Copy
Älli-hankkeen uutiskirje 9/2016

TULOSSA PIAN !
26.10.2016 Älli - hankkeen seminaari Centria, Kokkola.
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Tämä on Centria-ammattikorkeakoulun ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhdessä toteuttaman Älykäs automaatio ja teollinen internet - hankkeen uutiskirje. Tästä löydätte jatkossakin hankkeen aihepiirin liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten tuloksia, uutisia ja tapahtumia. Kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja yhteisöt ja muut sidosryhmät. Hankkeen kotisivu löytyy täältä: Älli-kotisivu
Miten te voitte hyötyä Älli - hankkeesta?

Hanke tarjoaa Kokkolan alueen yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden
tutustua ja kokeilla teollisten automaatiojärjestelmien ja internetin uusia teknologiaratkaisuja tässä teollisuutta pienessä mittakaavassa mallintavassa uniikissa tutkimusympäristössä ja sitä kautta arvioida niistä saatavaa hyötyä.
Hankkeessa on tutkittu mm. OPC UA - arkkitehtuurin hyödyntämistä laitteiden ja järjestelmien välisessä tietoturvallisessa kommunikaatiossa, sisältäen mm. automaatiojärjestelmän sisäisten mittausten visualisointia päätelaitteena toimineella sulautetulla järjestelmällä, älypuhelimella, sekä perinteisellä työasemalla.
Tietoturvallinen ja standardoitu OPC UA - arkkitehtuuri tulee todennäköisesti olemaan se tulevaisuudessa laitteiden ja järjestelmien välisen sujuvan kommunikaation eli Teollinen internet 4.0:n mahdollistaja.
Hankkeessa toteutetaan teollisen internetin luomia uusia mahdollisuuksia hyödyntäen mm. teollisuuden ennakoivaan kunnossapitoon liittyviä kokeiluja, joilla etsitään uusia työkaluja perinteisten toimintatapojen, kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden kehittämiseen.
Hankkeeseen pääsee vielä mukaan!
Hankkeessa tehdään teollisuuden automaatiojärjestelmiin liittyvää käytännön tutkimusta ja kehitystä Centrian prosessi- ja automaatiolaboratoriossa, sekä Chydeniuksen CiNet-ympäristössä, jotka integroidaan hankkeessa yhteiseksi tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristöksi.
Hyödynnämme tutkimuksessa uusinta saatavilla olevaa teknologiaa, mm. kunnossapitoon liittyviä laitteita ja ohjelmistoja, joita integroimme yhdessä yritysten kanssa tutkimusympäristöön käytännön kokeiluja varten.
Hankkeella pyritään kehittämään Centrian ja Chydeniuksen TKI- ja koulutusympäristöjä entistä paremmin alueen tunnetusti edistyksellisen teollisuuden ja vilkkaan elinkeinoelämän tarpeita palvelevaan moodiin.
Esimerkkejä hankkeessa
tehdyistä toimenpiteistä
  • Mittausanturien elinkaaren liittyvä tutkimus asiakkaan toimintaympäristöä mallintavassa minipilotissa
  • OPC UA - arkkitehtuurin implementointi teollisuuden automaatiojärjestelmiin
  • Tietoturvallinen tiedonsiirto ja datan visualisointi mobiileilla päätelaitteilla
  • Kohteiden automaattinen tunnistus työturvallisuuden apuvälineenä
Onko teillä
jotain kehitettävää?

 
Etsimme hankkeeseen mm.
tuotantolaitoksia, automaatiourakointi- ja suunnittelutaloja, kunnossapidon laitetoimittajia ja analysoinnin ammattilaisia
Tapahtumia

5.10..2016     Älli - hankkeen ohjausryhmän kokous Centria, Kokkola
12.10.2016    FinnBuilD, Helsinki
13.10.2016    CentriaOpen Octoberfest, Kokkola (kutsuvieras-tilaisuus)
18.10.2016    OPC Day Finland 2016, Hyvinkää
26.10.2016    Älli - hankkeen seminaari, Kokkola
1-3.11.2016   Tekniikka 2016, Jyväskylä
Kevät 2017    Automaatiopäivät, Vaasa
Älli-hanke on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke.
Hankkeen kuntarahoittajana toimii Kokkolanseudun kehitys Oy (Kosek).

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Centria-ammattikorkeakoulu (koordinaattori) ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Projektipäällikkö:
Janne Känsäkoski, janne.kansakoski(at)centria.fi, 040-6309890
Ota yhteyttä!
Centria-ammattikorkeakoulu | Centria tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2A, 67400 Kokkola
Puh. (06) 825 0000 | Y-tunnus 1097805-3
 
Copyright © 2016 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kaikki oikeudet pidätetään 
Poista minut uutiskirjelistalta