Copy
XNet-hankkeen uutiskirje 1/2017
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Esimerkkejä hankkeessa tehdyistä käytännön kokeiluista
 • Maaperän lannoitepitoisuuden valvonta
 • Sisätilojen olosuhteiden tarpeenmukainen ohjaus
 • Kaivojen täyttymisasteen etämittaus
 • Prosessin ohjauksen etävalvonta
 • Asiakashallinnan visualisointi kartalle
 • Digirenki - maatilan 24/7 valvontakeskus
 • Kohteiden tunnistus älypuhelimen avulla
Hankkeen pilottikohteita ovat mm.
 • Energiayhtiö, jolle kehitetään langatonta energiamittarin etälukujärjestelmää ja kulutusraportointia
 • Kaivosyhtiön tietojärjestelmiä kehitetään
 • Elintarviketuottajalle pyritään kehittämään laitteiston käyttöastetta ja seuraamaan laitteiden suorituskykyä reaaliajassa.
 • Kokkolan kaupungin Lohtajan kohteessa on tutkittu BACnet-standardin hyödyntämistä talotekniikkajärjestelmän etähallinnassa
Muista ilmoittautua Xnet-seminaariin!
 
Järjestämme seminaarin, jossa esittelemme hankkeessa saavutettuja tuloksia. Aloitamme seminaaripäivän lounaalla Centrian kampusravintolassa. Lounaan jälkeen kuulemme yhteistyökumppaneiden kokemuksia. Iltapäiväkahvien jälkeen hanketiimi esittelee tuloksia demonstraatioiden muodossa.

Seminaari pidetään Centrian ammattikorkeakoulussa 23.3. klo 11-16.
Ilmoittautumiset viimeistään 13.3. sähköpostitse leena.toivanen@centria.fi
Lisätietoa: Leena Toivanen, viestinnän projektisuunnittelija
puh. 0407013221 tai leena.toivanen@centria.fi
Testissä Android-älykello

Hankkeessa on otettu testikäyttöön IQI3 Android-älykello. Tutkimme kellon ominaisuuksia ja kehitämme sovelluksia, jotka sopivat älykellossa käytettäväksi. Testiin valittu IQI3-kello tukee Android-käyttöjärjestelmää, eli on yhteensopiva kaikkien Android-älypuhelinten kanssa. Kellon voi yhdistää omaan puhelimeen esimerkiksi bluetooth-yhteydellä, jonka lisäksi siinä on oma SIM-korttipaikka ja WiFi-yhteys. Kello toimii siis täysiverisenä puhelimena soitto- ja viestimahdollisuuksineen.

Sovelluksia voi ladata Google Play –kaupasta. Käytännössä kellon hyötyihin pääsee käsiksi, kun yhdistää oman Google-tilin, sähköpostin ja Whatsappin kellon järjestelmään. Tämä tapahtuu yhtä helposti kuin puhelimellakin. IQI3-älykello on hinnaltaan edullinen, ja helppo ottaa käyttöön.

Älykelloilla on paljon käyttökohteita työympäristöissä. Esimerkiksi kelloon asennettu sovellus voi antaa paikkakohtaista tietoa henkilön saapuessa alueelle. Olemme toteuttaneet sovelluksen, jossa kellon sovellus tunnistaa beacon-tägin alueella, ja ilmoittaa tägin antaman tiedon lämpötilasta, kosteudesta ja ilmanpaineesta suoraan kellon ruudulla. Tämä sovellus on toteutettu Ruuvitag-laitteilla. Hankkeessa kehitämme sovelluksia, jotka soveltuvat älykellon ruudulle, ja tuovat hyötyjä työympäristöön.
Navetan valvontakamerajärjestelmä otettu käyttöön
 
Aiemmin kerroimme suunnitelmista kehittää navetan valvontajärjestelmä, jolla voidaan mitata langattomasti lehmien aktiivisuutta ja seurata valvontakamerakuvaa. Navetan elämää voi nyt seurata suoraan oman älypuhelimen ruudulta kehittämällämme sovelluksella! Navettaan asennettiin valvontakamera, jonka kuvaa voi seurata reaaliajassa. Sovelluksessa voi helposti valita mitä osaa navetasta haluat seurata. Myös navetan äänien kuuntelu onnistuu sovelluksen kautta.

Kamerajärjestelmän tueksi kehitämme sensorijärjestelmää, joka seuraavat lehmän terveydentilaa; ruumiin lämpöä ja liikettä. Jos lehmän lämpötila on poikkeava tai lehmä ei ole liikkunut pitkään aikaan, järjestelmä lähettää tekstiviesti-ilmoituksen. Viestin perusteella voidaan avata suora kuvayhteys lehmään puhelimen ruudulla missä ja milloin vain.

Navetat, joissa valvontakamerajärjestelmä on otettu käyttöön, ovat tyytyväisiä järjestelmään. Seuraavaksi käyttöön otetaan sensorijärjestelmä, joka ilmoittaa poikkeustilanteista automaattisesti.   

 
Visuaalinen CRM-järjestelmä karttapohjalla
CRM-järjestelmä on tarkoitettu asiakassuhteiden luomisen ja ylläpitämisen hallintaan. Hankkeessa kehitettiin visuaalinen karttapohjalla toimiva CRM-järjestelmä. Kartalle merkitään asiakkuuksia niiden laadun (Lead, Prospect ja Client) ja sijainnin perusteella. Järjestelmään merkitään, milloin kyseisen asiakkaan luona on käyty viimeksi, ja se ilmoittaa, jos edellisestä käynnistä on kulunut määrätty aika. Kullekin asiakkaalle voi antaa haluttuja tietoja ja kommentteja käynnistä.
 
Järjestelmässä on laajat hakutoiminnot, joilla voi tehdä hakuja eri perusteilla; esimerkiksi haun voi suorittaa asiakkaan nimen tai sijainnin perusteella. Lisäksi voi suorittaa haun, jossa järjestelmä kertoo itseä tai matkakohdetta lähellä olevat asiakkaat. Uuden asiakkuuden lisääminen tai sen muokkaaminen onnistuu helposti, sillä järjestelmä paikantaa oman sijaintisi, tai sijainnin voi valita kartalta. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös työmääräinten toimittamiseen.
 
CRM-järjestelmän saa koekäyttöön ilmoittamalla halukkuutensa projektipäällikkö Janne Känsäkoskelle sähköpostitse: janne.kansakoski@centria.fi tai puhelimitse 040 630 9890.
Tarjoamme ohjelmiston asennuspaketin ja luomme tarvittavat tunnukset.
Sigfox-vuotovahti ehkäisee vesivahinkoa
 
Talotekniikka- ja huoltoyritysten tarpeisiin kehitetään vuotovahtia, joka hälyttää välittömästi esimerkiksi astianpesukoneen vuodosta tekstiviestillä. Kun vuotovahtiliuskaan tulee kosteutta, yhdistetty radiolähetin lähettää tekstiviestin n. 30 sekunnin kuluessa havainnosta. Jos viestiin ei reagoida, järjestelmä soittaa automaattipuhelun kunnes vuoto on kuitattu. Jos yhteys heikkenee, siitäkin lähetetään viesti, jossa pyydetään siirtämään vuotovahti parempaan paikkaan.

Vastaavalla laitteella voidaan mitata myös kosteutta ja lämpötilaa. Näitä edullisia mittareita voidaan siis hyödyntää esimerkiksi asuinlämpötilan reaaliaikaiseen mittaamiseen etänä. Näin tieto saadaan suoraan huoltoyhtiölle, ja vikaan voidaan reagoida välittömästi.
Länsi-Suomen ELY-keskuksen vuosi 2016
 
Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus rahoittaa pk-yritysten kasvua ja uudistumista Suomessa. Länsi-Suomen ELY-keskus tiedottaa rahoituksen kokonaiskysynnän vuonna 2016 olleen edellisvuotta hiljaisempi. Rahoitus on kohdistunut erityisesti uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien mikro- ja pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Hankkeiden rahoituspäätöksissä tärkeäksi aiheeksi nousi alan uusimman teknologian hyödyntäminen ja liiketoiminnan merkittävä uudistuminen, esimerkiksi, tuotekehityksen tai kansainvälistymisen kautta. Erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviin tuotekehityshankkeisiin sekä kansainvälistymistä edistäviin toimiin onkin rahoitusta saatavissa tulevaisuudessakin.

Länsi-Suomen alueella vuonna 2016 rahoitusta haettiin 433 hankkeeseen yhteensä 37,6 milj. euroa. Avustuksia samana vuonna myönnettiin 27,3 milj. euroa. Merkittävin toimiala, joka sai noin 30% myönnetystä rahoituksesta, on metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Myönnetyillä avustuksilla yritykset tavoittelevat yli 80 milj. euron kasvua liikevaihtoon, sekä 2700 uutta työpaikkaa. Kasvun tueksi yritykset hyödynsivät aktiivisesti analyysi- ja konsultointipalveluita sekä johtamisvalmennuksia. 

Lue koko tiedote tästä.

Lisätietoja:   
Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin, puh. 0295 024 594
Yksikön päällikkö Taina Lommi, puh. 0295 024 960

Alueelliset ELY-keskukset ja yritystukien alueelliset asiantuntijat
Liitteet:         
ELY-keskuksen rahoitustilastot 1.1.2016 – 31.12.2016
Diakooste rahoituksesta 1.1.2016 – 31.12.2016
 
Tulevia tapahtumia:

23.3. 2017, XNet-seminaari
29.-30.3.2017, ITPro2017, Helsinki
29.-30.3.2017, Advanced Engineering, Helsinki
14.-16.3. 2017, Embedded World, Nürnberg, Saksa
Hankkeen löydät netistä: centria.fi/xnet
XNet-hanke on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke.
Hankkeen seutukuntarahoittajia ovat Kosek, Kannus ja Kaustinen.
Toteuttamisesta vastaa Centria TKI:n digitalisaatio-tiimi.
Suunnitelman mukainen toteutusaika on 1.12.2015-30.11.2018.
Projektipäällikkö:
Janne Känsäkoski, janne.kansakoski(at)centria.fi, 040-6309890
Ota yhteyttä!
Centria-ammattikorkeakoulu | Centria tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2A, 67400 Kokkola
Puh. (06) 825 0000 | Y-tunnus 1097805-3
 
Copyright © 2016 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kaikki oikeudet pidätetään 
Poista minut uutiskirjelistalta