Copy
FSSMnytt 2017 / 06

Ledare
Tre år - Så mycket som hänt!

 

Efter att ha varit mammaledig i nästan tre år var det dags för mig att komma tillbaka på jobb igen i februari. Jag började blygsamt på 20% och i början räckte det faktiskt till, men jag är glad att återgå till mina 60% i höst, det kommer att behövas. :-) Jag kommer att ansvara för informationen och svenska verksamheten, samt göra en insats för kontakten till våra stödmedlemmar och kanske också Veritas Forum.

Det kan ibland vara hälsosamt att ta ett steg tillbaka, och se sitt jobb med en utomståendes ögon. När andra gör det som ska göras kan man plötsligt få nya idéer, att ”så kan man också göra”. Och det är så mycket som har hänt!

Jag är glad att Benjamin Sandell varit min vikarie. En mer driven person får man söka efter när det gäller att leva enligt sin vision. Studentmissionen ordnar numera en konferens varje år som heter Disciple, tillsammans med Petrus församling. Det är en bra satsning som vi kommer att fortsätta med. En ny grej som också sker tillsammans med Petrus är Learning Community, en kurs där team från våra lokalföreningar har möjlighet att fundera på sina styrkor och svagheter vad gäller ledarskap och att utveckla sina koncept i verksamheten.

Ifjol satsade man inom Studentmissionen på en ekonomisk kampanj för studerande som kallades för Studmiss challenge. Den gick speciellt bra i Helsingfors där man informerade om behoven och följde upp hur kampanjen gick på de flesta samlingar. Där får man fortfarande in över 400 e i månaden till arbetet med lokalföreningen, medan de andra lokalföreningarna når upp till ca 100 e i månaden ungefär.

Vi får fortsätta att utmana studerandena, men nu tänker jag att det också är seniorernas tur att dra sitt strå till stacken. För det har också hänt, för första gången i Studentmissionens femtioåriga historia, att vi har haft samarbetsförhandlingar. Med bla det resultatet att vår studentarbetare i Jakobstad, Matti Aspvik, sades upp vid årsskiftet. Han har fortsatt att jobba på frivillig basis, och det är vi tacksamma för, men på sikt vill vi få möjlighet att anställa någon igen.

Det är oerhört viktigt att ha medarbetare på alla fyra orter. Man kan inte satsa på att ha starka lokalföreningar eller arbetsområden om man inte anställer folk för dem. Nån som deltar i konferenser och det svenska samarbetsorganet sarbus, som är en länk mellan lokalföreningen och organisationen. Det måste finnas kontinuitet och en viss kunskap också på lokal nivå, om vad Studentmissionen är och vad vi vill. Det är enklast att få ut den infon via en lokalt anställd.

Med våra låga anställningsprocent, 20% per studieort (utom Jakobstad), är det svårt nog som det är att hitta bra medarbetare. Det blir oftast framstående studerande som får uppgiften. Och när de sedan är klara med sina studier söker de andra jobb. När jag tänker efter så är inte en enda studentarbetare samma som när jag for på ledigt. På tre år hinner både en generation studerande och en generation studentarbetare bytas ut. För att få mer kontinuitet i arbetet borde vi alltså satsa på heltidstjänster, men för att en sån sak bli möjlig, ens på någon ort, måste vi få upp understödet rejält. Därför kommer vi att satsa mer på de enskilda orterna i framtiden, och att få trogna givare kring dem.

Benjamin har undervisat mycket i ”triangelformat” under sin tid i Studentmissionen. Det återspeglar sig bla i den nya broschyr som blev utarbetad ifjol. Det är relationen till Gud, till andra mänskor och till en själv som ligger till grund för allt man gör. Inom Studentmissionen vill vi fortsätta att erbjuda en trygg gemenskap för studerande där de lär sig att leva ett liv med Jesus i centrum. Vi vill fortsätta att vara en fyrbåk på kampus, som vågar ta tag i och diskutera också de svåra frågorna. Be att vi alla tillsammans skulle få fortsätta göra detta!

Lilian Lindén
ledare för svenska verksamheten

Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamheten
050 526 5318
lilian.linden@studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi


Vår mission är
att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa Honom ut i hela världen.

Visionen för 2020 är
att vara en rörelse av fängslande gemenskaper där vi undervisar Bibeln kvalitativt och uppmuntrar till att växa som Jesu efterföljare och att leva ett missionalt liv.
Benjamin blev avtackad på medarbetarkonferensen på Enä-Seppä. Fr.v. på bilden Jussi Miettinen, Benjamin Sandell, Ilkka Kontturi, Tomi Koho, Lilian Lindén och Topi Knithilä.

