Copy
FSSMnytt 2017 / 11
Stig-Olof Fernström är en av de grundande medlemmarna för Studentmissionen. Han har bla verkat som missionär i Senegal och som kyrkoherde i Petrus församling (som då hette Lukas).

Hur tänka strategiskt?

Undersökningar visar att en stor del av dem som kommer till tro på Jesus Kristus blir vunna under sin ungdomstid. Det är en tid när man söker sig en egen väg och är öppen för nya intryck. Vad borde vi alltså göra? Satsa på att vinna unga mänskor för Gud.

När vi själva blir äldre kan vi upplevas som mossiga av en yngre generation. I det skedet är det inte säkert att man är beredd att lyssna och ta till sig av våra erfarenheter. Det är därför troligt att unga mänskor har lättare att nå ut med evangeliet till sin egen generation. Därför borde vi satsa på att stöda kristna studenter som vill vinna sina studiekamrater. Här är bönen absolut viktigast. Regelbunden förbön för det kristna studentarbetet behövs.

Själv fick jag vara med på 60-talet när Studentmissionen grundades. Då låg väckelsen på något sätt "i luften" och det var lätt att vittna om Jesus. Många tog emot budskapet. Olika försök gjordes att bortförklara det som skedde. Bl.a. påstods det att äldre kristna drev på studenterna och dirigerade oss. Att väckelsen var ett Guds verk tycktes vara svårt att acceptera på vissa håll.

Som en följd av Studentmissionens verksamhet fick många uppleva Guds kallelse till missionsarbetet. Fram till 1980 hade antalet utsända missionärer från vår kyrka nästan fördubblats. Under den tid som jag aktivt levde med i Studentmissionen har jag kunnat konstatera att ungefär 80 av Borgå stifts präster under studietiden har varit med i Studentmissionens verksamhet. Och över 20 av dem som var med har tjänat missionens Herre i andra länder.

En av dem som var aktivt med i början är kirurgen, professor Karl von Smitten. I en intervju i Kyrkpressen (39/2013) säger han bl.a. att Studentmissionen var hans andliga hem under studietiden. "Vi var de kristna talibanerna, alla kyrkoherdars skräck. Vårt fel var att vi tog kristendomen på allvar."

När det är väckelse är det på många sätt lättare att arbeta. Under torrtider krävs uthållighet. Genom förbön och ekonomiskt stöd kan vi vara med om att nå ut till dagens studenter i väntan på att Gud ska ge oss en väckelse som vårt land och vår kyrka behöver.

Stig-Olof Fernström
Studentmissionen
studentmissionen@
studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi


Vår mission är
att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa Honom ut i hela världen.

Visionen för 2020 är
att vara en rörelse av fängslande gemenskaper där vi undervisar Bibeln kvalitativt och uppmuntrar till att växa som Jesu efterföljare och att leva ett missionalt liv.
Inremissionhemmet i Larsmo ligger vackert vid vattnet. Där kommer Studentmissionen att hålla en gemenskapshelg våren 2018.
Studentmissionens gemenskapshelg 5-6 maj

- Sätt in i kalendern redan nu!

Temat kommer att vara samma som Studentmissionens tema för år 2018: Arbeta och be. Visionen är att studentmissionärer från förr och nu kommer samman och lär känna varandra över generationsgränserna. Vi kommer att gå in i temat bön och höra mer om hur det var förr och vad vi kan lära oss av de unga idag. Det blir program för både vuxna och barn.

Helgen ordnas lördag eftermiddag till söndag eftermiddag. Vi börjar på Inremissionshemmet i Larsmo ca kl 13 och har program hela lördagen med kaffe och middag och kvällsté emellan. Möjlighet till övernattning finns för 40 personer. Det blir frukost för dem som övernattat. Kl 10 på söndag har vi vängudstjänst tillsammans med Larsmo församling i kyrkan och efter det blir det lunch och lite program i församlingshemmet. Medverkande bla Anna Dahlbacka, Jan Nygård, Robert Ojala, Lilian Lindén, Oscar Sundman och  Max-Olav Lassila. Mer detaljerat program kommer under våren.  

Priset för deltagande är:
Alla måltider på lördag (dvs kaffe, middag och kvällsté) 20 e för vuxna,
10 e för barn 5-12 år, under 5 år gratis.
Övernattning och frukost 30 e för vuxna, 25 e för studerande, 15 e för barn. Maxpris för övernattning och frukost för en familj 90 e.
Lunchen i församlingshemmet 10 e per person eller 25 e för en familj.

Anmälningar ca en vecka innan till Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissionen.fi.
I planeringskommittén sitter Malena Ahlskog, Elisabet Lindén, Carola Lassila och Lilian Lindén.

Studentmissionen i Helsingfors håller måndagssamlingar på Corhuset nära Arcada.

"Operation Oscar"

Oscar Sundman har jobbat för Studentmissionen i Helsingfors redan några år. Han gör ett bra jobb och vi vill gärna behålla honom. Utmaningen är att han bara jobbar på 20%, och efter att han blev klar med sina studier i akutvård i våras lever han inte längre på sin lön. Målet är att vi kunde få upp understödet så att hans anställning skulle räcka till 40% först och främst. Det skulle räcka till att betala hyran, som Oscar uttrycker det. Om han ännu fick deltidsjobb någon annanstans skulle han kunna leva på det.

Telefonkampanj

För att få hjälp tänkte vi ringa runt och fråga våra seniorer om tips, speciellt i Nyland, men kanske också såna som själva varit med i Studentmissionen i Helsingfors. Om du blir uppringd, hör vi gärna vad du själv minns från din studietid och hur ni samlade in pengar då. Studentmissionen är ju nästan helt beroende av bidrag från privatpersoner: 3/4 kommer direkt från privatpersoner och 1/4 via stiftskollekten i Borgå stift. Om du vill stödja arbetet i Helsingfors, använd kontonummer FI66 8000 0710 2297 93 och ref nr 9108 15.


Tacka och be med oss !
  • Be för Gemenskapshelgen som ska hållas i vår, att den skulle få bli till uppbyggelse!
  • Tack för alla som har Studentmissionen på sitt hjärta, och som är med i verksamheten eller stöder den med böner och ekonomiskt!
  • Be att studerande skulle fortsätta att ge av sina resurser, både vad gäller tid, engagemang och pengar. Be att också seniorerna skulle fortsätta stöda arbetet på olika sätt.
  • Be att Oscar Sundman kunde fortsätta jobba i Helsingfors ännu många år! Be att telefonkampanjen för arbetet i Helsingfors skulle ge god frukt!
Tack vare stiftskollekten pekar den kumulativa kurvan uppåt igen. Vår största inkomstkälla är ändå bidragen från privata givare som ger direkt till Studentmissionen. Kom med som månadsgivare, se info nere!

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Referensnummer för sv verksamheten: 9108
Helsingfors:  9108 15
Jakobstad: 9108 57
Vasa: 9108 31
Åbo: 9108 28
Veritas Forum svenska: 9399

För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss
Insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. 
Stöd vårt arbete - info här!
Studentmissionen på nätet:
Copyright © 2017 FSSM, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp