Copy
Nieuwsbrief lente 2017
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Beste <<First Name>>,

Lente 2017. De Hictoloog luidt haar nieuwe jaar in door middel van een lentebijeenkomst met thema ‘Samen is een werkwoord’. Oorspronkelijk hadden we hiervoor 23 maart jl. gepland, maar door het trieste bericht dat een van de geliefde broers van Hictoloog John kort daarvoor was overleden, hebben we uit respect hiervoor en het feit dat wij dit event Sámen willen doen, ervoor gekozen de bijeenkomst door te schuiven naar donderdag 11 mei a.s. We wensen John en zijn familie veel sterkte!  
 
Het volgende gedicht dragen we aan hem op:
 
Zee
Ik wil alleen zijn met de zee
Ik wil alleen zijn met het strand
Ik wil mijn ziel wat laten varen
niet mijn lijf en mijn verstand.

- Toon Hermans -
 
Waar staat Nederland in deze lente van 2017 en wat ligt er voor ons? Wat brengt de verkiezingsuitslag?! In ieder geval zijn wij als Hictoloog blij met de grote opkomst. Nu is het van belang dat deze betrokkenheid bij de politiek ook vastgehouden wordt. Dus laten we minder praten over en meer vanuit. Laten we het niet constant hebben over wat de ander verkeerd doet, maar veel meer zelf durven zeggen wat wij willen. De Hictoloog biedt de (in)formateur een Samentafel aan om met ons van gedachte te wisselen. Een Samentafel over hoe leven, zorg, werk, onderwijs en welzijn met elkaar van doen hebben. Hoe wij durven kijken vanuit de ogen van de eindgebruiker of dit nu de burger, de cliënt, de professional, de mantelzorger, de vrijwilliger betreft. Hoe wij dit belang maatschappelijk kunnen activeren, stimuleren en borgen. Dat is waar de De Hictoloog voor staat en wij hopen samen met u hieraan te werken.
 

De Hictoloog, samen 't verschil maken
dehictoloog.nlThema van De Hictoloog


De Hictoloog werkt zoals bekend van Lente tot Lente, omdat dit aansluit bij de natuurlijke life-cycle. In de lente ontstaat het nieuwe of krijgt het bestaande nieuwe inhoud, waar vier seizoenen lang mee geleefd kan worden. Op 21 maart is ons nieuwe jaar begonnen.
Ook dit jaar zal daar het Samen centraal staan en belichten we dat deze keer vanuit het vraagstuk hoe samenwerking tot stand kan komen en kan beklijven. Samen is een Werkwoord is daarom dit jaar het thema van De Hictoloog, zoals ook vermeld in de vorige nieuwsbrief. Dit thema zal inhoudelijk vorm krijgen door met Hictologen, klant-hictologen en andere partners regelmatig stil te staan bij de vraag hoe organisaties en individuen kunnen komen tot constructieve vormen van samenwerking. Vormen als middel om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Netwerken, verbindingen die meer mogelijk maken. Tijdens onze lentebijeenkomst op 11 mei geven wij hier Samen meer invulling aan. Tevens het proces dat De Hictoloog heeft doorlopen om van BV tot coöperatie te komen en het proces van de HictoVerbinding (zie volgend artikel). Enkele voorbeelden van het inhoudelijk vorm geven aan het thema Samen is een Werkwoord. Hierbij willen wij u als lezer, als betrokkene, als collega, vriend, relatie actief betrekken of, nog beter verwoord, gaat u zelf bijdragen leveren om Samen een echt werkwoord te laten zijn.De Hictoloog en haar vorm


De Hictoloog is recent getransformeerd van BV naar coöperatie. Hiermee sluiten we aan bij het gedachtegoed dat Samen Werken ons in tijden van verandering verder kan brengen. lees meer..HictoVerbinding


Een HictoVerbinding wordt aangegaan vanuit een intentie om als twee organisaties gezamenlijk op een andere manier met elkaar om te gaan, waarbij betrokkenheid, aanwezigheid en wederkerigheid centraal staan. lees meer..


Lopende en afgeronde projecten


De leden van de coöperatie zijn naast het werken aan de gezamenlijke opgave voor De Hictoloog ook zelfstandig bezig geweest met veel projecten. We doen een greep uit een aantal lopende en voltooide projecten. Lees meer..

 
Blog 'Creëer je eigen plan in plaats van je eigen excuus'
Ronald schrijft over de keuze die je maakt bij het inzetten van interim managers. lees meer..
 


Schenkkring - Leeftocht OndersteuningsFonds 


Samen 't verschil maken kan ook in mindere tijden. LOF, het Leeftocht OndersteuningsFonds, is een 'broodfonds' met leden uit het netwerk van De Hictoloog. De leden van deze schenkkring leggen in op een eigen rekening om een buffer op te bouwen. Wie langdurig ziek of anderszins arbeidsongeschikt wordt, krijgt van de anderen maandelijks schenkingen om rond te kunnen komen. Dit is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening gebaseerd op solidariteit en vertrouwen. Op dit moment heeft LOF een kleine 20 deelnemers. We zijn op zoek naar nieuwe leden: zelfstandigen, ondernemers die een aanvulling op of (gedeeltelijk) alternatief voor een AOV zoeken. Interesse? Voor meer informatie over hoe de schenkkring werkt, kun je altijd contact opnemen met Sebastiaan, Charles, of Andreas (bestuur LOF). E-mail: lof@dehictoloog.nl.

