Copy
CentriaNews 4/2016
CentriaNews on Centria-ammattikorkeakoulun asiakaskirje, joka
ilmestyy kerran kuukaudessa. Asiakaskirjeeseen kootaan Centrian
ajankohtaisia asioita, tapahtumia, koulutuksia, hankkeita ja julkaisuja.
Ajankohtaista
Äänestä Centrian kilpailutyötä Kärjet-kilpailussa!
 Centrian digitaalisuutta edistävä palvelutoiminta -kilpailutyö eteni finaaliin Kärjet-kiilpailussa. Työ kilpailee Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen -sarjassa, johon ehdotuksia tuli yhteensä 12. Kärjet-kilpailun tavoitteena on tuoda näkyväksi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa ja sen laatua, luoda tervettä, sisältöön perustuvaa ja yhteistä hyvää vahvistavaa kilpailua ammattikorkeakoulujen kesken sekä tuoda laajempaa vaikuttavuutta TKI-toiminnalle. Lue lisää!


EVGAssa mittavia tuloksia sähköisen liikenteen kehittämiseksi
 Yksi keskeisistä tuloksista on esimerkiksi se, että hankkeen toimintana käyttöönotettiin useita julkisia tai puolijulkisia sähköauton latauspisteitä, jotka edesauttavat sähköautomarkkinan kasvua ja käyttöä tulevaisuudessa. Viimeisin latauspiste asennettiin huhtikuussa Kokkolaan. Lue lisää!
Hankkeita ja julkaisuja
Uusia hankkeita
Käynnistyneiden hankkeiden kokonaisrahoitus on yli miljoon euroa. Hankkeissa kehitetään Centrian testaustoimintaa, avataan yrityksille Puolan markkinoita sekä vakiinnutetaan Green Care -toimintaa. Lue lisää!

eMentorointi eteni Sitran ykkösketjuun
Sitran alkukevään ideakuulutus haastoi pohtimaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämiseksi. Ideakuulutukseen tuli 92 ideaa, josta viittä lähdetään viemään eteenpäin. Centrian, Kajaanin ja Kymenlaakson amkien ehdotus on yksi näistä. Lue lisää!

Valotuksia kirkolliseen yhteisöpedagogikoulutukseen -julkaisu ilmestynyt
Julkaisussa kuvataan valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista työelämään sekä ammatti-identiteettiin liittyviä tekijöitä. Samalla se on välitilinpäätös ja kunnianosoitus 50-vuotiaalle ammatillisen nuorisotyönohjaajakoulutuksen perinteelle. Lue lisää!
Tulevia tapahtumia
Haku Green Care -koulutukseen 22.5. saakka
Koulutuksen käyneet omaksuvat Green Care -toimintatavan yhteiset perusperiaatteet ja -edellytykset osaksi toimintaansa. Koulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille. Lue lisää!

Haku haavahoidon asiantuntija -erikoitumiskoulutukseen 31.5. saakka
30 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa hankittu osaaminen luo sairaanhoitajille (AMK) ja terveydenhoitajille (AMK) edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi. Lue lisää!
 
Alkavia koulutuksia:
  • Vaikuttavat kehityskeskustelut, Ylivieska, 17.5.2016
  • Office 365 verkkotyövälineenä, Ylivieska, 19.5.2016
  • Toimivat palaverikäytännöt, Ylivieska, 26.5.2016
  • Valmistaudu suurhankkeisiin osaamista kehittämällä -tilaisuus, Ylivieska/Pyhäjoki, 15.6.2016
Katso kaikki käynnistyvät koulutukset, lisätiedot ja ilmoittautumiset koulutuskalenterista! Myös asiakaskohtaiset koulutukset tilaajan tarpeen mukaan.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Centria-ammattikorkeakoulu | Centria tutkimus ja kehitys
Talonpojankatu 2A, 67400 Kokkola
Puh. (06) 825 0000 | Y-tunnus 1097805-3
Copyright © 2015 Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kaikki oikeudet pidätetään

Poistu postituslistalta    Päivitä tietojasi