Tacka och be med oss!
  • Tack för Benjamin som jobbat som ledare för svenska verksamheten i tre år!
  • Tack för Johan Myrskog som jobbat som informatör det senaste läsåret!
  • Tack för samarbetet med Petrus församling som fått utmynna i Disciple-konferensen och Learning Community-utbildningen.
  • Tack för att Studmiss challenge gick så bra! Vi ber att studerande skulle fortsätta uppleva att Studentmissionen är så viktig att de vill ge av sina resurser till den, både vad gäller tid, engagemang och pengar. Be att också seniorerna skulle stöda Studentmissionens arbete ekonomiskt.
  • Be för goda medarbetare till Studentmissionen, i lokalföreningana och till Veritas Forum!
Från Larsmo till Tjeckien

- en ny tid för Pro Studentmissionen?
 

Efter tre år som förening har Pro Studentmissionen kommit in i en andra fas. Den första fasen gick åt till att utarbeta stadgar för föreningen och policyn för hur ekonomin ska skötas. Vi är tacksamma att vi har fått 45 medlemmar hittills och att vi också har fått in en del understöd som vi har kunnat placera och dela ut.

Nu är vi redo för den andra fasen. Det innebär att vi förutom att ordna vängudstjänster också vill satsa på något annat. På det möte vi hade med den nyvalda styrelsen i början av juni spånade vi om gemenskapsretreat på Inremissionshemmet i Larsmo, kanske nästa vår, och att vi på sikt skulle vilja åka och hälsa på någon studentmission utomlands, kanske Tjeckien.

Om du vill få mer info om detta, kom med som medlem så håller vi dig uppdaterad!
Maila pro.studentmissionen@gmail.com med din medlemsansökan!

Lilian Lindén,
sekreterare för Pro Studentmissionen

Kolla in Pro Studentmissionens hemsida!
Nyheter

Varför Studentmissionen söker medarbetare till Åbo
Under samarbetsförhandlingarna ifjol höstas blev vår medarbetare i Åbo, Oscar Rudnäs, uppsagd så att han ännu jobbade i april i år. Från finska sidan är nu pressen stark att vi ska slå ihop tjänsterna mellan finska och svenska sidan, men i förhandlingarna med finska sidan har vi lyckats utverka möjligheten att söka tjänsterna också skilt. Läs annonsen nedan och sök den eller de tjänster du är intresserad av. 

Annons för anställningarna till Åbo
Anställningen är i kraft tillsvidare från och med den 15.8.2017. Arbetsförhållandet är inledningsvis halvtid. Den anställde bör förbinda sig att samla in medel i samarbete med organisationen så att anställningen på sikt kan utvecklas till en heltidsanställning.
 
Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga FSSM´s studentarbete. Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier, ett coachande arbetsgrepp, förmåga till lärjungaträning och bibelundervisning, en vision för evangelisation, god samarbetsförmåga, erfarenhet av frivilligarbete, initiativrikedom, organisationsförmåga och färdigheter att leda sig själv. Arbetet görs i linje med FSSMs lärogrund, vision, värderingar, strategi och verksamhetsplan. Arbetet görs bland finsk- och svenskspråkiga, såväl som på engelska bland utbytesstuderande, och förutsätter goda kunskaper i alla tre språk samt kännedom om kulturen inom varje språkgrupp.
 
En fritt formulerad ansökan, tillsammans med CV och kontaktuppgifter till två referenspersoner, bör sändas innan den 15.6.2017 till adressen Tavastvägen 155 A 9 00560 Helsingfors eller lilian.linden@studentmissionen.fi. I ansökan bör du svara på frågan: Vad är min syn på andligt arbete? På kuvertet eller som rubrik bör du skriva ”Åbo”. Mera information fås av ledande studentarbetare för svenska verksamheten Lilian Lindén, 050 5265318 och ledande studentarbetare för finska verksamheten Pekka Ryhänen, 041 4340377

Arbetet fördelas inledningsvis så att 30% är reserverat för arbete bland finsk- och engelskspråkiga studerande och 20% för arbete bland svenskspråkiga studerande. Det går också att söka arbetsfälten separat.


Från 60 till 270 på tio år!
Enligt statistiken från ifjol hade vi på svenska sidan sammanlagt 270 medlemmar i lokalföreningarna. På finska sidan var motsvarande siffra 230. Tre av våra fyra lokalföreningar hör till de fyra största i landet: Vasa är ännu störst med över 100 medlemmar, Åbo är på andra plats med sina 90, och Helsingfors på fjärde plats med knappa 70. Trots att vi bara har fyra lokalföreningar av 14 i landet har vi fler medlemmar än på finska sidan i nuläget. Ännu för tio år sedan hade vi bara 60 medlemmar i tre lokalföreningar. Stort tack till er i lokalföreningarna som satsat er tid och energi på arbetet, och tack till Gud som låtit en tillväxt ske!
Som man kan se från grafen ovan har det gått sämre i år än ifjol med inkomsterna. Be att vårt understöd igen skulle öka! Vi behöver minst 4000 e per månad för att klara årets utgifter.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

Referensnummer för sv verksamheten: 9108
Helsingfors:  9108 15
Jakobstad: 9108 57
Vasa: 9108 31
Åbo: 9108 28
Veritas Forum svenska: 9399

För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss
Insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. 
Stöd vårt arbete - info här!
Studentmissionen på nätet:
Copyright © 2017 FSSM, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp