van welke vorm dan ook die wordt gekozen. Belangrijk daarbij is om zelf informatie te verzamelen, erop uit te trekken, verbindingen te leggen en te zorgen voor een leuk en goed functionerend team.
19 mei - Focus integrale samenwerking en bekostiging door hictoloog en veroorzaker Peter Hoekstra. Het In voor Zorg-traject Meedoen in Zeist wordt gerealiseerd door bevlogen medewerkers van vier organisaties. Hun samenwerking en resultaat is tijdens deze Samentafel gedeeld met als doel ontstane dilemma’s rondom de samenwerking en de zoektocht naar nieuwe maatschappelijke waarden te bespreken.

  Agenda Samentafels komende periode
30 juni   - De schreeuw van Teun; gedrag van jongens in mij
                door John van den Hout, Daan Schieman en Thijs Stiphorst
1 sept.   - Open Samentafel voor en door samentafelaars
8 sept.   - Het Initiatief, gids voor bewust lokale initiatieven door Peter Hoekstra
15 sept. - Transitie JGZ door Frank Candel
29 sept. - Collectief individueel ondervinden door John van den Hout 
6 okt.     - Open Samentafel voor en door samentafelaars
13 okt.   - 
Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers door Therese Suidman
20 okt.   - Nederland zorgt voor elkaar, landelijk netwerk van burgerinitiatieven
                en alles wat daar nu speelt
 door Jan Snijders    


De Samentafel start om 17.00 uur in Bunnik.
Voor meer informatie en aanmelden:

desamentafel.nl
Copyright © 2016 De Hictoloog, samen 't verschil maken. All rights reserved.

Je ontvangt deze mail omdat wij met jouw een verbinding hebben en
daarom is onze berichtgeving wellicht interessant voor je.
Wens je voortaan geen bericht meer van De Hictoloog te ontvangen,
dan kun je je hieronder afmelden.

gegevens wijzigen of uitschrijven

Wil je in contact komen? mail@dehictoloog.nl of kijk op www.dehictoloog.nl