De Samentafel
Het concept van De Samentafel betreft spitsuurontmoetingen met of zonder thema waarbij verbinden op inhoud centraal staat. Het is een uniek concept gebleken waardoor we samen met de 'samentafelaars' op inhoud het verschil maken.
Het geheim van de Samentafel? De vrije gespreksruimte; dit levert voor iedere bezoeker altijd iets waardevols op.


Terugblik van enkele Samentafels in de afgelopen periode

Gedragsverandering bij Burgers  | maart 2016   
"In maart 2016 heb ik de Samentafel 'Gedragsverandering bij Burgers' bijgewoond in verband met mijn afstudeeronderzoek naar burgerparticipatie aan de kunstacademie in Den Bosch. Afgelopen zomer ben ik hiermee succesvol afgestudeerd als grafisch ontwerper. Mijn ontwerp Buurtidee is genomineerd voor de Jheronimus Award van de gemeente Den Bosch en mijn onderzoek Burgerinitiatief en de rol van de ontwerper is genomineerd voor de Avans Afstudeerprijs. Buurtidee is een campagne en website die burgers ondersteunt bij de uitvoer van hun initiatief door hen stap voor stap in het proces te begeleiden. Momenteel ben ik op zoek naar mogelijkheden om een pilot te draaien met mijn ontwerp om zo mijn idee verder te ontwikkelen. Meer informatie over Buurtidee is te vinden op mijn site: rozemarijnoudejans.nl/buurtidee/.
Ik wil de betrokken Hictologen bedanken voor hun bijdrage aan mijn onderzoek en ik kom graag een keer vertellen over mijn project tijdens een van de Samentafels",
Rozemarijn Oudejans.


Collectief Individueel Ondervinden - Het filmgesprek door John van den Hout | februari 2017
Een bijzondere ontmoeting met aanwezige Samentafelaars, die elkaar nog niet allemaal kennen. Hictoloog John van den Hout neemt ons mee naar een andere sfeer, een andere manier van ontmoeten, waarbij Jung de inspiratiebron is. In een gesprek neem je altijd je eigen referentie mee. Als je je daar bewust van bent en open staat voor de beelden van je gesprekspartner, krijg je een andere, meer verdiepende ontmoeting. Zo hebben we ons aan elkaar voorgesteld aan de hand van een film die je raakte. Wat raakt je? Wat beweegt je? Om vervolgens aan de hand van beelden uit de verschillende films met elkaar in gesprek te gaan. Herinner je je die scène nog? Wat deed dat met jou? Bij mij roept het het volgende op…. Zo ontstaat het dat je, aan de hand van je lievelingsfilm, meer te weten komt over een ander, maar ook over jezelf! En dat, zonder elkaar te kennen, deze ontmoeting verdieping én verbinding brengt. Hoe mooi is het om in je werk deze manier van ontmoeten te gebruiken. Anders ontmoeten helpt om los te komen van ingesleten patronen, het helpt te denken in mogelijkheden. Het filmgesprek, een bijzondere ontmoeting!


Hoe krijg je de zorgprofessional mee in het voortdurend bewegende zorglandschap? door Bertien Molenaar, Patricia Engelaar en Maurits Barendrecht | februari 2017
We hebben uitgebreid stilgestaan bij het instrument ‘Real drives care & cure’. Dit is een tool om drijfveren van professionals in de zorg te meten. Naast de zin dan wel onzin van meten, deelden we de conclusie dat het vooral gaat om hoe je omgaat met de resultaten. Het biedt een mogelijkheid om in te gaan op de drijfveren van professionals teneinde echte veranderingen teweeg te brengen en talenten te ontwikkelen.

  Agenda Samentafels komende periode
6 april       
Open Samentafel voor en door samentafelaars

13 april       
Dementie in de wijk door John van den Hout en Peter Hoekstra

4 mei       
Open Samentafel voor en door samentafelaars

11 mei       
Lentebijeenkomst ‘Samen is een werkwoord’

1 juni       
Open Samentafel voor en door samentafelaars

8 juni       
Gedragsverandering door Lex Tabak

15 juni       
Hoe kom je samen verder? Van opgave naar verantwoording.
Samenwerking- zorg en welzijn en gemeenten 
door Charles Laurey en Peter Hoekstra

22 juni       
Complexe vraagstukken en multidisciplinair werken
door studenten Hoge School Rotterdam

 

De Samentafel start om 17.00 uur in Amersfoort.
Voor meer informatie en aanmelden:

desamentafel.nl
Nieuw 'thuis' voor De Hictoloog 


De hictoloog heeft per 1 maart een nieuw thuis gevonden in Amersfoort. Een mooie plek bij de Atoomclub met een prettige, warme ambiance met andere gedreven professionals. Ondernemers ontmoeten andere ondernemers. 
Copyright © 2017 De Hictoloog, samen 't verschil maken. 

Je ontvangt deze mail omdat wij met jouw een verbinding hebben en
daarom is onze berichtgeving wellicht interessant voor je.
Wens je voortaan geen bericht meer van De Hictoloog te ontvangen,
dan kun je je hieronder afmelden.

gegevens wijzigen of uitschrijven

stuur deze mail door


Wil je in contact komen? 
mail@dehictoloog.nl of kijk op www.dehictoloog.nl 
Email Marketing Powered by Mailchimp